Naar de beginpagina van Mondige burger

Parnassia vastgoed gaat "betere gebouwen" aankopen.

Daklozen en verslaafden gaan op stand wonen.

Financieel risico van aankoop ná afwijzing van locaties, wordt bij de gemeente neergelegd.

 

Vastgoed
De Parnassia Bavo Groep heeft een bijzondere visie op vastgoed: goede gebouwen met een positieve uitstraling dragen bij aan goede geestelijke gezondheidszorg.
Sinds dit jaar is niet langer de overheid maar de GGZ-instelling zelf verantwoordelijk voor koop, verkoop en beheer van het vastgoed.
Vastgoed kan daardoor strategisch worden ingezet: door huur of verkoop kan financieel voordeel worden behaald, wat weer kan worden benut voor de zorg.
De Parnassia Bavo Groep streeft ernaar de zorg zoveel mogelijk te laten profiteren van de vastgoedinvesteringen.
 
Dat betekent dat ze dus panden aan gaan kopen in de betere wijken.
Bert van Alphen (wethouder welzijn) had ook beloofd dat er gespreid ging worden over de stad.
Dat zal ook wel de reden zijn dat Bert zo treuzelt, want dan moet hij die daklozen zien te verkopen aan de "betere" wijken en die trappen natuurlijk niet in die valstrik met een gang naar de rechter, want in het boek van professor Tak (1.000 pagina's) wordt overduidelijk aangegeven dat de rechterlijke macht en de Raad van State geheel verweven zijn met de politiek.

‘Nederland mag zich geen rechtsstaat meer noemen.'


Dus gaan die mensen in die wijken goed ingevoerde personen en/of raadsleden benaderen en/of economische druk uitoefenen.
Dat wordt wat, want bij Parnassia lopen ze het risico dat al aangekochte panden dan niet als locatie aangewezen zouden worden of dat de gemeente teruggefloten wordt en derhalve zullen ze de gemeente proberen op te laten draaien voor een exploitatietekort of de gemeente dwingen het over te nemen.
 
Als Bert namelijk die negen 7 locaties als te verwerven aanwijst en Parnassia dat gaat aankopen en die voorzieningen niet gerealiseerd kunnen worden, dan zijn er verwachtingen geschapen en krijgt de gemeente de schadeclaims om haar oren.
 
In andere steden worden dergelijke panden door woningbouwverenigingen aangekocht.
Wanbetalers worden uitgezet en dus dakloos en die worden dan weer geplaatst in die door hen zelf in beheer zijnde daklozencentra en dat wordt betaald uit de AWBZ  c.q WMO.
Dus de schuldenaren worden verzorgd op kosten van de gemeenschap en de WMO pot leeg gevreten.
 
De praktijk is dus dat Bert die locaties aanwijst, vervolgens eerst de algehele opstand en het oproer neer moet laten slaan dat ontstaat en pas, als alle bezwaren en plooien zijn gladgestreken, kan tot aankoop worden overgegaan of een aantal draagkrachtige bewoners kopen dat pand zelf en dan heb je gewoon het nakijken als gemeente.
Hoe je het ook wendt of keert;
Als in maart-april die locaties worden aangewezen dan kan je op zijn vroegst na de vakantie tot verwerving overgaan, maar dat zal dan wel november worden.
Dan moeten die panden nog verbouwd worden, dan praat je over september 2009 en met wat vertragingen wordt dat dan september 2010, dan kan je die locaties openen op 28 september 2010.
Dat lijkt ons wel een goede datum en als raadslid dan van tevoren wel een beetje trainen want 
dat rent wat makkelijker.


Geen video? zie hier
Beetje conditietraining voor die raadsleden, die toch ma
ar in die stoelen zitten te vervetten in dat ijspaleis.

Wie de schoen past trekt hem maar aan.
Dan is het ook precies 5 jaar geleden dat Vennepark werd geopend en dat kan dan ook gelijk dicht, want je kan volgens de opiumwet een ontheffing krijgen voor het gebruiken van dat soort middelen voor maximaal 5 jaar.
Dan is het dus toch einde oefening voor Vennepark én het Zieken en als ze willen dat we ze niet constant voor hun voeten blijven lopen, dan lijkt het ons wel raadzaam om het Vennepark én het Zieken eerder te sluiten, omdat we er alles aan zullen doen om de overige wijken te voorzien van alle relevante informatie.
Uiteindelijk hebben we een fiks aantal welwillende webloggers en websites die nog steeds achter de Venneparkers staan of beter gezegd, het nog steeds niet eens zijn met dat toen tentoongespreide machtsmisbruik om die waanzin er door te drukken van een hardrugsgebruikersruimte tegenover een kinderspeelplaats. 

Als er dus nog iéts van verstand aanwezig is, dan sluiten ze de harddrugsgebruikersruimten en kan iedereen dat zwartboek afsluiten en kunnen wij de website verkopen aan andere steden.