Scheveningsche Courant 24 december 2004 Titia Lont vertrekt naar Wieringen: 'Ik overwoog een Kamerlidmaatschap, maar het werd burgemeester'

Scheveningen -De verhuisdozen staan klaar. Titia Lont (41) vertrekt binnenkort naar de ge-meente Wieringen waar ze op 3 januari als burgemeester wordt geïnstalleerd. De Haagse gemeenteraad was mooi, maar het is tijd voor iets nieuws vond het CDA-raadslid: "Ik overwoog een Kamerlidmaatschap, maar het werd burgemeester." Lont sloeg ook bewust het Nee, ik wil ook nog wel eens wethouderschap over toen ze met mijn zoontjes kunnen aan het solliciteren sloeg, gaan zwemmen." Ze deed eerder dit jaar een gooi naar het burgemeesterschap in het Friese Dantuma- "Met twee kleine kinderen en dan wethouder zijn voor vijftig tot zestig uur per week. deel, een gemeente met ruim 18.000 inwoners en dicht bij haar geboorteplaats Sint Jacobi Parochie, gemeente Het Bildt. Daar werd ze tweede, achter een andere sollicitant van CDA-huize. Lont: "Het was natuurlijk leuk geweest, maar achteraf denk ik dat voor een beginnend burgemeester een gemeente als Wieringen prettiger is. Ruim 8.500 inwoners en een gemeenteraad met dertien leden. Rustig, de bode loopt er nog gemoedelijk met een thermoskan rond en in het burgerjaar verslag schrijft men gewoon in de inleiding zo'n verslag eigenlijk onzin te vinden. En de raadsvergaderingen zullen aanzienlijk korter duren: vier fracties en geen Leefbaar Den Haag", lacht ze.

 

Posthoorn 22  december 2004 Raadslid Trouvat overleden

Den Haag- Gemeenteraadslid R.Trouvat is onverwacht overleden.Hij maakte deel uit van de fractie Leefbaar Den Haag .Trouvat is 54 jaar geworden.De raad stemde in zijn laatste raadsvergadering voor het kerstreces,donderdag 16 december, nog unaniem in met een voorstel van Trouvat: het plaatsen van spreuken op stoeptegels in de stad.

 

           Haagsche Courant 21 december 2004 Openbaar René Trouvat, een zorgzaam mens

Door Maarten Brakema

Beminnelijk en vol humor. Zo schetsen de mensen die de afgelopen jaren intensief met het Haagse gemeenteraadslid René Trouvat samenwerkten. Het is nog niet precies duidelijk wanneer en hoe Trouvat stierf. Zeker is wel dat zijn stoffelijk overschot gistermorgen werd ontdekt. Trouvat werd 54 jaar. René Trouvat was al jaren, vaak meer op de achtergrond, actief in allerlei ouderenpartijen. Het was ook in die hoedanigheid dat Michel Dufresne - als 'sterverslaggever van Radio Tonka', zoals hij het zelf omschrijft - een interview met hem had.

Toen Trouvat op een niet door hem gewenste positie kwam op de lijst van een nieuwe Haagse Onafhankelijke Ouderen Partij (HOOP), bood Dufresne hem naar eigen zeggen een betere plek aan op de lijst voor Leefbaar Den Haag. Die partij maakte een enorme klapper bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 en kwam met vier zetels in de raad.

Vrijwel iedereen die Trouvat kende, kan ook niet om zijn verschijningsvorm heen. Zijn korte, gezette lichaam en hoge stem waren een gevolg van een aangeboren afwijking. Hij werd mede daarom vaak aangezien voor een vrouw, hetgeen ook bij Trouvat zelf voor hilariteit zorgde. Bijvoorbeeld als hij in de HEMA naar de wc moest en mensen hem erop attendeerden dat het damestoilet de andere kant op was. Maar Trouvat werd gekweld door meerdere kwalen. De afgelopen weken voelde hij zich sowieso al niet zo lekker.

Hij vertelde zijn collega's dat hij griep had. Mede daarom verdedigde hij vorige week donderdag zijn plan om stoeptegels in Den Haag te voorzien van gedichten niet vanachter het spreekgestoelte. Hij bleef op zijn eigen plek zitten, hetgeen niet wegnam dat zijn voorstel unaniem werd aanvaard. Over het privé-leven van Trouvat is niet veel bekend. Hij was niet getrouwd en had geen kinderen. Wel voelde hij zich nauw verbonden met vrienden die hij nog kende uit zijn tijd bij de ouderenpartijen en twee oude tantes.bij wie hij geregeld op bezoek kwam. Bovendien schijnt hij te hebben opgetreden als 'bingomaster', vooral bij Nederlands- Indische verenigingen.

In de gemeenteraad speelde Trouvat een rol op de achtergrond. Hij voerde niet vaak het woord. "Maar ik heb de indruk dat hij een goede rol speelde binnen zijn partij", zegt de voorzitter van het presidium van de gemeenteraad, de liberaal Boudewijn Boelens. "Verder kende ik hem als een aardige en uiterst vriendelijke vent." Toch boekte Trouvat wel politieke successen. Zo komen er dus stoeptegels met gedichten en zorgde hij er middels een voorstel ook voor dat op het Spuiplein de Haagse en de Europese vlag en die van de Verenigde Naties hangen. Raadslid Jozef Labuche, die afgelopen donderdag nog uitgebreid met hem sprak, spreekt ook vol waardering over Trouvat. "Bij het diner tijdens de raadsvergadering zat ik met hem aan tafel. In

tegenstelling tot anders at hij zijn bord niet,leeg. 'Dan krijg je ook geen toetje', zei ik." Hoewel Labuche en Trouvat ook enkele aanvaringen hadden, bewaart de eerste alleen goede herinneringen aan het overleden raadslid. "Ik zal zijn grappen en bezorgdheid missen. Het was een heel bijzondere figuur."

Fractieleider Dufresne blijft verslagen achter, zegt hij. "Die man was groots en heel vriendelijk. Wij verkeren in een soort trance. Dit is wel des levens, maar je bent er nooit op voorbereid dat het gebeurt." Wie gisteren het mobiele telefoonnummer van Trouvat belde, kreeg nog steeds zijn stem te horen. "Welkom op de inspreeklijn van René Trouvat. Ik kan u nu niet te woord staan. Een prettige dag verder toegewenst."

 

 

                     Haagsche Courant 18 december 2004 Nog geen besluit plek boerenmarkt

Den Haag- Het is nog niet duidelijk of de wekelijkse boerenmarkt op de Hofplaats, naast de Tweede Kamer, in het centrum Den Haag kan blijven. De markt was altijd te vinden naast de Grote Kerk maar toen dat gebied opnieuw werd bestraat moesten ook de  kraampjes verhuizen. Dat is Leefbaar Den Haag zo goed bevallen dat de partij een voorstel indiende om de boerenmarkt op de huidige plek te houden.Het college van burgemeester en wethouders

wil echter eerst overleggen met de Staten-Generaal of mogelijke verscherpte veiligheidseisen rond de kamergebouwen de voorstellen van Leefbaar Den Haag niet onmogelijk maken.

 

            Haagsche Courant 9 december 2004 Gemeente sluit zes kerken in bedrijfspanden

door Axel Veldhuijzen

Den Haag De gemeente Den Haag heeft naar nu is gebleken vorige week zes kerkruimten in bedrijfspanden gesloten en verzegeld. De veelal Afrikaanse kerkgenootschappen zouden illegale verbouwingen hebben uitgevoerd en de bedrijfsgebouwen gebruiken voor gebedsdiensten,terwijl dat volgens de bestemmingsplannen niet mag. De kerksluitingen kwamen gisteren aan de orde tijdens een vergadering van de raadscommissie sociale zaken. Honderden voornamelijk Afrikaanse dakloze kerkgangers waren op het debat in het stadhuis afgekomen. Voorganger J. van Leuven van de Council of African Churches vertelde daar dat gemeenteambtenaren vorige week de zes kerken in bedrijfspanden aan de Fruitweg en de Radarstraat onverwachts hadden afgesloten.

De aanwezigen zouden een halfuur de tijd hebben gekregen om hun bezittingen weg te halen, waarna de deur werd verzegeld en de sloten werden veranderd.

Volgens Van Leuven wisten ook de eigenaren van de bedrijfspanden waar de kerkgenootschappen hun ruimten huren, niets van de actie van de gemeente. Uit een brief aan een van de kerken die tijdens de vergadering werd uitgedeeld, bleek dat het bedrijfspand aan de Fruitweg brandgevaarlijk was. Niettemin was de eerste etage van het gebouw door het kerkgenootschap zonder toestemming ingericht als kindercrèche en als slaapplaats voor medewerkers.

Verschillende insprekers riepen wethouder Heijnen en de raadsleden op emotionele toon op om de ruimten zo snel mogelijk weer open te stellen. Ook verweten ze de gemeente het handelen in strijd met de vrijheid van godsdienst en het discrimineren van een allochtone geloofsgroep.

Applaus

Toen fractievoorzitter M. Dufresne voorstelde om de kerken al voor aanstaande zondag weer te ontgrendelen, kreeg hij een lang en oorverdovend applaus van de publieke tribune. "We mochten voor de sluiting nog net onze persoonlijke bezittingen meenemen", betoogde een inspreekster.

"Maar wij hebben er geen persoonlijke dingen, want het is Gods huis!" Meteen ging weer het dak van het stadhuis. Een paar ontroerde kerkgangers balden hun vuisten als overwinningsteken. Wethouder P. Heijnen (PvdA, sociale zaken) zei dat ook hij niet op de hoogte was van de sluitingen en dat hij de kwestie op de kortst mogelijke termijn zou uitzoeken. Na het lezen van de brief over het ingrijpen bij de Stichting Universele Kerk van Gods Rijk aan de Fruitweg merkte hij wel op dat de sluiting zeer waarschijnlijk op goede gronden was verricht.

 

Haagsche Courant 9 december 2004 Dufresne na doen van boete 'broeder'

Den Haag- Tijdens het bij vlagen hilarische debat over de kerksluitingen scheelde het maar weinig of de ooit tot een priesteropleiding geweigerde fractievoorzitter Dufresne was in de raadzaal door één van de vele voorgangers in de zaal gedoopt. Zeker na zijn openlijke boetedoening. "Ik heb in mijn leven zwaar gezondigd, maar ik ben verbeterd", werd hij vanaf de tribune met overdonderend enthousiasme definitief tot broeder verklaard.

De vergadering moest eigenlijk gaan over het voorstel van de fracties van CDA, VVD en Christen- Unie/SGP om wat meer mogelijkheden te scheppen voor de huisvesting van nieuwe kerkgenootschappen. Het vinden van een geschikte en betaalbare gebedsruimte is bij de tientallen nieuwe organisaties vrijwel altijd een probleem. Vandaar dat de meesten van hen onderdak hebben gevonden in leegstaande bedrijfspanden. Wethouder Heijnen bleef er aan vast-

houden dat het faciliteren van kerkgenootschappen geen taak is van de overheid. Kerk en staat zijn hier nu eenmaal gescheiden. Hij wil de kerkelijke organisaties wel toestaan om in ge-meentelijke gebouwen welzijnsactiviteiten te houden, maar gebedsdiensten in gemeentelijke buurthuizen of openbare scholen zijn volgens hem weer niet mogelijk.

CDA, VVD en ChristenUnie/SGP en PvdA vonden dat de wethouder de regels daarmee wel erg streng toepaste. CDA-raadslid T. Lont vroeg Heijnen ook nog tevergeefs of hij gronden kon reserveren voor de bouw van nieuwe kerken. De wethouder gaf aan dat ook zo’n handreiking volgens, hem ongewenst is omdat de gemeente de kerken via het accepteren van renteverlies dan indirect sponsort.

Niet goed te plannen

Bovendien is de vraag naar religieuze ruimten, anders dan de vraag naar woningen, volgens hem nooit goed te plannen. "Wij hadden bijvoorbeeld tien jaar geleden nooit kunnen voorzien dat er nu zoveel Ghanese kerkgenootschappen ruimte nodig hebben. Echt, ik wil geen valse verwachtingen scheppen. Hoe graag we ook willen, u mag niet te veel van ons verwachten. Dat is in het verleden bij de komst van moskeeën ook weleens verkeerd begrepen. Huisves-

ting is onze zaak echt niet." Heijnen riep de kerkgenootschappen op om vooral wat meer met de gemeente over hun problemen te spreken. "Ik ben nog nooit uitgenodigd, dat zou een aardige stap zijn." Fractievertegenwoordiger H. Voogel (Christen-Unie/SGP) concludeerde daarop dat de avond toch zinvol was geweest omdat de verschillende dakloze kerkgenootschappen elkaar nu eens hadden getroffen. "En velen kennen hier natuurlijk psalm 133 die nu zo toepasselijk is: 'Als broeders samenwonen, biedt de Here zijn zege'." Ondanks het feit dat de vergadering voor hen niets had opgeleverd, verlieten de toeschouwers de zaal met een heel tevreden gezicht.

 

RTVWest  8 december 2004  Geen rookruimte in Haags stadhuis
Den Haag- In het Haagse stadhuis komt definitief geen rokersruimte. Het gemeentebestuur antwoordt dat op vragen van het raadslid Dufresne van Leefbaar Den Haag. Ambtenaren die een sigaretje willen opsteken, zullen ook in de toekomst naar buiten moeten. Bij de ingangen van het stadhuis zijn asbakken geplaatst, het gemeentebestuur is tevreden over de kwaliteit van deze voorzieningen.
Volgens Leefbaar Den Haag dreigde er een griepgolf onder rokende ambtenaren, omdat ze zo vaak op de tocht moesten staan. Burgemeester Deetman deelt deze zorgen niet.

 

 

Haagsche Courant 1 december 2004 Skatebaan naar Leegwaterplein

De skatebaan waar het Haagse stadsbestuur al maanden mee tobt,moet niet op de Grotiusplaat bij het Paleis van Justitie komen, niet op of bij het Malieveld, maar op het Leeghwaterplein naast het hoofdkantoor het Rode Kruis. Omdat wethouder R. Smits (CDA,milllieu)te laat was

de procedurele voorbereidingen  voor de komst van de skatebaan bij het Malieveld,vroegen PvdA, GroenLinks, D66 en Leefbaar Den Haag het stadsbestuur in mei om het skateverbod op de Grotiusplaats tijdelijk op te heffen.Er moet daaar volgens de partijn weer geskaten kunnen worden,nu de gemeente het zo heeft laten afweten.Smits schrijft dat hij niet op die wens wil ingaan omdat de skaters het plein zouden vernielen.Het verbod is ook ingeverd om het plein voor skatevernielengen te behoeden.Smits zegt dat hij bij de Grotiusplaats noch bij het Malieveld en het Centraal Station een geschikte plek heeft kunnen vinden.

 

 

RTVWest 29 november 2004 Griepgolf door rookverboden
DEN HAAG - In het stadhuis van Den Haag dreigt een griepgolf onder ambtenaren door de rookverboden. Dat vreest tenminste de fractie Leefbaar Den Haag. In het stadhuis ontbreekt nog steeds een rookruimte. Ambtenaren die een sigaretje willen opsteken, moeten dat buiten doen. Leefbaar Den Haag denkt dat veel rokers in de koude wintermaanden kou zullen vatten als ze in weer en wind moeten staan. Het gemeentebestuur heeft inmiddels al wel asbakken onder de luifels gezet, maar volgens de lokale partij moet er nu ook een overdekte rookruimte komen.

 

 

                       Haagsche Courant 27 november 2004 Norder: Wij kunnen niet langer wachten

Den Haag- Er is lang overleg gevoerd en het gaat om een belangrijke plek in de stad.”Onze conclusie is: we komen er in goed overleg niet uit.Daarom moet de gemeente recht op eerste koop hebben.” Zo reageert wethouder Norder(PvdA,stedelijke ontwikkeling) op de protesten van de eigenaar van de panden aan het Spui in het centrum van Den Haag.”Minnelijkheid is mooier en sneller, maar wij kunnen dit nu niet langer laten liggen.” De gemeenteraad deelt in meerderheid de mening van de wethouder.Alleen de Politieke Partij Scheveningen, de Haagse Stadspartij, de SP en Leefbaar Den Haag staan achter de eigenaar van de panden. “De gemeente schildert de eigenaar af als een zakkenvuller,maar is zelf een kinderachtig en slecht verliezer”,aldus SP

fractievoorzitter Gyömörei .”Dreigen met onteigeniging is misbruik maken van de gemeentelijke macht.”

