Denhaagtekijk

 

zaterdag 18 april 2009

'Burger kan maar moeilijk meedoen'

Door BERT HESSELINK

DEN HAAG - Het motto 'Meedoen' van het Haagse college van burgemeester en wethouders komt maar moeilijk van de grond. Het stadsbestuur slaagt er niet in om een dialoog met de burgers in de stad te starten.

afbeelding vergrotenHet atrium van het Haags gemeentehuis. FOTO JACQUES ZORGMAN

Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van de Stichting Burger Onderzoek. Het onderzoek wordt vanmiddag gepresenteerd tijdens de Dag van de Hagenaar in het Atrium van het stadhuis aan het Spui en wordt aangeboden aan burgemeester Jozias van Aartsen.

Voorzitter Dirk-Jan Keijser van de Stichting Burger Onderzoek sprak samen met een aantal onderzoekers met vertegenwoordigers van wijkorganisaties en bewonersorganisaties in de stad. Keijser had ook graag gesproken met stadsdeeldirecteuren en wethouders, maar dat ging moeizaam.

,,Wethouder Baldewsingh gaf de stadsdeeldirecteuren geen toestemming om met ons te praten,'' zegt Keijser. Uit de tientallen gesprekken die het onderzoeksteam voerde komt naar voren dat in Den Haag de relatie tussen stadsbestuur en burgers een stuk beter kan.

Vertegenwoordigers van bewonersorganisaties geven aan dat ze vaak te laat bij beleidsvoornemens worden betrokken, zo staat in het onderzoek.

Onduidelijkheid troef bij gemeente

De gemeente doet er goed aan duidelijk te maken wie waarvoor politiek verantwoordelijk is en hoe inspraakprocedures precies in hun werk gaan. Dat is een van de aanbevelingen in het rapport van de Stichting Burger Onderzoek.

Volgens Dirk-Jan Keijser is het binnen de gemeentelijke organisatie niet goed duidelijk hoe inspraak en samenspraak en de betrokkenheid van de burger georganiseerd moeten worden. ,,Een overkoepelende aanpak bij discussie met burgers is niet zichtbaar voor bewonersorganisaties,'' aldus Keijser.

De houding van de gemeente leidt tot 'afbrokkeling van betrokkenheid van de bewonersorganisaties'. Hierin schuilt volgens Keijser een groot gevaar. 'Zeker als actoren onvoldoende inbreng konden hebben of terecht verongelijkt achterbleven, blijken genomen besluiten een voedingsbodem te vormen voor cynici. Hiermee is de kans op ongelukken in de toekomst groter.

Deze burgers blijven cynisch,' staat in het onderzoek. Keijser ziet in een betere communicatie een kans om de relatie met burgers te verbeteren. Volgens hem moet de gemeente duidelijker aangeven wat er van burgers wordt verwacht en wat er wel, maar vooral ook wat er niet kan. Dat voorkomt veel onbegrip.

Ook de gemeentelijke ombudsman haalt in zijn jaarverslag uit naar de gemeente. Er gaat volgens de ombudsman veel te veel fout in de uitvoering van beleid. 'Als de gemeente een excellente dienstverlener wil zijn, dient zij energie te steken in het goed laten draaien van al die zaken die al op de rails staan in plaats van te beginnen met nieuwe projecten,' aldus de ombudsman, die vandaag zijn jaarverslag presenteert.

De kritiek op het college is niet nieuw. Uit een onderzoek van deze krant bleek eind vorig jaar al dat vrijwilligers in de stad zich niet serieus genomen voelen door het stadsbestuur.

REACTIES  Deze discussie is gesloten - het is niet mogelijk om op dit artikel te reageren

reactie op: groengele kanarie-corrupt Den Haag

Meedoen op zí n Haags

De stad is al verkocht in Cannes, dat gaat daar achter dichte deuren.
Een dialoog wordt moeilijk dan, dus een spreekverbod voor stadsdeeldirecteuren.
De burgers erbij betrekken, dat zijn we niet van plan.
Wij doen echt alles in de achterkamer, gewoon omdat het kan.
Dat meedoen en die samenspraak is slechts een fake gebeuren.
De burgers hier mogen slikken en stikken en moeten vooral niet zo zeuren.

Mooi gedicht.
Jammer dat het zo waar is.
Nog erger is dat de bestuursambtenaren, gewoon schijt hebben aan alles en nog wat.
Hun connexties met de gerechtelijke macht geeft ze een maatschappelijk onverantwoord voordeel t.o.v. de burger.
Leugens en machtsmisbruik zijn eigenlijk de omschrijving van hun dagtaak.
Dit kan niet de bedoeling zijn van zich zelf respecterende ambtenaren.

