Den HaagTeKijk

Haags college dient motie van wantrouwen in tegen bewoners Mariahoeve

Als gevolg van het feit dat wijkbewoners zoals die in Mariahoeve zich niet willen conformeren met de sluiting van de buurthuizen heeft het Haagse college na een spoedoverleg het vertrouwen in de bewoners opgezegd
'Paerlen voor de zwijnen', zo verwoordt een woordvoerder van het college de situatie. 'Na dit debacle en nu uit onderzoek na onderzoek blijkt, dat een groot deel van de bewoners niet achter het beleid van wethouder Karsten Klein staat, begint bij het bestuur duidelijk te worden dat veel van de Haagse bewoners niet in staat zijn een correcte mening te vormen. Eerlijk gezegd valt met een dergelijke bevolking niet te werken en wij hopen dan ook, dat onze bewoners op korte termijn in staat zijn hun mening te herzien'.

Het gehele CDA en de wethouders van de andere partijen, hebben al aangegeven zich aan de zijde van Karsten Klein te scharen. 'Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben en dat is bij een groot deel van de Haagse bewoners niet het geval. De burger heeft geen flauw benul van wat er onder wethouders leeft", aldus een verbolgen Karsten Klein, die dreigde de handdoek in de ring te gooien. De gehele coalitie bestaande uit de PvdA, VVD, D66 en CDA zal vrijdagmiddag een motie van wantrouwen tegen de wijkbewoners indienen. Als deze motie een meerderheid haalt en de bevolking haar mening niet herziet zullen 'drastische maatregelen' genomen worden, zo voorspellen bronnen rond het ijspaleis.

_________________________________________


Maar waarom zou Den Haag eigenlijk moeten bezuinigen?
Ze hebben waarschijnlijk een spindoctor van een bank ingehuurd.
Iedereen laten geloven hoe slecht het wel met alles gesteld is en ondertussen hun eigen spaarvarken blijven spekken.

We zijn zowat de rijkste gemeente van Nederland met 1,4 miljard aan opgepotte reserves waar elk jaar nog 100 miljoen bijkomt.

In 2007 hadden we al 761 miljoen aan reserve, die in 2009 al was aangegroeid tot 1,25 miljard en nu dus totaal 1,4 miljard bedraagt.
Misschien moet binnenlandse zaken maar eens ingrijpen om paal en perk aan die reserves te stellen. 20% reserve op de lopende begroting (2,6 miljard) moet meer dan genoeg zijn.
Dan valt er direct 880 miljoen van ns vermogen vrij.
Wat nou bezuinigen?

Als je die gigantische reserve in aanmerking neemt, dan kan geld het probleem niet zijn. Dan blijft er  maar n plausibele verklaring over voor het sluiten van die buurthuizen, en dat is dat Karsten Klein dat tot een monster uitgegroeide welzijn wil uitroeien en terecht.


 

Veel bewonersorganisaties zijn ooit opgericht op een moment dat er een dusdanige ingreep plaatsvond in een wijk dat men collectief te hoop liep.

Voor zaken die jaren geleden al zijn opgelost, maar die organisaties bleven voortbestaan. Ondanks het feit dat ze eigenlijk niemand meer vertegenwoordigden. Echt zichtbaar actief tegen de gemeentelijke zin en onzin waren en zijn ze ook niet echt meer. Terwijl ze nog wel die buurthuizen toentertijd beheerden. De toch nog vaak aanwezige onvrede woekerde dan ook meer als een ondergrondse veenbrand  die af en toe de kop opstak. En Jetta Klijnsma had inmiddels door schade en schande geleerd en wist maar al te goed dat je geen  slapende organisaties wakker moest maken. Want ls er ooit weer zon warrior wakker zou worden, dan krijg je die niet meer in slaap.

Om de bewonersorganisaties onder de duim te houden, werd de huidige welzijns-Stasi opgericht en geld en middelen kwamen zowat allemaal ten gunste van die Jetset.
Dat welzijn heeft zich echter de laatste jaren ontpopt tot een nogal schimmig geheel, dat de continuering van hun eigen organisatie liet prevaleren boven het te beogen welzijn van de Hagenaar.

Die 22 buurthuizen zijn dan ook gesloten omdat, middels die noodzakelijke (?) bezuinigingen, het mes in die organisaties zelf gezet kan worden. Het wordt voor de Hagenaar even op de tanden bijten tot die volledige kaalslag heeft plaatsgevonden. Om daarna eens te gaan kijken hoe we dat nu op fatsoenlijke wijze weer vorm  kunnen gaan geven. Waarbij hopelijk het belang van de inwoners nu eens voorop komt te staan. En dan zullen die buurthuizen als een Feniks herrijzen.


Buurthuizen die worden gesloten en locaties waarbij activiteiten worden behouden en tijdelijk verplaatst.

1. DeeDrie/Anker, Witte de Withstraat 119
2. De Tuimelaar, Suze Robertsonstraat 83-89
3. De Loods, Beijerstraat 105
4. Vader- en Moedercentrum Zuidwest, Berensteinlaan 625
5. De Horst, Amethisthorst 9j
6. Buurtcentrum de Nieuwe School, Van Heutszstraat 12
7. Laakhage, Peilstraat 67
8. De Keet, Schimmelweg 200
9. Wijkcentrum Lipa, Linnaeustraat 4-6
10. 't Praethuis, Stieltjesstraat 702a
11. De Naald, Vissershavenstraat 83
12. De Harstenhoek, Harstenhoekstraat 29-b
 
Panden die tijdelijk worden gesloten met kantoorfunctie en beperkte buurtfunctie

1. Tandem, Engeringstraat 46
2. Vermeerstraat, Vermeerstraat 56
3. Buurthuis Hobbema, Hobbemastraat 32
 
Centra die tijdelijk gesloten worden en waarvan de activiteiten tijdelijk naar een Brede Buurtschool gaan

1. De Boskant, Uilenbomen 71
2. Wijkcentrum Vrederust, Melis Stokelaan 2496 w
3. Wijkcentrum Morgenstond, Fluitenbergstraat 6
4. t Lindenkwadrant, Tweede Braamstraat 9
5. t Buuthuis I, Gaslaan 175
6. De Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61
7. De Steeg, Kepplerstraat 301/303