 

 

Haagsche Courant 26 november 2004  Gemeenteraad steunt plan voor aanpassing van de Boulevard

Den Haag-Wethouder Stolte (CDA, Scheveningen) mag verdergaan met het ontwikkelen van plannen om Scheveningen beter te wapenen tegen de zee.

Een meerderheid van de gemeenteraad staat achter zijn voorstellen om tegelijk met een betere zeewering ook de Boulevard grootschalig aan te passen. In principe wil de wethouder er een 'kromming' in aanbrengen en hem deels afsluiten voor verkeer. De basis voor dit plan werd vorig jaar gelegd door de Spaanse architect De Sola Morales, maar werd later aangepast door architecten van de gemeente. Zij bedachten bijvoorbeeld ook dat er ook een fietsstrook moet komen. Veel partijen bleken gisteren tijdens de gemeenteraadsvergadering nog steeds moeite te hebben met de voorstellen.

Zo vinden GroenLinks, Leefbaar Den Haag, SP, Haagse Stadspartij, SP en ChristenUnie/SGP dat de plannen voor een betere zeewering en de aanpassing van de Boulevard te veel met elkaar zijn verbonden. Zij pleitten voor een minimale variant met 'eenvoudige aanpassingen aan de Boulevard'. Een voorstel daartoe redde het echter niet. Om steun voor zijn plan te krijgen had de wethouder al eerder beloofd om met nadere voorstellen over de verkeersafwik-keling in het gebied te komen. Mede daarom blijft de politiek wel kritisch over de Boulevardplannen. Stolte mag nu ook geen belangrijke beslissingen over het project nemen, voordat hij de gemeenteraad daarover opnieuw heeft ingelicht.

 

Haagsche Courant 26 november 2004 Onderzoek naar krapte op twee tramlijnen

Den Haag-  De Haagse gemeenteraad wil dat wethouder Smits (CDA, duurzaamheid) onderzoekt of er in de toekomst in de spits op de sporen in het Centraal Station (CS) voldoende ruimte overblijft voor Haagse trams. Een krappe meerderheid in de politiek wil zeker weten of er als gevolg van de komst van RandstadRail niet te weinig capaciteit overblijft voor de drukke lijnen 2 en 6 naar Bezuidenhout en Mariahoeve. PvdA, GroenLinks, D66, Leefbaar Den Haag en ChristenUnie/SGP steunden gisteren een voorstel van PvdA-raadslid Van Nimwegen om Smits op te dragen de Milieu Effect Rapportage (MER) voor de plannen voor het gebied rond CS met deze eisen aan te vullen.

 

 

 

                       RTVWest 16 november 2004  'Gratis OV voor Haagse ouderen'

Den Haag- De lokale partij Leefbaar Den Haag wil gratis openbaar vervoer voor ouderen in de stad. Fractievoorzitter Dufresne doet dit voorstel in vragen aan burgemeester Deetman. Onlangs pleitte de PvdA in Rotterdam al voor gratis trams en bussen na de ochtendspits voor 65-plussers. Leefbaar Den Haag neemt dit idee nu over en wil weten wat het zou kosten voor de residentie. De kans op gratis openbaar vervoer lijkt gering. Wethouder Bruins liet eerder al weten het te duur te vinden.

 

Scheveningsche Courant 10 November 2004 Gemeenteraad aanvaardt plannen Houtrust

Den Haag West- De gemeenteraad is vorige week akkoord gegaan met de bouwplannen voor het Houtrustterrein. Alleen Leefbaar Den Haag, SP en de Haagse Stadspartij waren tegen. Bewoners van de Vogelwijk kondigden aan dat ze eventueel naar de rechter stappen om de bouwplannen  alsnog tegen te houden. De ledenvergadering van Vereniging de Vogelwijk moet hiermee nog instemmen. Op het Houtrustterrein komen een sporthal, vmbo-school en woningen. De bouwhoogte zal maximaal 32 meter bedragen. Daartegen bestaat veel protest. De gebouwen zouden ook niet hamoniëren met de omgeving. Het Houtrustterrein ligt tussen de Laan Poot,Houtrustweg en voetbalvereniging Scheveningen. Ook hebben omwonenden tal van andere bezwaren, die door het College van Burgemeester en Wethouders ongegrond zijn verklaard.

 

                          Haagsche Courant 5 november 2004 Standbeeld moet zonder jasje

Den Haag- Het Haagse gemeentebestuur gaat de bedrijfsleiding van het net geopende Albert-Heijn-filiaal op de hoek van het Spui en de Kalvermarkt aanspreken op het aankleden van een standbeeld dat daar voor de deur staat.Het standbeeld genaamd de Observateur kreeg een jasje van het AH-personeel aan.Fractievoorzitter M.Dufresne vroeg wethouder E.van Dijk (VVD, cultuur) gisteren om opheldering.

               Haagsche Courant 5 november 2004 Bewoners Vogelwijk naar rechter

door Maarten Brakema

Den Haag- De bewoners van de Haagse Vogelwijk stappen naar de rechter om te voorkomen dat op de plek van de gesloopte Houtrusthallen een school, een sporthal en woontorens worden gebouwd. Dat zei voorzitter Feenstra van Vereniging de Vogelwijk gisteren na afloop van de gemeenteraadsvergadering. De raad ging met uitzondering van SP, Haagse Stadspartij en Leefbaar Den Haag akkoord met de bouwplannen voor Houtrust.

De Houtrusthallen werden in 2002 gesloopt, omdat de bouwkundige staat ervan slecht was. Op die plek komen nu een 2800 vierkante meter grote sporthal, een vmbo-school van ongeveer 5000 vierkante meter, rond de 120 woningen en een fitnessruimte. De torens met de huizen zouden tegen de dertig meter hoog moeten worden: negen a tien lagen. Het gebied ligt tussen de velden van voetbalvereniging Scheveningen, de Laan van Poot en de Houtrustweg.

Norder

Volgens wethouder Norder (PvdA, ruimtelijke ontwikkeling) was over de ontwikkeling van het gebied 'intensief' met de betrokkenen gediscussieerd. Voorzitter Feenstra: "Dat ziet de wijk toch wat anders. Wij hebben niet echt het idee dat dit het resultaat was van een interactief proces." Feenstra bood daarom het stadsbestuur aan het begin van de avond nog de mogelijkheid met de buurt 'serieus en voortvarend' te werken aan passende plannen. "Die aansluiten en harmoniëren met de omliggende bebouwing en natuur." Op zijn pleidooi ging de gemeenteraad noch het college van burgemeester en wethouders in. Vandaar dat Feenstra aan de ledenvergadering gaat voorstellen om naar de bestuursrechter te stappen om de plannen tegen te houden.En die stemt daarmee zeer waarschijnlijk in. De vereniging wil dat de rechter zich uitspreekt over de vraag of de massale nieuwbouw past tussen twee wijken met een beschermd stadsgezicht en een natuurgebied, de Bosjes van Poot. Bovendien vrezen de bewoners een toename van verkeer en parkeren, en van licht- en geluidsoverlast. Ook maakt de vereniging zich zorgen over de scholieren van de nieuwe school. ' Die komt te liggen aan de route van de vrachtwagens van de NorfolkLine: 1200 stuks per dag. Feenstra: "Dit is geen dreigement, maar realiteit: er gaat iets gebeuren."

 

                 Haagsche Courant 3 november 2004 Geen tunnel onder het Haagse Bos

Den Haag- Het deel van de Laan van Nieuw Oost-Indië in het Haagse Bos wordt niet ondertunneld. Dat blijkt uit antwoorden van het gemeentebestuur op vragen van Leefbaar Den Haag raadslid Dufresne. Hij wilde weten welke mogelijkheden er zijn om een tunnel aan te leggen, zodat het bos daarboven 'kan samengroeien'. Maar het stadsbestuur ziet geen mogelijkheden. Bovendien blijkt een tunnel erg duur: 300.000 euro, exclusief BTW, per strekkende meter.

 

                               Haagsche Courant 29 oktober 2004  Raad verspijkert voor 5,5 miljoen euro

door Axel Veldhuijzen en Maarten Brakema

DEN HAAG | De Haagse gemeenteraad heeft gisteren vrijwel unaniem ingestemd met de begroting voor het jaar 2005. Alleen de SP en de Haagse Stadspartij waren tegen. Wel wil de gemeenteraad ongeveer 5,5 miljoen euro anders uitgeven.

Het gaat dan om aanpassingen van de begroting zoals die door het college van burgemeester en wethouders was opgesteld. De totale begroting omvat 2,2 miljard euro. Dat werd gisteren omstreeks middernacht na veertien uur debatteren duidelijk. Tegelijk met de begroting werd ook de herverdeling van geld voor welzijn over de verschillende stadsdelen goedgekeurd, evenals het kunstenplan. De gemeente Den Haag moet volgend jaar 80 miljoen euro bezuinigen. Toch wil de gemeenteraad grote bedragen beschikbaar stellen voor de aanpak van verloederde winkelstraten, de praktische uitwerking van een door veel partijen gesteunde integratienota en onderhoud van wegen, straten en pleinen.

Naar alledrie de posten gaat één miljoen euro. Kunstenaarssociëteit Pulchri krijgt een half miljoen voor groot onderhoud. Ook gaat een half miljoen naar particuliere initiatieven op welzijnsgebied. Theatergroep Drang, jazzorganisator Prospero en Theater De Regentes krijgen elk tienduizenden euro's extra subsidie. Ook is een ton gereserveerd voor instellingen die opereren op de grens van cultuur, onderwijs en welzijn die geen subsidie meer dreigden te krijgen. Daarbij werden onder meer Briza, Musicon en Bazart genoemd.

De gemeenteraad nam verder een groot aantal van de ongeveer zeventig voorstellen van politieke partijen over. Zo komt er een inventarisatie van brandpanden in Den Haag, zogenaamde rotte kiezen, en wordt onderzocht of op de Grote Marktstraat een bloemenmarkt of paardentram kan komen. Daarnaast wordt onderzocht of er een project kan komen waarbij jongeren ouderen helpen bij de bestrijding van eenzaamheid. Ook ging de raad akkoord met een voorstel om voorafgaand aan de besluiten over Den Haag-Zuidwest een 'minisymposium' te houden over de gevolgen voor het milieu.

Uiteindelijk bleek een voorstel van GroenLinks om een parkeerverbod in het centrum en Scheveningen in te stellen voor grote terreinwagens (SUV's) alleen door de raadsleden van die partij zelf te worden gesteund. Ook wordt het stadhuis niet geel geschilderd, zoals Leefbaar Den Haag wilde.

 

                 Haagsche Courant 29 oktober 2004 Nieuwkomers kunnen de rest opjutten'

DEN HAAG | De behandeling van de begroting werd door veel politici een beetje gezien als 'een verplicht nummer', zoals een van hen het omschreef. Er werden geen grootse vergezichten geschetst, het college van burgemeester en wethouders werd niet of nauwelijks onder vuur genomen. dat het stadsbestuur minder plannen gaat maken, maar meer gaat uitvoeren en zich aan afspraken houdt. Wel zei fractievoorzitter Dekker dat het goed is dat een aantal wethouders is verwisseld. "Het risico van 'de rit uitzitten' zat erin. De nieuwkomers kunnen de rest opjutten."

PvdA-leider Kool riep het college op steun te zoeken bij bewoners voor de grootschalige plannen in Zuidwest. "Vernieuwing is niet alleen het stapelen van steen." Wel was hij vol lof voor het stadsbestuur omdat het erin is geslaagd de bezuinigingen zodanig uit te voeren dat iedereen ermee kan leven. jaar ook een paar flinke butsen opgelopen, signaleerden de oppositiepartijen. D66-fractievoorzitter Van Lente herinnerde daarbij aan de affaire-Woningbeheer. Raadslid Dufresne van Leefbaar Den Haag noemde het stadsbestuur 'lui en ongeloofwaardig'. En volgens SP-fractieleider Gyömörei gaat er veel geld naar 'prestigeobjecten', maar Wordt de 'menselijke maat' uit het oog verloren.

Raadslid Wijsmuller van de Haagse Stadspartij somde een reeks 'bestuurlijke incidenten' van de afgelopen jaren op en wees ook naar het vertrek van drie wethouders het afgelopen halfjaar. "Dat staat heeft niet voldoende zelfreinigend  vermogen." Bovendien maakt hij zich zorgen over de veiligheid in de tramtunnel, die zou niet voldoen aan de eisen die de gemeente daar zelf ooit aan stelde. Burgemeester Deelman stelde echter dat de tunnel juist wel veilig is.De  PvdA als D66 heeft veel kritiek op het kabinet. Dat zou te veel bezuinigingen doorschuiven naar  gemeenten. CDA'er Hartman noemde die bezuinigingen echter onontkoombaar en 'noodzakelijk voor de toekomst'.

 

         RTVWest 28 oktober 2004 Hondenbelasting Den Haag fors omhoog
Den Haag - De hondenbelasting in Den Haag gaat vanaf 1 januari met eenderde omhoog naar meer dan honderd euro voor de eerste hond. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad zal het tarief donderdag goedkeuren tijdens de algemene beschouwingen. Hondenbezitters zijn massaal in opstand gekomen, zij vinden dat Den Haag de duurste gemeente in Nederland is geworden. De gemeenteraad zal verder zonder grote wijzigingen instemmen met de begroting en met de 80 miljoen euro aan bezuinigingen. Wel komt er extra geld voor integratie, het welzijn in wijken en mogelijk ook voor de aanpak van verloederde winkelstraten.
Leefbaar Den Haag stelt voor het sneeuwwitte stadhuis geel te verven omdat het gemeentebestuur zijn onschuld heeft verloren. Dit plan zal het niet halen

 

                                  RTVWest 15 oktober 2004 Norder officieel benoemd

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond officieel ingestemd met de benoeming van oud-gedeputeerde Norder   tot wethouder van Stedelijke Ontwikkeling. Norder kreeg een ruime meerderheid van 34 stemmen, Leefbaar Den Haag koos voor het prominente PvdA-lid Marianne Sint als opvolger van de onlangs afgetreden wethouder Hilhorsl. Anders dan bij de onlangs benoemde VVD wethouder van Dijk was er ditmaal geen discussie. Norder woont nog in Rijswijk, de raad geeft hem een jaar de tijd om naar een geschikte woning in Den Haag te zoeken. Na de eedsaflegging bood burgemeester Deelman de nieuwe wethouder ter bemoediging het boek 'Niet praten met de bestuurder' aan. Norder begint over een week in Den Haag.

 

                       Haagsche Courant 15 oktober 2004 Norder gekozen tot wethouder

Den Haag- Marnix Norder (PvdA) is gisteren tijdens de vergadering van de Haagse gemeenteraad gekozen tot nieuwe wethouder ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling en wonen in Den Haag.  Norder (39) is de opvolger van de drie weken geleden opgestapte Arend Hilhorst. Hij gaat maandag over een week officieel aan de slag. De raad besloot ook dat de voormalig gedeputeerde nog een jaar in Rijswijk mag blijven wonen.  Aan de stemming over zijn benoeming namen 39 van de 45 raadsleden deel.  De drie leden van Leefbaar Den Haag stemden op oud-PvdA-voorzitter Marjanne Sint. Norder kreeg van burgemeester Deetman een welkomstcadeau, het boek 'Niet spreken met de bestuurder' van Gerard van Westerloo.

Scheveningsche Courant 14 oktober 2004  Stoeptegels met teksten voorlopig van de baan                                                                                                             

Scheveningen - Burgemeester en Wethouders voelen niets voor het initiatiefvoorstel van de fractie van Leefbaar Den Haag om in het kader van een kunstproject voor Den Haag Scheveningen spreuken te plaatsen op stoeptegels.

Volgens het College is het voorstel van Leefbaar Den Haag onvoldoende concreet uitgewerkt. Zo is niet duidelijk hoe duur het project precies zal worden en is onvoldoende duidelijk welke teksten er op de tegels zouden moeten komen. Ook doet de fractie volgens het College te weinig suggesties voor het beheer en onderhoud van het project. Burgmeester en wethouders vinden de vorm van de tegel, zoals Leefbaar Den Haag die voorstelde, niet goed omdat deze het straatbeeld zouden verstoren. Het College ontraadt de gemeenteraad dan ook om in te stemmen met het voorstel. Leefbaar Den Haag vond het een goed idee om, in navolging van Den Bosch, stoeptegels van gedichten te voorzien. Voor zes gedichten zou in totaal vijfduizend euro beschikbaar gesteld moeten worden. De gemeente zou dan geschikte locaties moeten zoeken en een actieve rol moeten spelen bij het verzamelen van gedichten.