[ Citeer ]

Leo Stoter - Rotterdam - 27/04/09 - 13:49:32 3178901

Meedoen op zí n Haags
De stad is al verkocht in Cannes, dat gaat daar achter dichte deuren.
Een dialoog wordt moeilijk dan, dus een spreekverbod voor stadsdeeldirecteuren.
De burgers erbij betrekken, dat zijn we niet van plan.
Wij doen echt alles in de achterkamer, gewoon omdat het kan.
Dat meedoen en die samenspraak is slechts een fake gebeuren.
De burgers hier mogen slikken en stikken en moeten vooral niet zo zeuren.

[ Citeer ]

groengele kanarie - corrupt Den Haag - 20/04/09 - 11:04:15 3162024

Niet zo vreemd natuurlijk als je de arrogantie ziet van dit college. Neem bijv. een wethouder Noorder, pedanterie ten top. De man wuift alle bezwaren weg wanneer het om leefbaarheid gaat, neen.. liever D-H volbouwen met torenflats, waardoor woonwijken nog verder dichtslibben. De man is ooit het verlengstuk van projectontwikkelaars genoemd, naar mijn idee heeft men het daar bij het rechte end.

[ Citeer ]

Lex - Den Haag - 20/04/09 - 10:42:52 3161956

Ik heb ooit een keer in de Vruchtenbuurt een dakterras aangelegd met een trap op mijn balkon naar het dak toe. Dat mocht niet en toen ik vroeg wat de reden daarvan was kwamen ze als antwoord met een dwangbevel om het terras te verwijderen. Mijn buurman liet het voor de welstandscommissie verschijnen en voelde zich als crimineel behandeld. Ik ben weggegaan en heb nu een huis met tuin!!

[ Citeer ]

Mascotte - heeft haar buik vol van de sigarenrokende - dikbuikende welstandscommissieleden - Den Haag - 19/04/09 - 22:11:40 3161182

reactie op: cor-den haag

Terwijl de politici en ambtenaren in het Atrium zich volstopten met broodjes, soep en hapjes gisteren op de "dag van de Hagenaar" van onze centen, kon er voor de enkele bezoeker nog geen kopje koffie van af.
Een regelrechte wanvertoning.
Ik heb mijn buik vol van deze wereldvreemde arrogante graaiers, en niet van het eten dus.
Het naar het atrium gelokte stemvee werd niet eens gedrenkt?
Dat is wel tekenend voor hun manier van denken, ze verzorgen blijkbaar alleen zichzelf.

[ Citeer ]

Hans - Den Haag - 19/04/09 - 17:34:08 3160577

Terwijl de politici en ambtenaren in het Atrium zich volstopten met broodjes, soep en hapjes gisteren op de "dag van de Hagenaar" van onze centen, kon er voor de enkele bezoeker nog geen kopje koffie van af.
Een regelrechte wanvertoning.
Ik heb mijn buik vol van deze wereldvreemde arrogante graaiers, en niet van het eten dus.

[ Citeer ]

cor - den haag - 19/04/09 - 16:37:16 3160493

Zo lang Wethouder Baldewsingh en en grote vriend van de project ontwikkelaars Dhr Norder daar nog zitten geloofd niemand in het stads bestuur ,ze liegen en bedriegen elke weer.
en dan ene Huffnagel een Amsterdammer die langzaam de ooievaar van ons weg neemt moet je zo man dan nog serieus nemen .

[ Citeer ]

de ooievaar moet blijven - den haag - 19/04/09 - 11:27:32 3160014

Toen we meededen kregen we een drugshol door onze strotten geperst van B&W. Meedoen? Als B&W en de gemeenteraad wat eerlijkheid in hun mars krijgen. Als B&W en de gemeenteraad respect voor de zienswijze van burgers krijgen. Als raadsleden niet beloven tegen te stemmen en toch voor stemmen. Als raadsleden te vertrouwen zijn. Maar nu, mogen ze de boom in met hun valse oproep om mee te doen.

[ Citeer ]

Venneparkers - Den Haag - 18/04/09 - 23:55:36 3159775

Een raadsvoorlichter heeft binnen een kwartier na publicatie, twee kritisch beschouwende Youtube filmpjes over Den Haag, door mij geplaatst op de site http://dagvandehagenaar.hyves.net/ verwijderd.
Ik heb direct gemeenteraadsleden verwittigd over dit voorval; binnen vijf minuten werd mij verzocht om de filmpjes terug te plaatsen, onder het mom: "laag" weet niet wat "hoog" heeft besloten.

[ Citeer ]

Lindaatje - den haag - 18/04/09 - 22:18:05 3159618

Het wordt de burger ook wel zeer moeilijk gemaakt om een dialoog met de bestuurders aan te gaan als reacties geheel of zeer lang uitblijven maar wat mij ten zeerste verbaast en verontrust dat als je een cc aan onze ombudsman/vrouw meestuurt dat er dan ineens wel binnen enkele uren gereageerd kan worden.

[ Citeer ]

GJ - Den Haag - 18/04/09 - 21:21:01 3159556

1-10 | 11-17 | Alle