Sent: Wednesday, December 05, 2007 3:46 PM
Subject: Voorzieningen dak- en thuislozen

Aan betrokkenen bij de uitbreiding van voorzieningen voor dak- en
thuislozen

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeer ik u over het verloop van de zoektocht naar geschikte
panden die nodig zijn voor de uitbreiding van voorzieningen voor dak- en
thuislozen. De zoektocht wordt met grote voortvarendheid vervolgd. Het
college heeft nog geen besluit genomen over de nieuwe locaties. Een
zorgvuldig besluit vereist dat het college meer tijd neemt voor het
zoeken naar geschikte panden.

Den Haag onder Dak
Onder het motto *Den Haag onder Dak* is de gemeente op zoek naar
negen locaties in de stad. In september heeft wethouder Bert van Alphen
een ronde gemaakt langs alle stadsdelen. Op de bijeenkomsten heeft hij
toegelicht waarom de uitbreiding van voorzieningen voor dak- en
thuislozen nodig is. En op welke manier de besluitvorming plaats vindt.
Hagenaaren kregen de gelegenheid om suggesties mee te geven voor de
zoektocht.

Meer tijd nodig
De ambitie van de gemeente was nog dit jaar een besluit te nemen over
alle 9 geschikte locaties. Voor een zorgvuldig besluit is meer tijd
nodig. Ondanks het feit dat er een lange lijst met suggesties voor
panden is opgesteld, zijn er na een nauwkeurige toetsing veel panden
afgevallen.

Acht voorzieningen
De uitbreiding gaat nu over zeven woonvoorzieningen en een centrum voor
sociale activering. De huidige voorzieningen voor dag- en nachtopvang
kunnen voorlopig toch in hun pand blijven. De zoektocht naar acht
geschikte panden wordt nu met grote voortvarendheid vervolgd.

Eerste kwartaal 2008
Naar verwachting zal het college in het eerste kwartaal een besluit
nemen over het samenhangende pakket van acht locaties. Zodra dat besluit
is gevallen, ontvangt u daarover persoonlijk bericht. De wethouder gaat
samen met de zorg instellingen in gesprek met omwonenden van de
aangewezen locaties om de voorzieningen met succes te kunnen
realiseren.


met vriendelijke groet,

namens wethouder Bert van Alphen
************
Beleidsmedewerker uitbreiding MO/OGZ voorzieningen