                     Haagsche Courant 13 oktober 2004 Norder zal plannen niet terugdraaien

Den Haag- Aanstaand wethouder Norder (PvdA, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling én wonen) wil geen belangrijke besluiten uit het verleden terugdraaien. Als voorbeeld noemt hij het plan om wooncomplex de Zwarte Madonna te slopen. "Dat is geen onbezonnen besluit geweest. We moeten niet bij ieder stapje voorwaarts de principiële vraag opnieuw stellen", meent hij. Norder zei dat gisteren tijdens een bijeenkomst waarbij raadsleden kennis met hem konden maken. Morgen wordt de huidige gedeputeerde van Zuid-Holland officieel benoemd als opvolger van de drie weken geleden afgetreden wethouder Hilhorst. Norder verklaarde ook dat hij hoopt dat het Trekvliettracé snel kan worden gerealiseerd.

"Aan de ontsluiting van Den Haag via één navelstreng moet snel een einde komen." Ook is hij voorstander van hoogbouw. "Daarvan ben ik een van de grootste promotors. De ruimte is schaars." De nieuwe wethouder maakte ook duidelijk dat hij vierkant achter het twee jaar geleden afgesloten collegeprogramma staat. Als provinciaal bestuurder had Norder zich in het verleden bijvoorbeeld voorstander getoond van het vertrek van de Norfolkline uit Scheveningen. Gisteren zei hij: "Dat is een afweging die je vanuit gemeentelijk perspectief anders maakt."

'Moeilijke klus'

Norder wordt straks als wethouder in Den Haag geconfronteerd met een aantal moeizaam verlopende projecten, zoals de sloop van de Zwarte Madonna, de afwikkeling van de gedwongen verhuizing van woonwagenbewoners en de affaire-Woningbeheer. Hij wilde daarop nog niet inhoudelijk ingaan. Toch zei Norder dat hij zich realiseert dat hij voor 'een moeilijke klus' staat. En dat zijn streven is dat hij af wil van de voortdurende discussie over de 'kwaliteit' van de beslissingen die op deze punten worden genomen. "Dat mag geen onderdeel meer zijn van de discussie. Het moet om de inhoud gaan." Een duidelijk antwoord op de vraag hoe lang hij van plan is in de lokale politiek actief te blijven, wilde Norder  niet geven. "Ik hoop niet dat het voor mij een eindpunt is en ik hoop dat ik voor mijn 65ste nog een andere functie krijg. Als ik al die tijd wethouder blijf, is dat niet goed voor mij en voor de stad." Wel noemde hij Den Haag een 'intrigerende stad'. Aan de ene kant is het de internationale gemeente, aan de andere kant de 'meest gesegregeerde stad van Nederland met veel problemen'. Norder woont op dit 'moment nog in Rijswijk. Leefbaar Den Haag-raadslid Dufresne meende gehoord te hebben dat de nieuwe wethouder tijdens een PvdA-bijeenkomst gezegd zou hebben dat dit deel van Rijswijk daarom moet worden geannexeerd. "Dat heb ik niet gezegd. Dat zou ik ook niet snel zeggen. Dit is een heel gevoelig onderwerp", aldus de nieuwe wethouder. Waarop Dufresne constateerde hem op zijn eerste leugen betrapt te hebben. Hij moest dat vervolgens terugnemen van burgemeester Deetman die de vergadering leidde. "U gaat het betamelijke te buiten." Maar dat deed het raadslid niet.

 

                 Haagsche Courant 8 oktober Leefbaar komt met nieuw 'spreukenplan'

DEN HAAG | Leefbaar Den Haag gaat een voorstel om stoeptegels in de stad te voorzien van spreuken, aanpassen. Het stadsbestuur oordeelde deze week dat het oorspronkelijke plan van de partij moet worden ontraden omdat er nog te veel vraagtegens over zijn.

Leefbaar Den Haag wil 5000 euro uittrekken om op zes tegels in de stad een gedicht te zetten. De partij kwam op het idee voor het spreukenplan omdat in Den Bosch een vergelijkbaar project is. Daar staan in het centrum verschillende haiku's (gedichten die niet langer zijn dan 50 tot 55 letters, inclusief de naam van de auteur) op tegels. Dat zou zeer positief zijn ontvangen. In Rotterdam heeft raadslid Kneepkens van de Stadspartij Rotterdam voorgesteld om ook de trottoirs te voorzien van spreuken. Daar reageerde het stadsbestuur juist positief. Er komen zes tegels met spreuken op de Coolsingel. Volgens het Haags stadsbestuur kunnen spreuken op de stoep 'in principe een positieve bijdrage leveren aan de belevingswaarde van de openbare ruimte'. Toch wil het college verder niet meewerken omdat de spreuken niet zouden passen bij de bestrating in het centrum van Den Haag. Daarnaast vindt het stadsbestuur dat Leefbaar Den Haag te weinig geld beschikbaar stelt voor de tegels. Met de 5000 euro kunnen weliswaar de tegels worden gemaakt, maar het is niet genoeg voor het plaatsen en het beheer en onderhoud. Verder heeft het stadsbestuur nog praktische bezwaren. Uit het voorstel zou blijken dat de gemeente zelf op zoek moest naar plekken en geschikte teksten. Daarvoor voelt het stadsbestuur niet veel. 'Voor de gemeente zien wij geen rol weggelegd bij het voorbereiden van een plan'. Gemeenteraadslid Trouvat van Leefbaar Den Haag is teleurgesteld. Hij gaat met zijn fractiegenoten overleggen over hoe het nu verder moet. Maar in principe wil hij het voorstel aanpassen en opnieuw indienen. "Wij hadden het juist goed uitgedokterd en wilden de bevolking van Den Haag de plek en teksten laten kiezen", zegt hij.

 

                                       RTVWest 7 oktober 2004 Geen stoeptegels met poëzie in Den Haag

Den Haag-Er komen voorlopig geen stoeptegels met spreuken in Den Haag  of Scheveningen. Het gemeentebestuur heeft het voorstel van Leefbaar Den Haag voor het kunstproject afgewezen. De wethouders zijn bang dat de vorm van trottoirtegels het straatbeeld zullen verstoren. Verder vinden ze het voorstel onvoldoende uitgewerkt, omdat geen rekening is gehouden met het onderhoud van de spreuken. Leefbaar Den Haag wilde voor 5.000 euro zes tegels met gedichten laten leggen, naar het voorbeeld van Den Bosch waar de inwoners al een tijdje poëtisch  kunnen wandelen.

Scheveningsche Courant 27 september 2004 Stille strandje blijft vuil

Scheveningen- De gemeente Den Haag zal het Stille Strandje bij het Zuiderhavenhoofd niet schoonmaken.Dat is het antwoord op schriftelijke vragen van Michel Dufresne(Leefbaar Den Haag) Volgens de gemeente maakt het geen deel uit van het reguliere onderhoud.

 

 

       Haagsche Courant 24 september 2004  Einde affaire-Woningbeheer nog lang niet in zicht

Als één ding pijnlijk duidelijk werd tijdens het debat gisteravond, in de gemeenteraad over de affaire-Woningbeheer, dan is het wel dat de kwestie diepe wonden heeft geslagen. Oppositie- en coalitiepartijen staan lijnrecht tegenover elkaar. En de raad kan er voorlopig ook nog lang geen punt achter zetten.

door Anqelique Mulders en Maarten Brakema

Den Haag-Als aan het einde van het debat alles is opgeteld en afgetrokken, blijkt in de praktijk totaal niets veranderd. De gemeenteraad gaat geen eigen onderzoek doen om de onderste steen boven te krijgen van de ontwikkelingen, vaak achter de schermen, bij Woningbeheer NV. Ook spreekt de raad niet hard uit dat de omstreden commissarissen bij het bedrijf moeten opstappen zodra zij hun toekomstplan hebben aangeboden. Moties daartoe van de oppositiepartijen in de raad haalden het bij lange na niet. Maar dat is vooral doordat het college van burgemeester en wethouders kan rekenen op de ruime steun van VVD, PvdA en CDA. Want wat ook hard en pijnlijk duidelijk wordt, is dat de affaire-Woningbeheer diepe wonden slaat in de raad Nog niet vaak waren de meningen zo duidelijk verdeeld.

De oppositie gebruikt daarbij vrijwel unaniem - met uitzondering van Leefbaar Den Haag - harde woorden. Zij vindt dat de gang van zaken bij het bedrijf dat eigenaar is van duizenden woningen in de stad én het aftreden van wethouder Hilhorst (PvdA, wonen) heeft geleid tot een bestuurscrisis. "We moeten het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur herstel-len", zegt D66-leider Van Lente. "Dit knaagt al een tijdje aan de geloofwaardigheid van het

gemeentebestuur", vindt raadslid Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Hun collega's Van Alphen (GroenLinks) en Pijl (Christen-Unie/SGP) gebruiken dezelfde woorden.Een eigen on-derzoek van de gemeenteraad zou daarin verandering kunnen brengen, menen de partijen. De coalitiepartijen willen wethouder Bruins (VVD) echter eerst de kans geven zich in het dossier te verdiepen en de nog openstaande vragen te beantwoorden. "Ik wil de komende weken alles transparant maken", belooft hij. "Omwille van de stad, omwille van het openbaar bestuur, omwille van Woningbeheer."

VVD, PvdA en CDA nemen daarmee genoegen. "Laat dit college de dingen op papier zetten", vindt VVD-fractieleider Dekker. En hoe de oppositie ook trekt en sleurt, de coalitiepartijen gaan niet mee. Ze gaan, net als de leden van het college, nauwelijks in op de stelling dat het stadsbestuur in een crisis verkeert.

Leefbaar Den Haag fractievoorzitter  Dufresne heeft bijvoorbeeld gehoord dat zelfs burgemeester Deetman zich zorgen maakt. Hij zou de sfeer in het stadsbestuur 'slecht' hebben noemd. De burgemeester weerspreekt hem niet, maar lacht slechts niet begrijpend.

Bruins, die de moeilijke taak wacht orde in de chaos te scheppen, heeft tijdens het debat ook nog een verrassing in petto. Hij onthult dat de directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikke-ling, Jagersma, hem meldde 'het dossier- Woningbeheer buiten zijn verantwoordelijkheid te leggen'. Dit om 'het dossier niet te belasten'. Volgens de wethouder zou Jagersma zijn aanbod woensdagmorgen om tien uur hebben gedaan. Dat was het moment waarop Bruins het dossier-Woningbeheer op zijn bureau kreeg. Het was ook precies het tijdstip waarop Hilhorst zijn vertrek aankondigde. Bruins ging echter niet direct op het voorstel in. "Ik kan geen gaten laten vallen. Ik heb niet direct iemand anders hiervoor." Daarom gaat hij dit voorstel eerst in het college bespreken. Daarnaast wil Bruins nog geen opheldering geven over zijn eigen rol. Hij is technisch verantwoordelijk voor de Dienst Stadsontwikkeling en dus ook voor Jagersma.

Blijft over het andere slachtoffer in de affaire-Woningbeheer. Hoewel veel fracties vragen hadden over de achtergronden van het aftreden van wethouder Hilhorst, werd hierover niet veel meer duidelijk. Tijdens de vergadering werd ook duidelijk dat PvdA-fractieleider Kool definitief geen kandidaat-wethouder is. Hij blijft zeker tot aan het einde van deze collegeperiode in de raad als fractievoorzitter, verklaarde hij. De gemeenteraad wil nog op een groot aantal punten meer duidelijkheid van het college over Woningbeheer. Zo moet er nog opheldering komen over de onderhandelingen of gesprekken tussen de Amsterdamse woningbouwcorporatie Rochdale - die Woningbeheer wilde kopen - en de gemeente. Ook over de rol van oud-wethouder Noordanus daarbij moet Bruins vragen beantwoorden. Noordanus zegt daarover zelf dat hij de partijen bij elkaar heeft gebracht en een paar keer bij gesprekken aanwezig is geweest.

 

 

Haagsche Courant 23 september 2004 Woningbeheer Oppositie: Onderzoek door gemeenteraad

door Maarten Brakema en Angelique Mulders

 Den Haag-De oppositie in de Haagse gemeenteraad wil dat de raad een eigen onderzoek gaat uitvoeren naar de gang van zaken bij Woningbeheer. Alleen dat kan meer duidelijkheid verschaffen over de affaire die leidde tot het aftreden van PvdA-wethouder Hilhorst.

Dat zeggen de partijen in een reactie op het vertrek, gistermorgen, van Hilhorst. De PvdA-bestuurder struikelde over misstanden bij de gemeentelijke NV Woningbeheer en de opmerkelijke rol hierin van topambtenaar H. Jagersma. Het college van B en W liet gisteren in een verklaring weten het besluit van Hilhorst 'te respecteren'. 'Het college betreurt het vertrek van een goede collega. Hilhorst heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de stad in de afgelopen jijd', aldus het stadsbestuur. De oppositiepartijen in de raad zijn juist niet rouwig om het aftreden kan de wethouder. Sommige fracties formuleerden dat ferm. "Ik heb Hilhorst vanaf het begin niet geschikt gevonden voor deze functie. Geen enkele ervaring met en kennis over zijn portefeuille. Dus over zijn vertrek kan ik alleen maar zeggen: dat werd tijd", aldus J. Wijsmulier van de Haagse Stadspartij.

"Deze wethouder had geen inhoud", stelt M. Dufresne (Leefbaar Den Haag). B. van Alphen (GroenLinks) en R. van Lente (D66) spreken over 'een verstandige beslissing van de wethouder om te stoppen'. Wel betreurt de oppositie het dat Hilhorst nu niet meer in de gemeenteraad aan de tand kan worden gevoeld over Woningbeheer, dat in het kader van de stadsvernieuwing duizenden woningen bezit in Den Haag.

"Het college is nu verantwoordelijk voor de vragen die nog openstaan. En vragen hebben wij zeker", aldus Van Alphen. Bij een raadsenquête, zoals de oppositie wenst, kunnen raadsleden onder ede worden verhoord.

 

 

RTVWest 22 september 2004  Verdeelde reacties op aftreden Hilhorst

DEN HAAG - Het aftreden van de Haagse wethouder Hilhorst heeft sterk verdeelde reacties opgeleverd. De collegepartijen WD, PvdA en CDA betreuren het plotselinge vertrek van de wethouder, de oppositie vindt het hoog tijd. De SP wilde donderdag tijdens de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen Hilhorst indienen en is verbijsterd dat hij nu de eer aan zichzelf houdt. D66 wil dat er een raadsonderzoek komt naar de affaire NV Woningbeheer, die uiteindelijk tot de val van de wethouder leidde.

Leefbaar Den Haag wil dat burgemeester Deetman opstapt, omdat er in korte tijd drie wethouders zijn vertrokken. Deetman zelf zegt dat Hilhorst met 'overtuiging en gedrevenheid' zijn werk deed. Wie de wethouder van ruimtelijke ordening gaat opvolgen is nog niet duidelijk.

 

 

           

         Haagsche Courant 20 september 2004  Woningbeheer PvdA zet Hilhorst onder druk

Den Haag- De positie van PvdA-wethouder Hilhorst (wonen) is nog steeds wankel. De fractie van de PvdA komt vanavond bijeen om zich over de crisis te beraden. Partij en wethouder verschillen ingrijpend van mening over de toekomst van de gemeentelijke NV Woningbeheer. De partij vindt dat Hilhorst vorige week niet voldoende toezeggingen heeft gedaan en daarom nog niet aan de eisen van de fractie is tegemoetgekomen. De PvdA wil 'heldere en krachtige' maatregelen van de eigen wethouder, zegt raadslid Bolle. "Het is nu nog niet genoeg, het moet meer en beter."

Zo wil de PvdA alsnog duidelijk van de wethouder horen dat topambtenaar Jagersma zich niet meer met dit onderwerp bemoeit en de wethouder de affaire-Woningbeheer zelf tot een oplossing brengt. Daarnaast moeten de banden tussen Woningbeheer en het adviesbureau Koningsbos worden doorgesneden. Twee commissarissen en de interim-directeur van Woningbeheer zijn op enigerlei wijze verbonden aan Koningsbos, een bureau waar Jagersma op zijn beurt weer een commissariaat had. Na publicaties hierover legde hij die functie neer. De nieuwe raad van commissarissen van Woningbeheer NV is inmiddels aan de slag gegaan met het reorganiseren van het bedrijf. Deze raad werkt aan een plan van aanpak, aan de hand waarvan de onderneming beter kan worden verkocht. Een eerdere poging daartoe door de bank NIB Capital is mislukt. Een van de ingrepen die de commissarissen voorstaan, is het ontslaan van ten minste dertig werknemers. Inmiddels zijn drie leden van het oude managementteam met verlof gestuurd. Eerder werd algemeen directeur L. Roos op non-actief gezet.

