Naar de beginpagina van Mondige burger

Opzegging van het overleg (?) met de gemeente en Parnassia  3 dec. 2006

Mondige burger is een initiatief van de wijken welke getroffen zijn door een gebruikersruimte of die dat nog zullen worden.
 
Mondige burger is voor dit communiqué verzocht om als spreekbuis en als digitale postbus te fungeren namens de bewoners, want die willen er eigenlijk geen woord meer over vuil maken.
 

P/A Buurthuis Vennepark

 

3 dec. 2006 

 

Aan de gemeente Den Haag en Parnassia 

 

 

Betreft; uw brief met oproep tot het aangaan van een dialoog betreffende de gebruikersruimte.

 

Naar aanleiding van het feit dat u ons als bewoners oproept om een dialoog aan te gaan, nadat wij drie jaar een monoloog vanuit de gemeente aan hebben moeten horen, laten wij u weten daar geen enkele behoefte aan te hebben.

Wij opteren alleen voor sluiting van de gebruikersruimte.

Wij zijn niet bereid tot enige concessie.

Daar zowel de gemeente als Parnassia geen enkele consideratie met de bewoners heeft getoond in de afgelopen drie jaren, hoeft u van onze zijde op geen enkele medewerking te rekenen.

 

Wij vragen ons eigenlijk af waarom u eigenlijk nog met mensen wilt praten, die in de visie van Diana van Weersch (Parnassia) nog te dom zijn om het politiebureau op de hoek te kunnen vinden.

(uitspraak in uitzending RTVwest op 30 nov. in het stadhuis.)

Voor de duidelijkheid, wij zijn de weg niet kwijt, de gemeente is al drie jaar geleden van het rechte pad afgeweken.

 

Wij behouden ons in deze dan ook alle rechten voor en zullen alle middelen die ons nog ten dienste staan aanwenden om sluiting af te dwingen.

 

In afwachting van  het vernemen van de definitieve sluitingsdatum van de gebruikersruimte op zeer korte termijn;

 

De bewoners rond het Vennepark.

Zie ook pagina 2.