Naar de beginpagina van Mondigeburger

Bewoners aan het Vennepark gaan WOBben

Geachte heer van Alphen;

Als bewoners, de direct belanghebbenden, huurders, eigenaar bewoners, individueel en vertegenwoordigd door verenigingen van eigenaren, verzoeken wij de gemeente ons inzicht te verstrekken in de tot nu toe gemaakte kosten van de gebruikersruimte gelegen aan de Van der Vennestraat 85.

Het betreft de kosten van de verbouwing.
De exploitatiekosten.
De kosten welke Parnassia/Brijder/Bavo groep vergoed hebben gekregen.
Overige kosten welke ten laste komen aan het perceel en het gebruik daarvan welke door de gemeente zijn betaald.
Een opbouw (specificatie), waaruit de vergoedingen c/q declaraties van Parnassia/Brijder/Bavo groep bestaan en hebben bestaan en op wie deze betrekking hebben.
Verder willen wij een overzicht van het aantal gebruikers per periode.
Het betreft de gehele periode van  24 juni 2004 tot heden.

Voor de rechtsgeldigheid van ons verzoek verwijzen wij naar de Wet Openbaarheid Van bestuur (WOB)

Volledigheidshalve laten wij u nu al bij voorbaat weten, dat u zich niet kunt beroepen op concurrentiegevoelige informatie van bedrijven, die zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze met een beroep op de wet WOB in te zien, daar de aanbieder in deze als monopolist in Den Haag op het gebied van de verslavingszorg geen concurrentie duldt heeft.
We verwachten dan ook dat u onverwijld en zonder onnodige vertraging het gevraagde met 4 weken aan kunt leveren.

We beseffen dat het voor u in deze verkiezingsperiode heel vervelend is dat dit weer in de publiciteit komt maar dat had u zelf maar moeten beseffen toen u op die 24e juni 2004 ons als bewoners zo onnodig schofterig behandelde met uw kompanen in het kwaad, mevrouw Klijnsma en Deetman die het welzijn van ons omwonenden en onze kinderen niets interesseerde, gezien zijn door de bewoners gehoorde opmerking van;

 "Wat kunnen mij die kinderen nou schelen"

Misschien wil de VVD u, Klijnsma en Deetman alsnog nomineren voor de Haagse Hufter Award want die is welverdiend gezien de hele gang van zaken.
Maar wel die cijfers met 4 weken zoals gevraagd.