Leefbaar Den Haag, de Politieke Partij Scheveningen en de Haagse Stadspartij willen in de gemeenteraadsvergadering van donderdag over de kwestie debatteren.

 

 

  Scheveningsche Courant 17 september 2004 Leefbaar Den Haag: bewaking bij kustfeesten

Scheveningen- Leefbaar Den Haag wil dat bij grote evenementen en feesten op het strand de kustbewaking wordt ingeschakeld.Een dergelijke maatregel zou de veiligheid,tijdens evenementen alleen maar verhogen, aldus de partij.Leefbaar Den Haag denkt dat het inzetten van schepen,die onder de kust komen,een goede oplossing zou zijn.

 

                 Haagsche Courant 16 september 2004  Sollicitatiegesprek in de raadzaal

De Haagse wethouder Louise Engering (WD, financiën en cultuur) verhuist naar Zuid-Afrika. De Wassenaarse wethouder Else van Dijk is door de VVD naar voren geschoven als haar opvolgster. De gemeenteraad maakte gisteren kennis met de beoogd wethouder.

door Maarten Brakema

 

Den Haag- Eigenlijk mag Leefbaar Den Haag fractievoorzitter Dufresne sinds kort helemaal niet meer door de vergaderzaal lopen. Maar omdat het er niet naar uitziet dat burgemeester Deetman van plan is hem hardhandig uit de raadzaal te verwijderen, begeeft hij zich nu knip-messend richting Else van Dijk (56) met een oeroude druk van het boek 'Ik ben oké, jij bent oké' van Thomas E. Harris. "Voor de saaie momenten met de burgemeester", verklaart Michel Dufresne.Dus krijgt de beoogde opvolgster van wethouder Engering haar eerste cadeautje van de Haagse gemeenteraad. Van Dijk maakte gisteravond tijdens een 'semi-informele, maar niet helemaal rommelige bijeenkomst' kennis met de raad. Een unieke gebeurtenis in Nederland, want nog niet eerder kwam het voor dat een grote stad als Den Haag tussentijds van wethouder wisselde, een bestuurder van een buurgemeente overnam en deze vervolgens ook nog in het openbaar ging wegen. Natuurlijk moet ook VVD-leider Sander Dekker uitleggen waarom zijn partij in haar de ideale kandidaat ziet.

Dat is vanwege haar lange ervaring in de politiek, 'ruime kennis en ervaring in de portefeuille financiën' én zij is iemand die het 'liberale gedachtegoed kan uitdragen', verklaart hij. De beoogd wethouder zegt in een uitgebreide terugblik op haar leven dat ze altijd zelf haar geld heeft willen verdienen. "Een drang naar onafhankelijkheid die ik niet zou willen vermengen met feministisch. Want dat ben ik niet." Ze ging naar het gymnasium, volgde een secretaresseopleiding, studeerde in de avonduren bestuurswetenschappen en ging bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werken.

Uiteindelijk klom Van Dijk op tot directeur bestuurlijke ontwikkeling bij het kabinet voor Antilliaanse en Arubaanse aangelegenheden. Tegen haar zin belandde ze ooit op een - dacht zij – onverkiesbare plek op de VVD-lijst in Wassenaar. Toch kwam ze in de raad en ze liep daar het eerste jaar als een soort 'Alice in Wonderland' rond. Maar toen Charlie Aptroot in 1996 opstapte, werd Van Dijk gevraagd als wethouder. "Een mooie maar heikele baan."

Forse kritiek

Nu, acht jaar later, maakt ze de overstap naar Den Haag en moet ze zichzelf profileren voor een sollicitatiecommissie die bestaat uit de hele gemeenteraad. En hoewel nu sprake is van dualisme – scheiding bestuur en controle - is ze wel van plan de fractievergaderingen van de VVD bij te wonen, als ze wordt uitgenodigd. Op dat relatief nieuwe systeem heeft Van Dijk wel forse kritiek, vertelt ze. Zo wil ze de burgemeester het voorzitterschap van de raad ont-nemen. Op een belangrijk punt neemt Van Dijk afstand van haar voorganger. Was Engering voor-stander van het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting, Van Dijk is daar fel tegen. "Dat snijdt in de autonomie van gemeenten." Van Dijk heeft nog geen ervaring met de portefeuille cultuur, maar verheugt zich er erg op. Het sollicitatiegesprek lijkt geslaagd en een meerderheid in de raad zal voor haar benoeming stemmen.

 

              RTVWest 9 september 2004 Leefbaar Den Haag: 'Boerenmarkt moet blijven'

Den Haag- De wekelijkse Boerenmarkt voor het gebouw van de Tweede Kamer mag niet meer verkassen. Dat stelt de fractie van Leefbaar Den Haag in een initiatiefvoorstel tot behoud van de Boerenmarkt. De kraampjes met ecologisch geteelde groenten en andere macrobiotische producten staan tijdelijk op de Hofweg. Volgens een onderzoek van Leefbaar Den Haag zijn standhouders en publiek echter zo tevreden over de plek, dat verhuizing naar het plein voor de Grote Kerk niet meer aan de orde is. Op die locatie zou dan een boekenmarkt kunnen worden gehouden. Ook de griffie van de Tweede Kamer zou inmiddels voor behoud van de Boerenmarkt hebben gepleit.

 

Scheveningsche Courant  6 september 2004  Leefbaar Den Haag: ‘Havengeld teruggeven aan

                                                                Anastasis                                               

Scheveningen – Leefbaar Den Haag vindt dat de gemeente het havengeld dat de Anastasis betaalt, aan de bemanning moet teruggeven. De partij is van mening dat een organisatie die door middel van operaties in Derde Wereldlanden goed werk levert, niet belast moet worden. Voor het eerst in de geschiedenis moet het schip havengeld betalen. De gemeente Den Haag heeft, in het kader van bezuinigingen, half geld gevraagd. De Anastasis lag vorige week in de Tweede Haven. Gisteren (dinsdag) is het schip vertrokken naar Rotterdam.

 

Haagsche Courant 3 september 2004 Ruime meerderheid kiest voor Van Woensel

Den Haag - Pieter van Woensel is gisteravond geïnstalleerd als nieuwe wethouder in de gemeente Den Haag. De VVD'er volgt zijn partijgenoot Bas Verkerk op die burgemeester van Delft is geworden.  Van Woensel wordt onder meer verantwoordelijk voor economie en personeelszaken. Tijdens de stemming in de gemeenteraad kreeg de voormalige fractievoorzitter van de VVD grote steun. Drie raadsleden (Leefbaar Den Haag) stemden echter op oud-wethouder en tevens VVD-raadslid Van de Laar. D66-fractieleider Van Lente kreeg één stem. De gemeenteraadsvergagadering werd gisteren vrijwel helemaal in beslag genomen door personeelswisselingen want er werden ook nog twee nieuwe leden geinstalleerd. Herman Wilmer vervangt Pieter van Woensel in de VVD-fractie. Wilmer is senior projectleider bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee, dat onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat valt. Ruud van der Hulst werd benoemd als raadslid voor de SP. Hij komt in de plaats van Helga Hijmans die haar functie neerlegt vanwege hartproblemen. Van der Hulst verving Hijmans al in diverse commissies en was In de vorige periode ook al raadslid. Ingrid Gyömörei is de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Burgemeester Deetman omschreef Hijmans, die bijna tien jaar actief was in de lokale politiek, als een 'geboren actievoerder'. "Je toonde een grote inzet voor de zwakkeren in de samenleving. En hebt je werk met hart en ziel gedaan." Vanwege haar tomeloze inzet en gedrevenheid' kreeg Hijmans de vroedschapspenning.

 

 

                   Haagsche Courant 1 september 2004 Afvalstoffenheffing samen met OZB

 Den Haag - De afvalstoffenheffing kan vanaf volgend jaar niet meer maandelijks, maar alleen nog tweemaandelijks betaald worden. De inning van deze heffing gebeurt vanaf l januari niet meer door Eneco, maar door de gemeente zelf. Die voegt de heffing toe aan de rekening die alle Hagenaars voor hun onroerendezaakbelasting (OZB) krijgen, zo antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de gemeenteraadsfractie Leefbaar Den Haag.

 

 

Haagsche Courant 1 september 2004 'Herzie sloop tramrails in Grote Marktstraat'

door Maarten Brakema

Den Haag-  De Haagse politiek moet toch nog een keer nadenken over het verwijderen van de tramrails uit de Grote Marktstraat. PvdA-raadslid Baart wil dat de gemeenteraad opnieuw over de kwestie gaat discussiëren. Baart wil de zaak op een agenda van een commissievergadering

zetten. Hij vindt zelf dat de rails nog minimaal een jaar moeten blijven liggen, ook al gaat de tramtunnel onder het centrum van Den Haag op 16 oktober open en zijn de rails dus in principe overbodig.

Volgens de sociaal-democraat zijn de risico's te groot om de rails direct te weg te halen. "Als onverhoopt een storing optreedt in de tramtunnel, ligt het verkeer op een aantal belangrijke trajecten stil. En dan heb je dus een groot probleem."

De rails zijn vier jaar geleden tijdelijk aangelegd toen er problemen ontstonden bij de bouw van de tramtunnel. Destijds werd al besloten om ze voor slechts vier jaar aan te leggen. De kosten van het aanbrengen van de sporen bedroegen bijna 5,9 miljoen euro. Die van het verwijderen en herstellen van de weg 3,4 miljoen.

Eind vorig jaar ontstond in de Haagse politiek ook al een forse discussie over het al dan niet laten liggen van de tramrails in de Grote Marktstraat. De HTM opperde toen in deze krant dat behoud van het spoor handig zou zijn in het geval van calamiteiten. Ook zou een tram voor verlevendiging van de straat zorgen.

Wethouder Bruins (VVD, verkeer) heeft al diverse malen laten weten groot tegenstander te zijn van het laten liggen van de rails. Volgens hem wordt dan ook zo snel mogelijk begonnen met het verwijderen ervan.

De ondernemers van de binnenstad noemden het ook 'onacceptabel', als er toch trams bovengronds blijven rijden. Toch pleit Baart ervoor de rails nog tot l januari 2006 te laten liggen; tot zeker is dat de tramtunnel vrij is van kinderziekten. "We kunnen best een jaartje wachten met weghalen om te voorkomen dat we worden geconfronteerd met storingen", zegt hij. De rails hoeven volgens hem geen obstakel  te vormen voor de ontwikkelingvan de straat. Ze kunnen worden dichtgemaakt, net als tijdens een koninklijke bijzetting.

De PvdA'er erkent dat in de politiek vaak wordt gevreesd dat niets zo definitief is als een tijdelijke maatregel. "Daar ben ik zelf bij. Op l januari 2006 gaan de rails weg. Gebeurt dat niet, dan is de PvdA geen knip voor zijn neus waard."

Baart heeft zich ook geërgerd aan uitlatingen van sommige ondernemers in de binnenstad dat de Grote Markstraat na opening van de tunnel een 'wandelpromenade' wordt. Daarvan is volgens hem geen sprake: ook fietsers mogen er gebruik van blijven maken. De PvdA is zelf intern verdeeld over wat er met de tramrails moet gebeuren. Sommige fractieleden steunen de wethouder in het idee dat de rails weg moeten, anderen niet. De fractie van Leefbaar Den Haag heeft al laten weten ook voor het laten liggen van de rails te zijn.

 

                         HaagWestNieuws 30 augustus 2004 Veilige oevers Valkenboskade

Segbroek- De fractie van Leefbaar Den Haag is bezorgd over de omheining van de Valenboskade.Volgens de fractie hangt het hekwerk los en draagt dit bij tot het creëren van onveilige wateroevers.Leefbaar Den Haag vraagt het college hier iets aan te doen en heeft schriftelijke vragen gesteld.

 

Posthoorn 25 augustus 2004 Leefbaar wil ophelddering over reanimatiebeleid

DEN HAAG - De politiek reageert  geschokt op het bericht dat patiënten in de verpleeghuizen van Meavita in Den Haag  niet gereanimeerd worden in geval  van  van een hartstilstand, tenzij  de patiënt of familieleden anders hebben aangegeven.De  landelijke afdelingen van CDA en SP vroegen om een onderzoek en Leefbaar Den Haag stelt het gemeente bestuur  vragen over dit beleid.Maandag liet directeur W.Weeder van de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen weten dat het reanimatiebeleid van de Haagse verpleeghuizen wel overwogen is.De meeste bewoners willen niet gereanimeerd worden.Wanneer een patient opgenomen wordt moet hij aangeven of hij wel of niet gereanimeerd wil worden. Als zijn situatie verslechtert  kan een patiënt zich bedenken. De richtlijnen voor de verpleeghuizen dateren uit 2000

 

RTVWest  23 augustus 2004  Leefbaar Den Haag: groter Chinatown

DEN HAAG - De fractie van Leefbaar Den Haag wil Chinatown met een paar straten uitbreiden. De wijk in het centrum met Chinese winkeltjes zou ook ruimte moeten krijgen op de Bierkade en het korte stuk van de Wagenstraat. Leefbaar Den Haag denkt aan de vestiging van een aantal oriëntaalse eetgelegenheden langs de gracht. Chinatown is een deel van het centrum dat voor de Tweede Wereldoorlog de joodse buurt was. Nu zitten er speciale supermarkten, kruidendokters, videotheken, meubelzaken en restaurants. Om het Chinese karakter van de wijk te benadrukken zijn de straatnaambordjes tweetalig gemaakt.

 

RTVWest 16 augustus 2004 Leefbaar Den Haag Vakantiepas voor het hele jaar

 

Den Haag- Hagenaars moeten een vakantiepas krijgen die het hele jaar geldig is. De fractie van Leefbaar Den Haag heeft dat idee gelanceerd naar aanleiding van het nieuws van RTVWest over het succes van het vakantiepaspoort. Kinderen tot 12 jaar hebben er tijdens de zomervakantie massaal gebruik van gemaakt. Volgens de eerste gegevens heeft het bezoek aan musea, attracties en rondvaarten alle records gebroken. Fractievoorzitter Dufresne van Leefbaar Den Haag wil nu dat ouders en kinderen ook buiten de schoolvakanties toegang krijgen tot de Haagse ijsfabriek of hutten kunnen bouwen in Leiden. Hij vreest wel dat het succes van de kortingspas ook aangeeft dat mensen steeds minder te besteden hebben.

 

 

HaagWestNieuws 11 augustus 2004 Leefbaar Den Haag heeft vragen over huisvesting Cedris

Den Haag West- Leefbaar Den Haag vraagt zich af of stichting Cedris, voorheen Werkbij, wel in het Sorghvlietgebouw aan de Laan van Meerdervoort 55 kan blijven. Cedris houdt zich bezig met de arbeidsparticipatie en reïntegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel is de instelling gevestigd in het Sorghvliet- gebouw aan de Laan van Meerdervoort. Gezien een aantal ontslagen bij de stichting denkt Leefbaar Den Haag dat het gebouw veel te groot is. Ze wil daarom weten wanneer het gemeentelijk huurcontract is afgelopen. Ook vraagt de partij zich af gebouw waar Cedris in de toekomst gehuisvest wordt.

 

 

Scheveningsche Courant 11 augustus 2004 Wijze woorden Leefbaar Den Haag op Scheveningse bodem

Scheveningen-Spreuken en gedichten verspreid op tegels in Scheveningen en in Den Haag. Dit ziet de gemeenteraadsfractie Leefbaar Den Haag graag komen. Onlangs diende de fractie een initiatiefvoorstel in. Leefbaar Den Haag heeft het idee afgekeken van de steden Den Bosch en Rotterdam. Zij hebben geconcentreerd rond het centrum eveneens dergelijke tegels liggen. "Je hoeft niet eerst zelf het buskruit uit te vinden", vindt raadslid René Trouvat  van de fractie "Als liet daar een succes is, kan dat hét hier ook worden."

