Home

Bedragen per 1 juli 2012

Haagse bijstandsgerechtigde jaar in jaar uit, nog steeds het beste af

Een minimumloner heeft nu zelfs 14 euro per maand minder te besteden dan een bijstandsgerechtigde en levert ten opzichte van 2011 uiteindelijk 24 euro per maand in (2,78%)

Hoezo de sterkste schouders de lasten laten dragen?

Nu de reiskostenvergoedingen onder het belastbare loon gaan vallen, wordt ook het belastbare inkomen hoger en daardoor de huurtoeslag minder.

We hanteren in ons voorbeeld een vergoeding van 65 euro

Uitgaande van een huur van 455 euro en de douceurtjes die je dan ten deel vallen zoals huurtoeslag, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen etc. heb je als Haagse bijstandsgerechtigde geen reden tot klagen.

Vooral als we dat afzetten tegen het besteedbare inkomen van een minimumloner en dan ook nog van iemand die 1706,- euro bruto verdient. (250 euro bruto meer)
Met die 1.706 euro per maand verdien je, met je reiskostenvergoeding mee bruto, 548 euro meer dan een bijstandsgerechtigde
Daar hou je echter maar netto 43,05 euro meer besteedbaar aan over, als je dat vergelijkt met een uitkering.
Dat is dan maar liefst 93,1% wat je eigenlijk aan allerlei kosten staat in te leveren.
Een soort graaibelasting dus.
Nu gaat het er niet om dat een uitkeringsgerechtigde minder zou moeten hebben.
Een uitkering is gebaseerd op 70% van het minimumloon. Maar dan moet er ook minimaal 30% verschil zitten tussen het  bestéédbare inkomen als je werkt ten opzichte van een uitkering.
Maar dat zal wel weer te logisch gedacht zijn.
Vooralsnog hebben we weer wat cijfers op een rijtje gezet om het arbeidsethos op te vijzelen.(?)

Als je dan ziet wat je in wezen aan extra heffingen en inhoudingen moet betalen, dan zal bij menigeen de vraag opkomen waar die het eigenlijk voor doet.
Als een werkgever een werknemer heeft met een huurwoning, die niet meer dan 1.700 bruto verdient, dan is die werkgever eigenlijk rijp voor een dwangbuis, want er blijver eigenlijk rijp voor een dwangbuis, want er blijft zo goed als niets van over.
Die 250 euro bruto, die extra boven het minimumloon wordt betaald, wordt direct overgeheveld naar die bijstandsgerechtigde c.q minimumloner.

Werken moet lonen, maar met dit perfide systeem zou je zo het bijltje erbij neergooien.

Reageer...