Naar de beginpagina van Mondige burger

De uitbarsting van protest aan het Van der Vennepark op 28-09  heeft de politiek zelf over zich uitgeroepen. De beslissing werd destijds onder grote druk van de PvdA afgedwongen. Raadsleden die wilden tegenstemmen werden tot de orde geroepen en het voorstel van D66 en de bewoners om een van de betere locaties te kiezen werd afgewezen. Deze locaties waren op plekken waar de overlast zich al bevond, aan doorgaande wegen en niet aan een speelplein.

Er zullen altijd omwonenden zijn die tegen zijn, maar als je dagelijks verslaafden op de stoep hebt rondhangen die op straat gebruiken, dan kan je het uitleggen waarom een gebruikersruimte een oplossing is. In Rotterdam hebben zelfs bewoners gevraagd om een gebruikersruimte. In Den Haag is niets gevraagd, niets uitgelegd en maar gewoon een overval gepleegd op een buurtje dat gelukkig jaren drugsvrij was. Een speeltuin met honderden kinderen mag nu als wachtkamer functioneren voor de verslaafden, die wachten om naar binnen te komen. Ze moet wel eerst buiten hun 'spul' scoren, dus de dealers hebben vrij spel.

Totaal geen overleg en politici die niet op de inhoud de beslissing hebben genomen, maar onder grote druk om een PvdA-wethouder geen gezichtsverlies te laten lijden. Geen wonder dat de bewoners wanhopig en boos zijn, wie niet wil luisteren moet voelen. En geef ze maar eens ongelijk.

Zie ook de mening van Shirley Marapin en Hans van der Waal, klik hier.

Het nieuws;

4 nov. 2005

Start voorbereidingen burgerinitiatief en/of referendum

28 sept.2005

Rellen bij drugsprotest

DEN HAAG - Veertien mensen zijn woensdag in Den Haag opgepakt bij een protest tegen de komst van een drugsgebruikersruimte.
 

VOOR FOTO'S KLIK HIER

De opvang voor verslaafden komt in de Schilderswijk. Een politieagent raakte licht gewond. Gemeenteraadsleden, die een rondleiding kregen, werden bekogeld met stenen en eieren.

Bijna alle ramen van de toekomstige ruimte sneuvelden.
_______________________________________________

Een fiks aantal raadsleden dat in een eerder stadium de bewoners had toegezegd er alles aan te zullen doen om te voorkomen dat het drugshol aan het Van der Vennepark er zou komen, ging onder druk van hun fracties alsnog overstag.

De bewoners voelden zich verraden en in de steek gelaten.

En uitgerekend die lieden gingen dan nog even voor de gezelligheid kijken naar de vorderingen in dat drugshol.
M.E. politie te paard en een fiks aantal agenten in burger werden bij dat bezoek al achter de hand gehouden.

Het was gewoon uitlokking en men dient zich diep te schamen om op die manier de mensen van het Vennepark ten overstaan van de rest van de Haagsche bevolking te criminaliseren.

Maar beste burger houdt er goed rekening mee;
Vandaag aan het Vennepark, morgen naast UW huis.

3 nov. 2005

"De huidige Haagse gemeenteraad is de slechtste die ooit heeft bestaan."
Dat heeft het langstzittende raadslid Chandoe van de PvdA woensdag  gezegd ...

Raadsvergadering 24 juni 2004

Een meerderheid van de raad steunt de komst van twee nieuwe gebruikersruimtes aan het Zieken 107 en de Van der Vennestraat 85. Aan het eind van de discussie in de raad  hierover, donderdag 24 juni, die bijna vier uur in beslag nam, tekende zich bij hoofdelijke stemming over diverse moties een meerderheid af voor beide locaties. Zeventien van de 45 raadsleden stemden vr de motie van Leefbaar Den Haag om de locatie aan de Van der Vennestraat tegen te houden. De raadscommissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg had eerder reeds een paar vergaderingen aan het besluit van het college gewijd om op die plekken een gebruikersruimte te realiseren.

Twee moties waar de raad over stemde hielden in dat de raad geen steun geeft aan de locatie Van der Vennestraat. Veel buurtbewoners liepen te hoop tegen een vestiging van een gebruikersruimte op deze plek. Voor de eerdere raadscommissies en de raadsvergadering donderdagmiddag spraken circa 30 mensen in namens de tegenstanders. Zij vinden dat een gebruikersruimte niet in de buurt van het park hoort, omdat daar veel gezinnen met kinderen wonen. Ook wijzen zij erop dat op die plek nauwelijks overlast is van drugsgebruikers. Zij zijn bang dat met de gebruikersruimte juist overlast ontstaat. 

De raadsfracties die zich tegen de ruimte in de Schilderswijk keerden (Leefbaar Den Haag, D66, PPS, SP, Haagse Stadspartij en Groep Labuche) hadden grote moeite met de communicatie met bewoners over het plan. De VVD-, en CDA-fracties plaatsten hier ook kanttekeningen bij,  maar de meerderheid van hun leden steunden toch het besluit. Met onder meer de toezegging van het college dat de daadwerkelijke vestiging aan de Van der Vennestraat afhangt van de resultaten van de locatie aan het Zieken, stelden zij zich tevreden. Bijna alle PvdA-leden schaarden zich eveneens achter de locaties.

De eerste ruimte komt aan het Zieken. Mocht blijken dat de overlast door drugsgebruik in de omgeving hiervan hierdoor toch niet vermindert, dan zal het college  bekijken of de voorziening aan de Van der Vennestraat er wel moet komen.