 

De fractie heeft er wel een idee aan toegevoegd dat overigens niet in het voorstel is opgenomen. Ze denkt dat naast gedichten op de grond zogenaamde 'bewegwijzeringtegels' een goede aanvulling zijn op huidige wegwijzers. De zwarte bordjes met gele letters zijn volgens Trouvat niet zo gemakkelijk te lezen. "Daarnaast kijken mensen volgens mij eerder waar ze lopen op de grond dan vooruit. Hoe de tegels er uit gaan zien heeft de fractie in samenwerking met firma's, die ervaring hebben in onder nadere logo- en symbooltegels, al uitgedokterd. Voor beide ideeën moeten volgens de fractie door middel van lasertechniek zes centimeter hoge letters uit een RVSplaat worden gezaagd. De letters worden vervolgens in een letterplaat verankerd. De regels komen

dan in mallen die worden volgestort met beton en een uitgewassen toplaag. In totaal hebben de betonplaten een oppervlakte van 120x90x8 centimeter met een tegelprint van 30x30 centimeter.

Deze moeten naadloos in de bestaande trottoirs passen. Een gedicht gaat gemiddeld tussen de achthonderd en duizend euro kosten. De fractie stelt daarom voor om vooralsnog vijfduizend euro beschikbaar te stellen, voor het maken van zes tegels. "Het is helemaal afhankelijk wat de gemeente er voor over heeft", zegt Trouvat. "We zijn voorzichtig begonnen, maar als het aanslaat kunnen we misschien elk jaar zes van dit soort tegels leggen."

Hoewel ze de plaatsing van de wijze woorden op Scheveningse en Haagse bodem over wil laten aan de stadsdeelcoördinator en bewonerscommissies heeft de fractie zelf wel ideeën waar een aantal tegels kan komen. "Op het Gevers Deynootplein, voor en achter de Palace, tussen het Kurhaus en de Palace en misschien wel een in de buurt van het vissersvrouwenbeeld op de Boulevard. Daar zou een gedicht over de zee kunnen komen."

Ook wat op de tegels komt te staan wil Leefbaar Den Haag uitbesteden. Ze stelt voor om het Haags Centrum voor Beeldende Kunst Stroom te vragen gedichten bij de bevolking in te zamelen. Een comité kan dan een keuze maken uit de inzendingen. Het idee in Den Bosch is een initiatief geweest van de Stichting Artistieke Schuit. Zij maakte gebruik van zogenaamde Haiku's, gedichten die niet langer zijn dan vijftig tot 55 woorden inclusief de naam van de auteur. In de Brabantse hoofdstad is voor het project een budget ter beschikking gesteld van 11.345 euro.

 

 

Scheveningsche Courant 11 augustus 2004 Leefbaar Den Haag: eer honderd Hagenaars of Scheveningers

 

Scheveningen - Leefbaar Den Haag wil een motie indienen om honderd bekende Hagenaars en Scheveningers te eren. Gedacht wordt aan een standbeeld, plaquette of een andere uiting er-gens in Den Haag of Scheveningen. De partij hoopt dat andere fracties zich achter het plan scharen. Leefbaar Den Haag vraagt aan het college om mee te werken om een lijst met honderd historische namen samen te stellen.

 

Haagsche Courant 7 augustus 2004 Leefbaar Den Haag wil van erfpacht af

Den Haag- De erfpacht op woningen en Kantoren moet vanaf volgend jaar in Den Haag worden afgeschaft. Alle huizenbezitters moeten dan in staat worden gesteld om de grond onder hun huis te kunnen kopen. Dat stelt Leefbaar Den Haag in een initiatiefvoorstel. De partij denkt dat de gemeente de gederfde inkomsten ondermeer kan opvangen door terug te gaan van acht naar zeven wethouders, door te bezuinigen op het ambtenarenapparaat en de welzijnsorganisatie BOOG.Volgens Leefbaar Den Haag is erfpacht niet meer van deze tijd.

 

Volgens de fractie worden huizenbezitters die onder het regime van erfpacht vallen nu gestraft als ze hun huis goed onderhouden. Door de waardestijging van hun huis moeten ze immers ook steeds meer erfpacht gaan betalen.Volgens de fractie is erfpacht ook een achterhaald middel om verkrotting van de stad tegen te gaan. Bestemmingsplannen en de nieuwe Wet Bestuursrecht bieden de gemeente daarvoor al genoeg middelen, meent de oppositiepartij. De stad zal naar de verwachting van Leefbaar Den Haag pas over tien jaar merken dat er minder geld binnenkomt. In de tussentijd zou daarvoor een oplossing gevonden moeten worden. De opbrengsten van de verkoop van alle gronden zouden opnieuw geïnvesteerd moeten wórden. De fractie van Leefbaar Den Haag rekent erop dat op die investeringen een rendement van zes procent behaald kan worden.

 

                              De Posthoorn 4 augustus 2004  Spreuken op Haagse stoepen

Den Haag- Tegels met spreuken daarin sieren de stoepen in veel Nederlandse steden.In Den Bosch bijvoorbeeld zijn Haikugedichten, gedichten niet langer dan 55 letters in graniet in de straat gelegd.Leefbaar Den Haag wil de Haagse en Scheveningse stoepen graag opleuken en stelt in een initiatiefvoorstel voor ook in Den Haag de spreuktegel te introduceren. René Trouvat heeft het idee tot in detail uitgedacht.De gedichtregels zouden moeten worden gegoten in betontegels met een toplaag van basalt of graniet.Leefbaar stelt voor dat de gemeente 5000 Euro uittrekt voor het project.Kunstinstelling Stroom/BCK zou gedichten moeten inzamelen onder de bevolking.

 

 

                             De Posthoorn 4 augustus 2004 Geen extra bankjes in de stad

Den Haag-  De gemeente is voorlopig van plan om meer bankjes in de stad neer te zetten.Veel Hagenaars, met name ouderen,ergeren zich eraan dat ze tijdens een bezoek aan de stad niet kunnen uitpuffen op een bankje.Op Centraal Station en Hollands Spoor staan zelfs helemaal geen bankjes meer.Ook raadslid Dufresne van leefbaar Den Haag constateert dat er wel heel erg weinig bankjes in de stad staan en vroeg de gemeente of ze van plan is daar iets aan te

 

veranderen.

 

Haagsche Courant 31 juli 2004 Leefbaar Den Haag wil 'tegelspreuken'

Den Haag-Den Haag moet in navolging van Den Bosch straattegels met gedichten krijgen. Leefbaar Den Haag heeft een voorstel met dat idee naar de gemeenteraad gestuurd. De fractie pleit ervoor om op zes plekken in de stad roestvrijstalen straattegels met spreuken en aforismen te leggen. Hagenaars zouden de teksten moeten verzinnen.

 

Scheveningsche Courant 21 juli 2004  Leefbaar Den Haag pleit voor teksten op tegels in Scheveningen

Scheveningen- Leefbaar Den Haag lijkt het een goed idee om de trottoirtegels in Scheveningen en Den Haag te voorzien van teksten. De partij vindt dat het aanbrengen van spreuken of gedichten een extra waarde geeft aan de buitenruimte.

"Op Scheveningen denken we aan de Boulevard of het straatje tussen de Boulevard en het Kurhaus", zegt fractievoorzitter René Trouvat. "Op de tegels zouden dan Scheveningse gezegden kunnen staan. Of gedichten die met de zee te maken hebben. Maar het kan ook dienen als bewegwijzering, Het College van Burgemeester en Wethouders wijst erop dat deze zogenaamde aforismen kosten met zich meebrengen. Trouvat: "Maar een tekst op een stoeptegel hoeft toch niet heel veel te kosten? We wachten wel af of er plannen worden ingediend."

Leefbaar Den Haag heeft inmiddels een initiatiefvoorstel 'Spreuken op de stoep'gemaakt. Daarin worden in Den Haag en op Scheveningen zes drukbezochte locaties aangewezen. Voor het initiatief zou dan maximaal vijfduizend euro beschikbaar moeten worden gesteld. De stichting Stroom zou de gedichten van de bevolking kunnen inzamelen en een comité met daarin de burgemeester en de stadsdeelcoördinator Scheveningen zou dan een keuze kunnen maken.

 

 

Posthoorn 14 juli 2004 Pleidooi voor standbeeld Nelson Mandela

Den Haag - Krijgt Transvaal na Ghandi ook een standbeeld van Mandela? Dat is wel waar de Foundation Statue for Mr. Mandela in The Hague i.o. op uit is. Na de PvdA is ook Leefbaar Den Haag van het idee gecharmeerd. De partij wil dat de gemeente Nelson Mandela uitnodigt voor de onthulling. Dat wil het gemeentebestuur niet. Mandela heeft immers aangekondigd het wat rustiger aan te doen.

 

Haagsche Courant 15 juli 2004  Zes(je) voor Deetman leidt niet tot zorg

Den Haag-De waardering met een 'mager zes(je)' voor burgemeester Deetman als gezicht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, leidt vooralsnog niet tot grote paniek in het Haagse stadhuis. Het tijdschrift Binnenlands Bestuur hield onlangs een enquête onder 870 bestuurders en ambtenaren van gemeenten naar de nieuwe koers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deze lobbyorganisatie die alle Nederlandse gemeenten vertegenwoordigt zou sinds een jaar beter naar de leden luisteren. Maar slechts achttien procent van de onderzochte mensen vindt de koers ook inderdaad beter. Veertig procent vindt dat de service gelijk is gebleven en zes procent slechter. Uit antwoorden op andere vragen blijkt dat een grote meerderheid van de geënquêteerden (57 procent) de effectiviteit van de organisatie 'redelijk' vindt. En veel meer mensen vinden 'm eerder onvoldoende dan voldoende.

Het onderzoek omvatte échter ook vragen naar de functionarissen van de VNG. De hoofddirecteur, Ralph Pans, kreeg een 6,5 en de voorzitter, Wim Deetman, kreeg rapportcijfer 6. Het Haags stadsbestuur heeft blijkbaar niet veel zin in te gaan op het onderzoek van Binnenlands Bestuur. Uit antwoorden op vragen van gemeenteraadslid Dufresne (Haagse Stadspartij) blijkt dat de enquête 'voor kennisgeving' wordt aangenomen. En op de vraag of het Haagse stadsbestuur bereid is de burgemeester 'te stimuleren tot het behalen van een betere beoordeling' wordt kortweg 'neen' geantwoord.

 

Het Parool 7 juli 2004 A L D U S Wildwest in de raadzaal

 

Den Haag - Het gemeenteraadslid Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag heeft zijn collega-raadslid Joseph Labuche geschopt in de raadzaal. Als hij de hem opgelegde boete niet betaalt, moet hij voor de politierechter komen.

Uw beentjes zitten nogal los?

"Helemaal niet. En ik heb op het postkantoor de boete van 190 euro, plus zes euro stortingskosten, betaald. Ik leg me bij die boete neer, omdat burgemeester Wim Deetman in het geheim een dossier tegen mij aan het opbouwen is."

Gelijk heeft hij, na zo'n affaire.

"Affaire? Ik heb Labuche op een kameraadschappelijke manier aangeraakt. Hij was een tijdje weg vanwege een knieblessure. Toen hij weer op het stadhuis verscheen voor een commissie-vergadering, zei ik tijdens een schorsing dat hij zich beter op zijn blessure had kunnen concen-treren. Daarbij tikte ik hem zachtjes tegen zijn knie aan."

Vond u natuurlijk leuk, omdat hij zich van uw partij heeft afgescheiden?

"Als ik met u een dag op de Maladiven zit en ik geef u per ongeluk een schouderklopje op uw verbrande rug, dan is dat toch geen aanval? Maar Labuche liet zich meteen vallen en begon met zijn armen te maaien. Het gebeurt hier wel vaker dat iemand zich plotseling laat vallen vanwege een zogenaamde aanval. Het zijn Schwalbes om eenpenalty uit te lokken."

Het werd een knokpartij?

"Ja, ofschoon ik nog steeds niet weet waarom. Eerst kwam de bewaking van het stadhuis eraan te pas. Even later stormden agenten binnen, die me met mijn hoofd tegen de muur gooiden. Het leek wel een wildwestfilm. Vervolgens deden ze van die dingen om me heen."

U werd in de boeien geslagen ?

"Van die ijzeren dingen waardoor je ook niet meer zo gemakkelijk kunt lopen. Vervelender was dat ik later bij Deetman op zijn kamer moest komen. Daar kreeg ik te horen dat ik voortaan mijn vinger moet opsteken als ik een vraag wil stellen en dat ik niet meer zomaar door de raadzaal mag lopen of naast andere raadsleden mag zitten."

Tenvijl u onschuldig bent?

"Mijn fractie heeft in een brief geschreven dat ik zo onschuldig ben als een pasgeboren baby en dat het eigenlijk knap is dat ik me na al die tijd nog steeds zwemmend weet te houden tus-sen al die piranha's. Vond Deetman geen leuke brief."

U lijkt me een provocateur.

"Ik ben het bekendste raadslid in Den Haag en stel in mijn eentje meer vragen dan de hele Amsterdamse gemeenteraad. Maar sorry, nu moet ik mijn betalingsbewijs naar de rechtbank brengen. Wilt u de fracliesecretaris nog even inlichten dat ik met u gesproken heb. Hij houdt de perscontacten bij. Hij heeft dan wel een hoge stem, maar let op: het is geen vrouw!"

 

 

Haagsche Courant 7 juli 2004 Raadslid Dufresne betaalt toch boete

Den Haag- Het Haagse gemeenteraadslid Michel Dufresne hoeft vrijdag niet voor de rechter te verschijnen. Hij heeft de boete die hem was opgelegd, omdat hij op 23 april collega-raadslid Labuche een schop tegen de knie gaf, op het laatste moment betaald. De twee gemeenteraadsleden leefden al langer met elkaar in onmin. De boete die hem was opgelegd bedroeg 190 euro. Dufresne vindt niet dat hij met het betalen van de boete schuld heeft bekend.

 

RTVWest 6 juli 2004 Haags raadslid niet voor de rechter

DEN HAAG - De fractievoorzitter van Leefbaar Den Haag, Michel Dufresne, hoeft vrijdag niet in de rechtbank te verschijnen. Dit heeft Dufresne dinsdag gemeld Na een vechtpartij met collega-raadslid Labuche tijdens een commissievergadering kreeg de fractievoorzitter een boete voor mishandeling. Omdat de boete niet zou zijn betaald, moest Dufresne vrijdag weer naar de rechter. Nu blijkt dat de boete van 190 euro precies op tijd is betaald, maar dat dit verkeerd was doorgegeven. Dufresne heeft wel een gele kaart van burgemeester Deetman gekregen met de waarschuwing zich te gedragen tijdens vergaderingen.

 

Haagsche Courant 6 juli 2004  Halsbandparkieten gedijen hier goed

Papegaaien overspoelen de stad. Denkt tenminste de fractie van Leefbaar Den Haag. Navraag leert dat de politici zich vergissen: de felgekleurde vogels zijn parkieten die opgewekt aandacht trekken.

Door Maarten Brakema

Met de vogels in Den Haag gaat het prima, zegt Frederik Hoogerhoud van de Haagse Vogelbescherming. "Er zitten nu ook wat allochtonen tussen. Net als bij de mens. Maar dat is toch geen probleem?" Afgelopen week stelde de fractie van Leefbaar Den Haag in de gemeenteraad vragen over een

vermeende 'vogelinvasie' in de stad. Het zou gaan om 'papegaaien uit warme oorden' die massaal in de stad zijn neergestreken, denkt de partij. Én Leefbaar Den Haag wil opheldering van het stadsbestuur. In de praktijk blijkt het echter niet te gaan om papegaaien, maar om de halsbandparkiet, een frisgroene vogel met rode snavel die oorspronkelijk uit India en Noord-Afrika komt, weet Hoogerhoud. Drie jaar geleden werden er nog 380 in de regio geteld, inmiddels vliegen tussen de 500 en 700 halsbandparkieten rond. Het zijn er dus weer wat meer dan vorig jaar, toen de halsbandparkiet ook al van zich deed spreken. Het vermoeden bestaat dat midden jaren zestig een stelletje vogels is ontsnapt bij een particulier in Rijswijk. Vogelspotters zagen een 'eerste broedgeval' in de wilde natuur - in de Voorden – in 1968. Toch duurde het nog tot 1990 voordat er 'ernstig vaker' broedende exemplaren werden waargenomen, zegt de vogeldeskundige.

