Naar den beginpagina van den Mondige burger.

Wordt verwacht; het drugsholenoproer.

Waar Bert van Alphen werd verweten partij te hebben gekozen voor den Geltsuchtighe Dwingelandt, het Uytbroedsel van de Hel, Parnassia c.s.
Alles over den aanleidingh is hier te leezen.

costermanoproerhuisHet graeuw van 's Gravenhaeghe door
wrevel aangedreven
Wil woede en frustratie den vollen
teugel geeven
Het dreunt met
alles wat men vond
en sloopt dien
drugsholen tot den grond


Bert van Alphen met zijne acht nederzettingen zie hier ende hier.

Parnassia, een gevaarlijck schraaphuis pathologisch instituut?