Naar de beginpagina van Mondige burger

Na een spoedoverleg heeft het Haagse gemeentebestuur afgelopen vrijdag het vertrouwen in de Haagse bevolking opgezegd.
'Paerlen voor de zwijnen', zo verwoordt een woordvoerder van het college de situatie. 'Na het outsourcing debacle en nu uit onderzoek na onderzoek blijkt dat de bevolking niet achter besluiten van de gemeente staat, begint bij het college duidelijk te worden dat onze kiezers niet in staat zijn een correcte mening te vormen. Eerlijk gezegd valt met een dergelijke bevolking niet te werken en wij hopen dat de bevolking op korte termijn in staat is haar mening te herzien'.

De burgemeester en diverse raadsleden hebben al aangegeven zich aan de zijde van het college te scharen. 'Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben en dat is bij deze bevolking niet het geval. Het volk heeft geen flauw benul van wat er onder politici leeft, aldus een verbolgen Henk kool, die inmiddels de handdoek in de ring heeft gegooid. De gehele coalitie, bestaande uit de fracties van PvdA , GroenLinks en de VVD, zal vanmiddag een motie van wantrouwen tegen de Haagse bevolking indienen. Als deze motie een meerderheid haalt en de bevolking haar mening niet herziet zullen 'drastische maatregelen' genomen worden, zo voorspellen bronnen rond het college.

Alsof dit college een
vertrouwde indruk maakt.