Inmiddels is de psittacula krameri verspreid over het westelijk deel van Nederland. In het Westland, het Vondelpark in Amsterdam, Haarlem, Delft, overal worden ze gesignaleerd. Boze tongen beweren dat de dieren andere vogels - als de mus - op de vlucht jagen. Maar voor dat soort theorieën bestaan volgens de deskundige geen harde aanwijzingen. "Het gaat in zekere mate ten koste van de eigen vogels, maar niet ernstig."

Vlak bij Hoogerhouds woning woont ook een koppeltje parkieten. Hij ziet ze geregeld. "Ze maken wat herrie en als ze vliegen, lijken ze een beetje op een valk: met een lange snavel. Met hun scherpe vleugels maken ze puntige slagen in de lucht. Verder bedrijven ze veel de liefde. Het zijn echt opgewekte verschijningen." In het verleden zijn wel vaker exotische vogels opgedoken in Nederland. Sommige redden het niet, andere wel, zoals de nijlgans en de Turkse tortel. Dat ligt aan het aanpassingsvermogen van de vogel.

Verhalen als zouden ze hier geen 'natuurlijke vijanden' hebben, doet Hoogerhoud af als gezeur. "Het succes van vogels is veel meer afhankelijk van ziekten, voedsel en klimaat." Afgezien van de vraag of het nodig is om de dieren te bestrijden, vertelt Hoogerhoud dat afschieten totaal geen zin heeft. "Dat haalt niets uit. Hoe meer vangers, hoe sneller ze gaan broeden."

 

Haagsche Courant 06 juli 2004 Raadslid Dufresne voor de rechter

 

 

Den Haag- Het Haagse gemeenteraadslid Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag staat vrijdag voor de rechtbank. Hij moet zich dan verantwoorden voor de schop die hij collega- raadslid Jozef Labuche gaf tijdens een commissievergadering. Het incident had plaats op 23 april. Tijdens een schorsing van de vergadering schopte Dufresne zijn collega Labuche, die na zijn afscheiding van de Leefbaar Den Haag-fractie is verdergegaan als Groep Labuche, tegen diens knie.

Er was geen directe aanleiding voor de schop, maar de twee leefden al langer met elkaar in onmin. Na de schop, door Dufresne omschreven als een 'kameraadschappelijke aanraking', begon Labuche op Dufresne in te slaan. Nadat de vechtersbazen uit elkaar waren gehaald door collega-raadsleden en een bode, hield de politie Dufresne aan. Hij werd geboeid uit het Haagse stadhuis afgevoerd. Na verhoor op het politiebureau werd de 47-jarige Dufresne met een boete van 180 euro naar huis gestuurd. Omdat hij deze boete niet wil betalen, moet hij vrijdag voor de politierechter verschijnen.

Labuche kondigde na de vechtpartij aan, zijn werk als raadslid tijdelijk neer te leggen, maar kwam na enkele weken alweer in de raadzaal opdagen.

Dufresne en Labuche werden na de vechtpartij niet geschorst. Wel legde burgemeester Deetman het raadslid een verbod op om tijdens vergaderingen in het stadhuis ongevraagd het woord te voeren.

Ook mag hij tijdens bijeenkomsten niet meer heen en weer lopen. Als Dufresne buiten vergaderingen om met andere raadsleden wil communiceren, moet hij een bode een briefje geven met daarop zijn vragen of opmerkingen.

 

 

Scheveningsche Courant 5 juli 2004  Ontwerp wijzigingsplan manege komt ter inzage

 

Scheveningen - Wethouder Stolte heeft van zijn eigen partij CDA en de VVD groen licht gekregen om het ontwerp wijzigingsplan manege Alkmaarsestraat ter inzage te leggen. Maar daarmee is nog geen oordeel geveld over het wel of niet verdwijnen van de paardenstal.

 

De oppositie had in een vorige vergadering van de commissie Middelen, Stadsbeheer, Sport en Scheveningen al tegen het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan gestemd. Stolte kreeg wel de steun van de PvdA, maar de overige collegepartijen maakten nog een voorbe-houd. Vorige week woensdag gaven in een extra uitgeschreven vergadering het CDA en de VVD hun standpunt. Wil Vonk (CDA) zag het niet meer goed komen met de manege in de

Alkmaarsestraat.

Ze zette dan ook al haar hoop op het behoud van manege De Wittebrug. Wethouder Stolte liet de commissie weten dat tussen de eigenaar van deze manege en de gemeente verschil van mening over de prijs bestaat. Een commissie van deskundigen moet nu de prijs bepalen en na het zomerreces is er meer informatie bekend.

Geen gelopen race

Thessa Oosterholt (VVD) was een andere mening toegedaan. "Met De 5 Heeren van Den Haag heeft zich een serieuze nieuwe koper aangemeld. Daarom kunnen we nu nog geen oordeel vellen. De koper wil de manege op een professionele manier aanpakken. Als ook de stankoverlast wordt opgelost, is er voor iedereen sprake van een winwinsituatie."

Oosterholt waarschuwde dat de verschillende partijen serieus met de koper moeten omgaan. "De heer Naouri moet niet denken dat het in de raad een gelopen race is. Het kan dus niet zo zijn dat hij de telefoon niet aanneemt, zoals nu blijkt. Misschien kan de wethouder hierin een bemiddelende rol spelen."

Stolte zag daar weinig mogelijkheden toe, omdat hij moeilijk positie kon bepalen. Toch kon Oosterholt leven met het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan. "Maar dit is wel de laatste ronde, want we zijn tegen een bestemmingsplanwijziging."

Hierop vroeg Michel Dufresne (Leefbaar Den Haag) of de procedure niet nodeloos vertraagd wordt. Bij een ‘nee van de VVD’ wordt de manege immers niet vervangen door zestien woningen. Commissievoorzitter Cock Jol wees erop dat de procedure zoals afgesproken wordt uitgevoerd. Wethouder Stolte mag het ontwerp wijzigingsplan ter inzage leggen.

 

 

Ravage 2 juli 2004 Met lijst 8 tegen de macht

 

Krakers, kunstenaars, maar vooral buurtbewoners die in opstand komen tegen de megalomane stedelijke projecten in de Haagse binnenstad, richtten zes jaar geleden de Haagse Stadspartij op. Het enige raadslid Joris Wijsmuller is alles behalve een politicus. ,,lk distantieer me van de gevestigde partijen." Ophef in de Haagse gemeenteraad. Niet een vooraanstaand lid van de PvdA of VVD is door de Haagsche Courant uitgeroepen tot het beste raadslid van Den Haag, maar 'lastpak' Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Uitgerekend hij.

 

De beoordeling zal bij menig collega-raadslid aangekomen zijn als een gevoelige tik in het gezicht. Joris Wijsmuller (39), nu al voor de tweede termijn fractievoorzitter van de Haagse  Stadspartij, is wat je noemt een kritische geest. Voor een eenmansfractie heeft hij veel invloed in de gemeenteraad, zo oordeelt de Haagsche Courant. Hij is ook zo'n beetje de enige die met succes burgemeester Deetman kan en durft tegen te spreken.

De fractievoorzitter en diens vaste beleidsmedewerker Peter Bos reageren meesmuilend als ik hen feliciteer met de benoeming. Het is duidelijk dat ze bij de progressieve Stadspartij niet goed raad weten met het hoge waarderingscijfer 8,5 dat het raadslid toebedeeld heeft gekregen. ,,Nu ga ik zeker met Deetman de strijd aan voor de burgemeesterpost", grapt Wijsmuller.

Wijsmuller vindt het van de zotte dat hij in de ogen van de journalisten kennelijk de enige is die de burgemeester tegen durft te spreken. ,,Dat zegt toch genoeg over de bedroevende kwaliteit van de Haagse gemeenteraad?" Z'n moeder vindt het prachtig. In de lokale pers liet ze zich ontvallen blij te zijn voor haar zoon die, na jarenlang actief te zijn geweest in de kraakbeweging, toch nog goed terecht gekomen is.

De fractiekamer van de Haagse Stadspartij oogt als een activistisch clubhuis. Actieposters en pamfletten prijken als een ornament langs de posten aan de buitenzijde van de toegangsdeur. Opzichtig en provocerend, aangezien het officieel niet is toegestaan materiaal op te hangen in de hagelwitte galerijen van het Haagse Ijspaleis, zoals het modernistische stadhuis in de volksmond wordt genoemd.

Wijsmuller zit wat onderuit gezakt, benen op de tafel. Gaande het gesprek profileert hij zich als een openhartig man,die zelfkritiek niet uit de weg gaat.

In de verste verte geen politicus, waar hij dan ook niets van moet hebben. ,,Een verstikkend klimaat. Al dat dat gekonkel en gedeal hier in de raad, het kan me gestolen worden!" De partij die hij vertegenwoordigt mag beslist niet als een doorsnee politieke partij worden gezien.

,,Wij zijn niet zo als al die andere partijen die de eigen organisatie het belangrijkst vinden, als doel op zich beschouwen. De Haagse Stadspartij is een instrument, een doorgeefluik voor bewonersorganisaties. Daarmee behoud je je onafhankelijkheid toch het best."

Het programma waarmee Wijsmuller zich in 2002 voor de tweede maal verkiesbaar stelde, leest als een ideologisch manifest. Met aandacht voor het dierenwelzijn, milieu, vrije radio, daklozen, enz. Hij legt er de nadruk op dat de Stadspartij ook als instrument fungeert voor mensen met een andere politieke kleur. De partij wenst niet in een traditioneel hokje ingedeeld te worden.

 

Opgegroeid in Rosmalen, begeesterd door de krakersrellen rond de Pedagogische Academie in Den Bosch en geïnteresseerd in fotografie, roldeWijsmuller halverwege de jaren tachtig het Haagse krakersbastion de Blauwe Aanslag binnen. Door z'n zelfbewuste levensstijl, die als slo-tenmaker en all-round activist tot uiting kwam, ontwikkelde hij z'n politieke voelsprieten. Het was Karel van Rijckevorsel, voormalig Kamerlid voor de Katholieke Volkspartij, die voor

de natuurlijke verbinding zorgde tussen autonoom actie voeren en parlementaire democratie.

Wijsmuller ontmoette de man halverwege de jaren negentig voor het eerst op een bijeenkomst van de Kern Gewond, een platform dat zich verzet tegen de aanleg van de omstreden Tramtunnel en de verkeerscirculaties die daarmee gepaard gaan.

,,Een prachtige man. Integer en principieel",zegt Wijsmuller over Van Rijckevorsel.,, Hij nam in de jaren vijftig een afwijkend standpunt in ten opzichte van de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Indonesië Dit werd hem door zijn partijgenoten binnen de KVP niet in dank afgenomen. Toch werd de man met voorkeurstemmen als Kamerlid gekozen. schitterend." Van Rijckevorsel als dissident, dat boeit Wijsmuller nog het meest.

Mensen die een broertje dood hebben aan partijdiscipline. Zoals Michel Dufresne, de controversiële 'leider' van Leefbaar Den Haag, die gaande het gesprek meermaals nieuwsgierig z'n kop om de deur steekt. ,,Had je me maar, we bestaan niet!", lispelt Dufresne me toe. Dufresne, de geestelijke vader van de Haagse Stadspartij, nam met de naam Leefbaar Den Haag in 2002 deel aan de verkiezingen. Ondanks het feit dat Dufresne niets van doen had met Fortuyn,

haalde hij tot z'n eigen verbazing vier raadszetels binnen. De kiezer moet onwetend zijn geweest.

Wijsmuller: Dufresne is de querulant van de raad, de nar. Hij strooit zand in de machine, saboteert het politieke bestel. Hij maakt een enorme karikatuur van hetgeen zich hier in het stadhuis en in de raad afspeelt. Qua onorthodoxheid ben ik een brave jongen die in de raad zeer wordt gewaardeerd.''

De Haagse Stadspartij werd eind 1997 in het leven geroepen. Vertegenwoordigers van bewonersgroepen, die hun onvrede met de stedelijke ontwikkelingen deelden, wilden zichzelf als platform in de gemeenteraad laten vertegenwoordigen.

Even is er overwogen een bestaande linkse partij over te nemen, maar Wijsmuller zag daar niets in. ,,lk heb me altijd gedistantieerd van gevestigde partijen en hun belangen", zegt Wijsmuller. ,,Ook de linkse ja. De SP opereert mij te top-down, het geen in tegenspraak is met hun ideologie. GroenLinks is weer te schijterig, te conformistisch. De PvdA doet enkel aan machtspolitiek, zijn niet oprecht. Ik heb betere contacten met de raadsleden van de VVD dan die van de PvdA.''

De oprichters van de Haagse Stadspartij waren afkomstig uit het krakersmilieu, de culturele underground, bewonersgroepen en diverse maatschappelijke groeperingen. De kleur van het poli-tieke instrument was in de begintijd niet links en niet rechts, gewoon lekker tegendraads. 'Ongeregeld goed', zoals de eerste uitgave van het huisorgaan van de partij het betitelde.

Wijsmuller, die zelf niet direct betrokken was bij de oprichting van de Stadspartij (,,het zit in m'n aard om de kat uit de boom te kijken"), kwam uiteindelijk bovenaan de kieslijst te staan. Als woordvoerder van de Blauwe Aanslag en actiegroepen had hij enige bekendheid verwor-ven. In het voorjaar van 1998 en 2002 behaalde de Stadspartij een zetel.

De beginperiode verliep volgens Wijsmuller ,,hartstikke leuk". ,,Alles ging vanzelf. Er was even daadwerkelijk sprake van een bundeling van krachten zoals oorspronkelijk werd beoogd. In de loop der tijd is dat idee verwaterd. We zijn nog steeds een instrument en doorgeefluik voor buurtgroepen, maar een platform is het niet." Volgens Wijsmuller heeft dat onder andere te maken met de manier waarop hij zelf functioneert.

,,lk slaag er niet in de mensen bij elkaar te brengen, dat zit niet in me." Maar de tijdgeest, die zich kenmerkt door een algehele apathie ten opzichte van de politiek, werkt ook niet echt mee. Het partijbestuur van de Stadspartij komt nog nauwelijks bij elkaar en nieuwe leden worden er

niet gezocht. ,,Maar de huidige ruim vijftig leden zijn zeer actief, daar kunnen de andere partijen jaloers op zijn", haast hij zich te melden. Het meeste spitwerk wordt gedaan door z’n beleidsmedewerkers. ,,Zonder iemand als Peter Bos ben ik niets."

 

Hij heeft een langdurige depressie achter de rug, die werd gekenmerkt door een gebrek aan motivatie (,,wat doe ik hier in deze walgelijke suffe omgeving!"). ,,Als luis in de pels moet je veelal scherp en alert zijn, maar ook naïef en nieuwsgierig. Je moet in staat zijn met je kop herhaaldelijk tegen de muur te bonken." De lucht is inmiddels weer wat geklaard, de scherpte terug. ,,Zeker nu ik uitgeroepen ben als voorbeeldig raadslid", zegt hij lachend.

Volgens Wijsmuller moeten we af van de bestaande gevestigde partijen. ,,De machtsblokken van partijen moeten doorbroken worden, dit is een achterhaalde situatie'', zegt hij. Dit standpunt werd met de verkiezingsslogan 'Breek de macht, stem lijst acht' in 2002 doeltreffend verwoord.

,,Mensen kiezen vandaag de dag vooronderwerpen en belangen, niet langer voor partijkaders en zuilen. Er zijn nauwelijks nog linkse en rechtse kiezers over, iemand die voorheen VVD stemde, kiest nu voor de SP omdat deze partij het gevecht aangaat met de zichzelf verrijkende orde." Het gevolg hiervan is dat er om de vier jaar enorme electorale verschuivingen plaatsvinden.

Om de macht van de heersende politiek te doorbreken, kunnen er wat Wijsmuller betreft niet genoeg splinterpartijen worden opgericht. ,,Den Haag heeft er al elf in de gemeenteraad zitten,

Waar onder twee splinters van de Haagse Stadspartij. We zijn op de goede weg.'' Met de lokale Leefbaar-partijen heeft hij geen moeite. Hooguit dat ze veelal populistisch opereren.  Dat men in bepaalde kringen van radicaal links deze stroming als extreemrechts aanduidt, vindt Wijsmuller ,,kortzichtig", met name omdat ze niet vanuit een ideologie politiek bedrijven.

Het brengt het gesprek op de demonstratie van de extreemrechtse NVU, onlangs gehouden in Den Haag. Wijsmuller heeft er bij burgemeester Deetman op aangedrongen deze betoging te verbieden. ,,Als er juridische grond voor is dan ben ik ervoor." Omdat de neonazi partij van Constant Kusters de betoging onder een andere vlag heeft aangemeld, bleek een verbod niet mogelijk.

