Naar de beginpagina van mondige burger

De Victory Outreach Church vestigt zich als kerkgenootschap  aan de Nieuwlandstraat, de voormalige thuiszorg van Maevita.

Zij hebben aangegeven daar geen drugs- en alcoholverslaafden te behandelen.

Die afdelingen waar dat wel gebeurt zijn zogenaamde Home's, daar worden wel verslaafden behandeld, en daar hoef je niet echt blij mee te zijn.

Volgens hardnekkige geruchten waren ze wel van plan op termijn een home te vestigen aan de Nieuwlandstraat, maar navraag bij henzelf leverde onderstaande mail op.

Victory Outreach church

Mail-bericht van; 
Tijmen van Oldenrijk,
namens Victory Outreach Rotterdam

Het pand heeft  niet de functie van een opvangcentrum gekregen. Ook zijn er geen plannen om een opvangcentrum of iets wat daar op lijkt op het genoemde adres te beginnen. Het pand wordt gehuurd door de Victory Outreach kerk en het doet dienst als kerkgebouw. Dit betekent dat hier kerkdiensten en kerkelijke activiteiten worden gehouden en dat hier het kerkkantoor gevestigd is. Voor deze activiteiten is een vergunning aangevraagd. De Victory Outreach kerk heeft zich middels een brief voorgesteld aan de buurtbewoners. De tekst van deze brief heb ik voor u bijgevoegd.

 
Enige toelichting over de Victory Outreach kerk is wellicht op zijn plaats. Wij zijn een kerkgenootschap met 8 kerken in Nederland. Deze kerken zijn zelfstandig en vallen onder de regioleiders Jofrey Leito en Jerry Mendeszoon van respectievelijk Amsterdam en Rotterdam. Victory Outreach is een kerk in de gebruikelijke zin van het woord, die kerkdiensten houdt en daarnaast ook zondagsschool, jeugdactiviteiten, bijbelstudies, themadagen en speciale avonden. De kerkleden komen  uit alle mogelijke achtergronden qua cultuur of beroepsuitoefening.
 
Wat Victory Outreach anders maakt dan veel andere kerken, heeft niet te maken met de activiteiten in het kerkgebouw. Naast de activiteiten die plaatsvinden in het kerkgebouw, heeft Victory Outreach ook zogenaamde 'homes'. Een home is een christelijke woongemeenschap, waar mensen met verslavingsproblemen en andere levensbeheersende problemen in een gestructureerde omgeving een jaar of meer wonen om volgens christelijke normen en waarden een nieuw leven op te bouwen.
 
Wij hopen u voorlopig voldoende geinformeerd te hebben.
 
Hoogachtend,
Tijmen van Oldenrijk,
namens Victory Outreach Rotterdam