Home
                            Reageren kan hier.........

Terwijl er spijkerharde afspraken waren gemaakt dat de bewoners aan het Zieken de overlast tot in september 2013 zouden gedogen, denkt de "hulpverlening" toch kans te zien om die discussie weer aan te slingeren middels een advies aan de gemeente.
Typerend voor de toon van die hulpverlening is ook weer, dat ze wars van enige empathie blijken te zijn voor die veel geplaagde burger die het allemaal maar weer over zijn kant moet laten gaan.

Lees hier het rapport pleidooi om die gebruikersruimte aan het Zieken alsnog (langer) open te houden (ook hier als zipfile)

"Houd OVHG het Zieken dus open voor haar cliŽnten ‐ een van de meest kwetsbare groepen van de 
samenleving ‐ totdat ieder individu een dak boven zijn of haar hoofd heeft en een plek waar in rust 
en veiligheid kan worden gebruikt. Of biedt bij sluiting een plek aan die ondersteunt bij het stoppen 
van druggebruik en het realiseren van een ander toekomstperspectief."  
Hoewel je jezelf af kan vragen hoe die stichting Straat Consulaat, voorheen Drugpunt, dat stoppen werkelijk ondersteunt.
Temeer omdat op hun locatie aan de Laan van Meerdervoort  een cursus "coke basen doe je zo"  werd aangeboden(?)

En raadslieden van verkeerde informatie voorzien doen ze ook.

Gerard†Verspuij†(PvdA)†zegt:†"Het†is†ons†duidelijk†geworden†dat†Den†Haag†niet†zonder†een†gebruikersruimte†kan.†
Je†kan†deze†voorziening†niet†zomaar†beŽindigen†zonder†de†gebruikers†een†vergelijkbaar†alternatief†te†bieden.
Momenteel†maken†86†mensen†er†gebruik†van.†
Dat†aantal†daalt†niet,†zoals†de†veronderstelling†was,†maar†neemt†juist†toe.

Dus niet!
Omdat ze nogal gefocust zijn op het continueren van hun inkomen, blijken ze ook totaal niet aan enige waarheidsbevinding te doen.
En lees je in hetzelfde rapport;

"Op dit moment maken gemiddeld 18 cliŽnten regelmatig gebruik van het Zieken. 
Dit leidt tot 31 bezoeken per dag. 
(zie blz. 19 van het rapport) Het gaat om kwetsbare mensen, die geen onderdak hebben en waarvoor op dit moment nog geen passende opvang beschikbaar is. 
Het college heeft besloten om de gebruikersruimte het Zieken 107 in 2013 haar deuren te laten sluiten."

En weer wordt er gegoocheld met gebruikers- en bezoekersaantallen om raadsleden op het verkeerde been te zetten.
Alles wordt uit de kast getrokken voor de "goede" zaak. Lees; voor het budget van die "hulpverlening"


Het verhaal dat het Zieken het heel erg veel drukker heeft gekregen, wordt met die 18 bezoekers per dag ontzenuwd.
In 2009 was het aantal unieke bezoekers 20 per dag (nu 18 en zeker geen 86.) en het aantal bezoeken per dag 33 ( nu 31) 
Het kost de gemeente (ons) 600.000 euro per jaar (prijspeil 2009)
Daarnaast moeten ze blijven roven en stelen want gratis drugs krijgen ze niet.
Er is dan ook geen sprake van "harm reduction" de schade voor de gemeenschap wordt niet minder.

Het Zieken mag maximaal 90 pasjes uitgeven 

Het huidige†aantal†gebruikers (mei 2013) is 59 †(blz.20 van het rapport)
Dus geen 86. 
Er zijn 86 pashouders (van de 90) waarvan er dagelijks 18 gebruik maken van die gebruikersruimte.
Het goochelen met de cijfers, en op die manier het te laten voorkomen dat het aantal bezoekers zou zijn 
toegenomen, is een valse voorstelling van zaken en een poging om de gemeenteraad voor een voldongen feit te willen zetten.
In de hoop dat die 31 nieuwe raadsleden, wegens gebrek aan dossierkennis, het verhaal voor zoete koek aannemen.

En ze zijn natuurlijk niet in hun eerste leugen gestikt
We barsten uit onze voegen

Voortgang Het Zieken
RIS Baldewsingh Febr. 2013

Valse beloften?
Veel beloven weinig gevenÖ 

Dat wordt alleen al sluiten wegens gebrek aan klandizie
Zo te zien zijn er alweer 25 van de straat af

 De gepresenteerde cijferbrij van 2 febr. 2010 waar het bovenstaande uit gedistilleerd is.

                     


Reageren kan hier.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuws zieken