De antifascistische groepering AFA organiseerde daarop een tegendemonstratie Wijsmuller uit hier over zijn twijfels. ,,lk ben in dit soort gevallen altijd huiverig voor een tegenbetoging, hoezeer ik het initiatief van AFA ook respecteer. Met een tegenbetoging richt je juist de aandacht op de club die je bestrijdt, je maakt er een issue van. Zelfs een demonstratieverbod trekt de aandacht van de media.” Er vonden de afgelopen maanden meerdere extreem- rechtse betogingen plaats in Den Haag, waar geen enkele ruchtbaarheid aan werd gegeven. ,,Die clubs liepen geisoleerd, begeleid door agenten, een rondje Malieveld en dat was het dan. Vrijwel niemand die het zag of er van hoorde. Ook AFA liet deze betogingen links liggen."

In het geval van de NVU-betoging kreeg AFA voor haar protest de binnenstad toegewezen en de NVU het Malieveld. Wijsmuller was daar uiteindelijk wel tevreden mee. ,,Dat vervolgens een deel van de tegen betogers het politiekordon probeert te doorbreken en daarbij klappen krijgt, vind ik niet zo vreemd. Wel dat de hele groep wordt ingerekend en dat hierbij door de politie geweld is gebruikt."

De Haagse politie gaat veelvuldig over de schreef. Spontaan georganiseerde acties naar aanleiding van een actuele gebeurtenis worden in de kiem gesmoord. Een aanpak die indruist tegen het recht op betoging. Wijsmuller duwt de ene klacht na de ander onder de snufferd van Deetman, hetgeen tot nu toe

nauwelijks tot resultaat heeft geleid. Hij is nu van plan om alle incidenten op het gebied van het geschonden recht op demonstraties en acties van de laatste jaren te bundelen, en daar raadsleden van andere partijen bij te betrekken. ,,Als we demonstratiestad nummer een willen zijn, moeten we dat ook kunnen uitdragen.'' Volgens Wijsmuller is vooral Deetman verantwoordelijk voor het repressieve beleid. ,,Studenten demonstraties zijn al helemaal uit den boze.  Ooit is de man door studenten in z'n gezicht gespuugd, wellicht dat hij gedreven wordt door wraak'', merkt hij schamper op. Binnen de korpsleiding zouden zich ook personen bevin-den met een zeer anti activistische signatuur, weet Wijsmuller. En de aanslagen in Amerika hebben in de stad, met z'n parlement, ministeries en ambassades een gespannen sfeer doen ontstaan. Hierbij is sprake van overdreven waakzaamheid resulterend in lichte paranoia. ,,ln wezen heeft de politie van Den Haag z’n handen vol aan de beveiliging van al deze gebouwen. Het korps komt personeel te kort voor de uitvoering van haar standaardtaken." Een pleidooi voor uitbreiding van het korps? ,,Ja, ik weet dat het uit mijn mond vreemd klinkt, maar dat zou niet ongunstig zijn voor het verloop van acties en demonstraties."

 

 

                                      Haagsche Courant 26 juni 2004  CDA: nu eindelijk openlijk ruzie

De Haagse CDA-fractie bespreekt vandaag, tijdens een ingelaste vergadering, de positie van vice-fractievoorzitter Titia Lont Zij stemde donderdagavond als enige van haar partij tegen de komst van een gebruikersruimte voor drugsverslaafden aan het Van der Vennepark.

Door Axel Veldhuijzen

 

Titia Lont kreeg het donderdagavond tijdens de raadsvergadering even te kwaad. Ze had haar politieke carrière volgens eigen zeggen opgeofferd voor haar geweten. Ze kón 'als volksvertegenwoordiger ,christen-democraat en moeder' eenvoudigweg niet instemmen met de komst van de gebruikersruimte aan het kinderrijke plein bij de Van der Vennestraat. Ze kwam onder steeds grotere druk te staan.

CDA-wethouders hielden haar zelfs voor dat ze haar kansen op een burgemeesterspost zou verspelen, als ze bleef volharden in haar dissidente opstelling. Dat Lont graag ergens in het land een ambtsketen wil is al enige tijd een publiek geheim. De regelrechte dreigementen hadden op Titia Lont een averechts effect. Bij haar stemverklaring citeerde ze donderdag het levensmotto van haar in Bergen-Belsen omgekomen oom Sybren Lautenbach: 'Het gaat er niet om hoe lang ik leef, maar hoe ik leef.' Deze woorden kwetsten de Haagse CDA-fractie. Ook de andere leden hadden grote moeite met de vestiging van een gebruikersruimte aan het Van der Vennepark, maar zij volgden wel de lijn van het collegeprogramma. Door het aanhalen van de 'goede vaderlander' Lautenbach plaatste Lont zichzelf volgens haar fractiegenoten in een ongenaakbare positie en degradeerde ze de rest van haar fractie tegelijkertijd tot een roedel slaafs stemvee. De andere CDA'ers zijn helemaal boos op Lonts een-mansactie omdat zij de afgelopen weken niet of nauwelijks aanwezig was bij de voorbeprekingen van het moeilijke onderwerp.

Ze heeft dus nooit aan kunnen horen hoe haar politieke vrienden tot hun besluit zijn gekomen. De emotionele ontlading van donderdagavond vormde een nieuw dieptepunt in de verhoudingen van de Haagse CDA-fractie. Fractievoorzitter Adri Hartman doet er naar buiten onbewogen en relativerend over. Toch kan

ook hij niet meer ontkennen dat zijn fractielid Joost van de Poll onlangs woedend uit de raad stapte na ruzie in de fractie. Ook is zijn zeer koele verhouding met Titia Lont niet meer af te doen als iets van voorbijgaande aard. De bevriezing van die relatie heeft overigens weer alles te maken met Lonts ambities. Naast een burgemeesterschap lijkt het fractievoorzitterschap haar ook al jaren een erg interessante baan. Omdat Hartman er in 2006 mee wil stoppen, hoopte Lont onlangs dat het haar tijd was om hem alvast op te volgen. Haar fractie dacht er anders over. Haar kandidatuur kreeg geen enkele steun. Lont voelde zich sindsdien een eenling in haar fractie.

De ambitieuze en wat tactloze Titia Lont stuit steeds maar op de onverzettelijke en ouderwetse Adri Hartman. Ook al krijgt ze vandaag weer het vertrouwen van haar CDA, ze heeft de strijd verloren. Eén lichtpuntje: Leefbaar Den Haag, dat nooit te beroerd is voor een pesterijtje, heeft haar het lijstrekkerschap bij de volgende verkiezingen aangeboden.

 

RTVWest 25 juni 2004  Deetman mag preventief fouilleren

De Haagse politie mag in bepaalde gebieden burgers preventief fouilleren op verboden wapenbezit. De meerderheid van de gemeenteraad heeft burgemeester Deetman de bevoegdheid gegeven deze zogeheten veiligheidsricicogebieden aan te wijzen. De PvdA was aanvankelijk tegen preventief fouilleren, maar ging om door de toezegging dat de raad altijd vooraf geinformeerd zal worden. De Haagse Stadspartij, SP, Groen Links, D66 en Leefbaar Den Haag stemden tegen de extra bevoegdheid, omdat de privacy van burgers erdoor wordt aangetast. Burgemeester Deetman hoopt met preventief fouilleren de toestroom van illegale wapens aan te pakken.

 

 

                                      Haagsche Courant 24 juni 2004  Tramtunnel staat droog

Dn Haag -De Haagse tramtunnel lekt niet meer. Het injecteren van de laatste vochtplekken in de wanden is bijna voltooid. Zo meldde gemeentelijk projectleider H. Vergouwen gisteren tijdens een raadscommissievergadering. De gemeenteraad uitte zich overwegend enthousiast over de voorspoedige afbouw van de tunnel. Het ziet ernaar uit dat de tunnel niet nog duurder wordt dan was afgesproken na de hervatting van de bouw in 2000. Een meerderheid van de raad bevestigde nog een keer dat de tramsporen direct uit de Grote Marktstraat gehaald moeten worden, als de tunnel in oktober klaar is. Fractievoorzitter J. Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stelde het verwijderen van de rails nogmaals ter discussie. Volgens hem is het spoor heel bruikbaar bij calamiteiten in de tunnel. Een nieuwe tramlijn 6K van Transvaal naar het centrum zou ook over het weg te halen spoor kunnen rijden. Wijsmuller kreeg niet zijn zin. Met name de coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA zeiden niet nog eens over het spoor te willen praten. Ook wethouder B. Bruins (VVD, verkeer) gaf aan dat het spoor wat hem betreft moet verdwijnen, ook al vermindert daarmee de flexibiliteit van het tramnet.

Bruins zei ook dat de houten perrons in de tunnel duurzaam en brandveilig zijn. Met name raadslid I. Gyömörei van de SP trok de veiligheid van de Haagse tunnel in twijfel. Ze zei het bouwwerk zelf zoveel mogelijk te zullen mijden uit angst voor calamiteiten.

Fractievoorzitter W. Pijl sprak de verwachting uit dat hij toch altijd met zijn badslippers de tunnel in moet, omdat het helemaal waterdicht krijgen ondoenlijk zou zijn. Projectleider Vergouwen zei niet te kunnen uitsluiten dat de tunnel in de toekomst toch weer een beetje gaat lekken. De lekkages die zich nu voordoen zijn volgens hem niet erger dan vochtplekken of druppelsgewijze lekkages.

Ze worden bestreden door injecties van de tunnelwand. Bouwer TramKom geeft bij de oplevering een garantie af dat de wanden tien jaar lang waterdicht zijn. Als er zich in die periode toch vochtproblemen voordoen, zal de gemeente die kosten op de bouwer verhalen.

 

Koningin

Er is nog geen duidelijkheid over de onderhoudskosten van de tunnel. De gemeente onderhandelt daarover nog met de HTM en de exploitant van de parkeergarage over wie welk deel van het onderhoud gaat betalen. PvdA-raadslid R. Baldewsingh zei zich nu al wel zorgen te maken over de omvang van de onderhoudskosten. Dat de tunnel in oktober niet door koningin Beatrix, maar door de minister van Verkeer en Waterstaat zal worden geopend, stuitte op kritiek van fractievoorzitter M. Dufresne van Leefbaar Den Haag. Hij vindt dat zo’n groot prestigeproject door de koningin zelf geopend moet worden. Bruins antwoordde dat de verkeersminister voor hem in deze kwestie de koningin is.

 

Haagsche Courant 23 juni 2004 Geen folders bij preventief fouilleren

Den Haag - De  politie zal geen folders met uitleg uitdelen, als er ergerns preventief wordt gefouilleerd. Die folders zullen toch alleen maar op straat gaan rondslingeren. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van van fractievoorzitter M.Dufresne van Leefbaar Den Haag.. De gemeenteraad neemt morgen een beslissing.

 

Haagsche Courant 23 juni 2004  B en W laten EK aan Advocaat over

Den Haag- Hoewel uitgenodigd, gaat het Haagse stadsbestuur toch niet naar Portugal om daar vanavond Hagenaar en bondscoach Dick Advocaat én het Nederlands elftal aan te moedigen. Burgemeester en wethouders (B en W) delen niet de mening van Leefbaar Den Haag-raadslid Dufresne dat het EK een uitstekende gelegenheid biedt de stad te vertegenwoordigen. 'Het Europees kampioenschap krijgt gestalte via landenteams

Het is dan ook vooral een nationaal gebeuren dat minder leent voor lokale promotie. Maar het is uiteraard wel een, topsportevenement', schrijft burgemeester Deetman. Uit andere antwoorden wordt duidelijk dat Den Haag ook niet van plan is een collega-stad in Europa te steunen bij de kandidatuur voor de Olympische Zomerspelen van 2012. Deetman schrijft dat Den Haag geen kans ziet een van die steden van 'adhesie' te voorzien

 

 

Haagsche Courant 22 juni 2004 Pand Prinsegracht naar Stadsherstel

Den Haag -De gemeente verkoopt het pand Prinsegracht 8 aan Stadsherstel. Dat zegt het college van B&W in antwoord op vragen van Leefbaar Den Haag. Het pand dat in gebruik was bij MCI Stichting Multiculturele Instelling, staat sinds mei vorig jaar leeg. Er zijn geen andere maatschappelijke instelingen die belangstelling voor het gebouw naast het Paard van Troje hebben.

 

 

Posthoorn 16 juni 2004  Oudste mens was Haagse

Den Haag - De Drentse Hendrikje van Andel-Schijndel is met 114 jaar naar verluidt momenteel de oudste persoon op aarde. Zij heeft ooit in Den Haag gewoond. De gemeente is door raadslid Dufresne gevraagd om haar toenmalige adres, zodat daar een bordje aan de pui kan worden geschroefd.

 

Posthoorn 16 juni 2004  Terrasboten op slot?

Den Haag - Raadslid Dufresne klaagt over lawaai van de terrasboten aan de Dunne Bierkade. Volgens hem heeft de buurt last van stappers die 's nachts op de boten gaan zitten. Hij vraagt het gemeentebestuur of de boten na sluitingstijd afgesloten kunnen worden.

 

Haagsche Courant 12 juni 2004  Nieuwe penvrienden: Dufresne en Deetman

Door Maarten Brakema

Den Haag | Eigenlijk vindt hij zichzelf net zo 'onschuldig als een pasgeboren kind'. Daarom wil fractievoorzitter Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag dat burgemeester Deetman hem weer wat meer ruim'te geeft in de gemeenteraad. Want de 'bizarre reactie' van Deetman doet hem overwegen om naar de rechter te gaan, zodat die zich kan uitspreken over de vraag 'of het wel allemaal in de haak is richting fractie'. Of naar de commissie beroep-en bezwaarschriften van de gemeente zelf.

Dat schrijft Dufresne in een brief aan de burgemeester. Zijn epistel is een reactie op een eerder schrijven van Deetman. Nadat Dufresne en zijn voormalig partijgenoot en thans onafhankelijk raadslid Jozef Labuche met elkaar op de vuist gingen in het stadhuis, werd Dufresne aan strikte regels onderworpen. Als hij iets wil vragen tijdens eens vergadering, moet hij zijn vinger opsteken. Hij mag niet meer rondlopen tijdens bijeenkomsten. Verder moeten zijn bijdragen aan de discussies zich beperken tot het onderwerp van de vergadering, liet Deetman hem in een persoonlijk gesprek weten.

Waarna Dufresne ook nog eens een brief kreeg. 'U plaatste deze zaak in een reeks waaruit u opmaakt dat uw omgeving u niet begrijpt. (...) Niettemin krijg ik omgekeerd de indruk dat u uw omgeving steeds begrijpt', schrijft de burgemeester. Deetman laat hem verder weten dat 'vergaderen geen spel is'. 'Het gaat bij het overleg van de gemeenteraad om het besturen van Den Haag en om de democratische controle hierop. Uw storende, niet zelden onbetamelijke gedragingen doen hier bepaald geen recht aan.' En: 'Met uw gedrag hebt u de grens van het toelaatbare overschreden'.

De burgemeester somt vervolgens de maatregelen op waaraan Dufresne zich moet houden. 'Hoe dan ook verlang ik dat u zich correct gedraagt.' Als dat niet gebeurt, zo laat Deetman doorschemeren, wacht Dufresne een ontzegging tot vergaderingen voor langere tijd.

De aangevallen fractievoorzitter sliep er een nachtje over, hield zich in vergaderingen redelijk koest, maar kroop uiteindelijk toch ook deze week achter de computer. Hij verwijt de burgemeester dat deze zich niet altijd even coulant opstelt ten opzichte van Leefbaar Den Haag. En vraagt zich af of de opmerking dat hij zich 'correct moet gedragen' wel 'passend' is. 'In de visie van de fractie gedraagt de fractievoorzitter zich zeer goed en weet hij zich in de raad, zwemmend tussen de piranha's uitstekend te houden', vindt Dufresne zelf. Deetman heeft zijn nieuwe penvriend nog niet geantwoord.

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Haagsche Courant 11 juni 2004  PvdA scoort, maar niet bij raadsverkiezingen

Eigenlijk mag het natuurlijk helemaal niet. En de onderwerpen waarvoor de kiezer gisteren naar de stembus ging, hebben niets te maken met de thema's waarvoor mensen naar de stembus renden bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en voor de gemeenteraad. Maar toch...

Door Maarten Brakema

Zou Henk Kool 's nachts wel eens badend in het zweet wakker worden en denken aan het woelige begin van 2002? Nederland stond, zo leek het, in brand. Pim Fortuyn was niet van de televisie weg te slaan. Met zijn boodschap dat Paars had gefaald, stormde hij de politiek binnen. Terwijl PvdA en VVD dachten te kunnen oogsten na een succesvolle periode van kabinetten onder leiding van Wim Kok; werd alles anders. Bij de eerste serieuze test, de gemeenteraadsver-

kiezingen van 2002, werd afscheid genomen van de oude politiek.

In Den Haag stormde Michel Dufresne met drie collega's de raadzaal binnen onder de titel Leefbaar Den Haag. VVD en PvdA leden gevoelige klappen, al was het hier niet zo erg als in Rotterdam.

Toch: de huidige fractievoorzitter van de PvdA, Kool dus, kwam niet eens direct in de gemeenteraad. Hij moest lijdzaam afwachten of zijn partij wel wethouders mocht leveren. En opnieuw zien dat de VVD, ondanks het verlies, toch weer de grootste partij werd in de raad.

Kentering

Bij de direct daaropvolgende verkiezingen, die voor de Tweede Kamer, deed de PvdA het in Den Haag het al helemaal niet goed en werd ze zelfs de derde partij. Maar daarna kwam de kentering.

Wouter Bos trad aan en verving Ad Melkert, Jan Peter Balkenende (CDA) verloor al snel wat glans. En? Hup, daar ging de PvdA weer omhoog in de peilingen en later ook in het echt. Tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen van januari 2003 werden de sociaal-democraten in Den Haag zelfs veruit de grootste met 30 procent. Een score die de partij in geen tien jaar had gehad. Virtueel veertien gemeenteraadszetels in plaats van tien. VVD kreeg toen 21,5 procent en CDA 18,15.

Opnieuw raak

Gisteren bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was het opnieuw raak. De PvdA werd in Den Haag weer overtuigend de grootste partij in het aantal. Nu kregen de sociaal-democraten 24,9 procent van de stemmen, terwijl de concurrentie op grote achterstand bleef. CDA: 15,95 en VVD 17,07 procent. Helaas voor de Haagse sociaal- democraten: Tweede-Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen zijn geen gemeenteraadsverkiezingen.

Pas over twee jaar is het weer zover. En de grote vraag is natuurlijk hoe het politieke landschap er dan uitziet. Blijft de populariteit van Bos,loodst Balkenende het land veilig door een economische crisis?

Slaagt de VVD erin de interne strubbelingen tijdig te bestrijden? Maar misschien wel vooral: hoe beoordeelt de kiezer het beleid van de lokale politici?

Wie de afgelopen maanden de geluiden heeft gehoord van de achterban van de PvdA over met name de vestiging van een drugsgebruikersruimte aan het Haagse Van der Venneplantsoen, moet weer het ergste vrezen voor het succes van de PvdA bij de raadsverkiezingen in 2006. En zo blijven de goede resultaten van de sociaal-democraten vooral virtueel.

 

 

Haagsche Courant 11 juni 2004 Raad valt over verbod belwinkel Schilderswijk

DEN HAAG | De Haagse gemeenteraad is tegen het plan van het gemeentebestuur om een vergunning te weigeren aan een belwinkel die al sinds 1999 in de Van der Vennestraat zit. Een belwinkel in die straat zou te veel overlast veroorzaken. Een gemeenteraadscommissie adviseerde gisteren om de zaak gewoon een vergunning te geven.

Omdat de regels veranderden en belwinkels een vergunning moesten hebben, vroeg de eigenaar van de zaak vorig jaar zijn vergunning aan. Het gemeentebestuur besloot de vergunning te weigeren, omdat de belwinkel 's avonds voor te veel geloop in de Van der Vennestraat zou zorgen. Die weigering stuitte gisteravond (donderdag) op verzet van CDA, SP, Politieke Partij Scheveningen, Groen-,Links, D66, ChristenUnie SGP en Leefbaar Den Haag.

De PvdA liet zich bij monde van raadslid M. Bolle ook kritisch over de sluiting uit.

Alleen VVD-raadslid M. Yagmur zei wethouder A. Hilhorst (PvdA, wonen) onvoorwaardelijk te steunen. Zowel GroenLinks-raadslid B. van Alphen als Christen- Unie/SGP-raadslid memoreerde dat de sluiting van de belwinkel wel vreemd is op het moment dat het gemeentebestuur in diezelfde Van der Vennestraat net een gebruikersruimte voor zwaarverslaafden wil openen, waartegen veel verzet is. Hilhorst betoogde dat het weigeren van de vergunning niets te maken heeft met het feit of er wel of geen klachten over de winkel bekend zijn. De gemeente beoordeelde bij de aanvraag alleen de vraag of een belwinkel op deze plek gewenst is. Het debat was formeel een hoorzitting van de gemeenteraad van Den Haag. Het is aan de wethouder om te bepalen of hij de vergunning echt gaat weigeren, of niet.

 

 

                                         RTVWest 11 juni 2004  'Nauwelijks klachten over te hard rijden'

Den Haag - Het Haagse gemeentebestuur denkt dat het wel meevalt met het te hard rijden in woonwijken. Er zijn hierover vrijwel geen klachten binnen-gekomen Dit stelt het Haagse College van B&W in antwoord op schriftelijke vragen van de raadsfractie van Leefbaar Den Haag. Alleen in de nieuwbouwwijk Leidschenveen/Ypenburg overschrijden veel automobilisten de toegestane 30 kilometer per uur. De gemeente gaat er de verkeerssituatie verder onderzoeken om te kijken of er extra maatregelen nodig zijn. Anders dan in andere Haagse wijken zijn er in Leidschenveen-Ypenburg nog geen verkeersdrempels. Of die er nu wel komen is onzeker, de gemeente heeft weinig geld voor 30 km-zones.

 

RTVWest 10 juni 2004 Leefbaar daagt Deetman voor rechter

DEN HAAG ‑ Leefbaar Den Haag gaat mogelijk naar de rechter om de gele kaart  die de partij kreeg van burgemeester Deetman aan te vechten.  Deetman stuurde vorige maand een brief aan fractievoorzitter Dufresne  waarin hem werd verboden ongevraagd het woord te nemen tijdens vergaderingen.

Aanleiding was een vechtpartij met het raadslid Labuche. Deetman vond dit gedrag 'niet te tolereren'. Als antwoord zegt Leefbaar Den Haag dat de bestraffing van de fractievoorzitter absurd is.

Volgens de partij gedraagt Dufresne zich juist zeer goed en  'weet hij zich in de raad zwemmend tussen de piranha's uitstekend te houden'. Leefbaar Den Haag wil nu dat Deetman de strengere regels voor  Dufresne opschort tot de rechter erover een uitspraak heeft gedaan.

 

  Haagsche Courant 5 juni 2004 Joris Wijsmuller de beste, Reinout Stekelenburg de slechtste

Twee jaar achter de rug; nog twee jaar te gaan. De Haagse gemeenteraad is precies halverwege zijn zittingsperiode. Tijd om eens op een rij te zetten wie nou eigenlijk precies wat doet, of erger: niets doet. De Haagsche Courant portetteert in de krant van zaterdag alle 45 raadsleden en geeft ze een cijfer. Doorslaggevend waren daarbij presentatie, spraakmakendheid, inhoud, inbreng tijdens vergaderingen, effectiviteit en originaliteit. Als beste raadslid komt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij uit de bus. Hij krijgt een 8,5 omdat hij zonder enige vorm van ijdelheid het debat ingaat, over veel feitenkennis beschikt en zich niet laat afschrikken door burgemeester Deetman. Slechtste raadslid is Reinout Stekelenburg van Leefbaar Den Haag. Hij bezoekt nauwelijks vergaderingen en als hij dat wél doet, zegt hij totaal niets.

 

 

Haagsche Courant 5 juni 2004 2004  De Haagse gemeenteraad is precies halverwege zijn  regeerperiode: twee jaar aan de slag, nog twee jaar te gaan.

Maar wie zijn eigenlijk die 45 mannen en vrouwen die vaak vele uren per week  vergaderen in het stadhuis, op werkbezoek gaan in de stad en met burgers praten over problemen in Den Haag? De Haagsche Courant portretteert ze hierbij kort. En geeft ze een rapportcijfer.

 

 

Van Alphen is nog echt groen en links

Bert van Alphen heeft de moeilijke taak om het door de affaire Daskapan gehavende, GroenLinks weer wat op de rails te krijgen. Dat gaat hem op dit moment zeker niet slecht af. Van Alphen had het aura van een uitgebluste politicus. Maar de laatste maanden heeft hij het plezier in het werk teruggevonden. Daarnaast laten hij en zijn partij een bijna authentiek groen en links geluid horen. En houden dit ondanks wisselend succes nog steeds dapper vol. Dit geluid

past niet meer bij het huidige politieke en sociale tijdsgewricht, maar het maakt duidelijk dat er in Nederland wel degelijk iets te kiezen is. Jammer dat in de oppositie zijn stem vaak verloren gaat. Rapportcijfer 7,5

 

Deel van de ruggengraat van de Haagse PvdA

Koen Baart is bijna een beroepspoliticus.Griffier van de Eerste Kamer, fractiesecretaris van de PvdA in de raad. Baart vormt met kroeg en vakantiemaatje Henk Kool de ruggengraat van de PvdA‑fractie in Den Haag. Baart is de denker, Kool de prater.

Baart is ook een representant van de 'oude politiek', een echte apparatsjik. Dit oordeel is misschien niet helemaal terecht, want hij durft ook impopulaire standpunten in te nemen. Zo stemde hij als enig PvdA‑lid tegen de bouw van een nieuw ADO‑stadion. Als griffier kan hij zich mateloos ergeren aan de slordige manier van vergaderen in Den Haag. Hij laat graag merken dat hij beter gewend is.  Rapportcijfer 7

 

Populaire Baldewsingh toont meer ambitie, Rabin Baldewsingh PvdA

Rabin Baldewsingh is een leuke vent en best een goed raadslid. Maar ook hij zou zich wat minder van de eeuwige fractiediscipline moeten aantrekken en meer een eigen koers moeten varen. Hilarisch was de draai van 180 graden die hij namens de PvdA maakte in het dossier preventief fouilleren. Eerst uitgesproken tegen, maar toen het spannend werd, volgde hij keurig ploegleider Kool. Baldewsingh kreeg bij de laatste verkiezingen 2599 voorkeurstemmen. Op de vraag of hij wethouder wilde worden antwoordde hij diplomatiek dat hij wel ambitieus was, maar geen kandidaat. Daar zit steeds meer verandering in. Hij is klaar voor het wethouderschap, zegt hij. Rapportcijfer 7,5

 

Oud wethouder nu op de achtergrond, Boudewijn Boelens VVD

Na lang in de Delftse politiek actief te zijn geweest, onder meer als wethouder, verhuisde Boudewijn Boelens vier jaar geleden naar Den Haag. En? Inderdaad. Ook hier kwam hij weer spoedig in de raad terecht. Boelens heeft dossierkennis, kan prima debatteren, maar speelt in de Haagse raad een rol op de achtergrond. Beetje de Saab van de VVD, dus: hij rijdt prima, maar heeft een saai imago. 'Rasbestuurder', noemen ze dat in de politiek. Vandaar misschien dat de VVD juist hem naar voren schoof als voorzitter van het presidium, het bestuur van de gemeenteraad. Bij afwezigheid van burgemeester Deetman mag hij ook de vergaderingen voorzitten. Rapportcijfer 6,5

 

Talent moet nog kritischer worden, Marieke Bolle PvdA

Marieke Bolle is al jarenlang vooral op de achtergrond actief in de politiek. Zij was woord-voerder van bewindslieden op departementen. Een beetje tot haar eigen verrassing werd haar een paar jaar geleden gevraagd of 'ze belangstelling had voor  een verkiesbare plek op de lijst van de PvdA. En dat had ze. Na een periode van aftasten lijkt Bolle inmiddels gewend in de lokale politiek. Ze heeft het in zich om uit te groeien tot een waardevolle kracht voor de PvdA. Maar een wethouderschap is een brug te ver. Soms wil ze te veel in één keer en dat wekt ergernis op. Zwijgen en verlies nemen zijn niet haar grootste talenten

Tegen haar eigen wethouders mag ze best strenger zijn. Rapportcijfer 7

 

Bescheiden en nooit origineel of verrassend, Bircan Bozbey Groen Links

In het tumult rond de verkiezingen die voor GroenLinks werden gedomineerd door het gedoe met Daskapan, kwam Bircan Bozbey moeizaam bovendrijven. Hoewel eigenlijk niet gekozen, kwam ze toch in de raad en heeft daar nog niet haar draai gevonden. Ze voert keurig het woord in commissievergaderingen en als het zo uitkomt in de raad zelf. Maar ze doet het erg bescheiden en nooit origineel of verrassend. Hoewel Bozbey zelf zegt dat de politiek haar met de paplepel is ingegoten, is haar optreden al met al wat mager voor een fractie met drie mensen. Ze zou een voorbeeld kunnen nemen aan haar buurvrouwen van de SP. Die hebben pas een grote bek. Rapportcijfer 6

 

Gedegen en zonder poespas, Lilian Callender VVD

Lilian Callender mag Maxima tot haar bekenden rekenen. Zij zit namelijk samen met de prinses in de commissie‑ Rosenmöller die de participatie van allochtone vrouwen moet bevorderen. Ook in de raad zet Callender zich regelmatig in voor de zwakkeren: zwangere tienermeiden, werkloze vrouwen, noem maar op. Ze wilde geen fractievoorzitter worden toen ze de mogelijkheid kreeg. Het schrijven van haar thriller Onzichtbare Vijanden kost te veel tijd. Ze doet haar werk zonder al te veel poespas.Ook was zij een van de vrouwen die de debatcultuur in de gemeenteraad aan de kaak durfde stellen. Maar zag vervolgens dat daarin niet veel verandering kwam. Rapportcijfer 7,5

 

Chandoe maakt politiek leuk en aantrekkelijk Johan Chandoe, PvdA

Een van de mensen die de Haagse politiek bij tijd en wijlen leuk en aantrekkelijk maken, is Johan Chandoe. Deze PvdA'er met gevoel voor humor kan gedreven ‑ bijna oeverloos, zeggen critici – het woord voeren en diende talloze initiatiefvoorstellen in. Het laatste leverde hem even landelijke belangstelling op: in Den Haag wordt als het even kan het woord allochtoon geschrapt uit de gemeentelijke stukken.

Hij zit al sinds mensenheugenis, 1978, in de gemeenteraad. De vraag rijst of dat zo blijft. Chandoe koestert een foto waarop hij samen met Joop den Uyl staat en er is een bejaardenhuis naar hem genoemd. Dat zijn geen aanbevelingen in het Wouter Bos‑tijdperk. Rapportcijfer 7

 

Scherp debater, op het arrogante af Sander Dekker, VVD

Sommige mensen hebben het, anderen niet. Sander Dekker heeft het. De liberaal, die twee jaar geleden in de gemeenteraad kwam, heeft een feilloze neus voor welke onderwerpen actueel worden en welke niet. Bovendien beheert hij het in deze tijden zo interessante pakket integra-tie. Mede daardoor kwam hij volop in een strijd terecht met wethouder Heijnen over het verstrekken van geld aan Marokkanen voor vliegtickets.

Dekker heeft een lekker provocerende manier van debatteren, op het arrogante af. Hij is zo iemand van wie het in de verwachting ligt dat hij over niet‑al te lange tijd de kleine Haagse arena verruilt voor het echte politieke circus. Rapportcijfer 8

 

De nar van de gemeenteraad Michel Dufresne, Leefbaar Den Haag

De grens tussen genialiteit en waanzin is soms smal. Mensen die Michel Dufresne al lang kennen, zeggen dat hij bij vlagen briljante ingevingen heeft. Op heldere dagen doorziet hij als geen ander de machinaties van de macht, en gooit dan met duivels genoegen zand tussen de raderen. Daardoor weten de fracties zich geen raad met deze lucide fractievoorzitter van Leefbaar Den Haag. 

Dufresne is verreweg het bekendste Haags raadslid. Met de aanschaf van stripboeken en zonnebrillen voor de fractie haalde hij de buitenlandse pers. Hij is verwijderd uit vergaderingen en schopte een raadslid tegen zijn knie Na een gesprek met Deetman houdt hij zich koest. Hoe lang nog? Rapportcijfer 7

 

Te beleefd, te aardig, te onzichtbaar Murat Ersoy, PvdA

Murat Ersoy kan en wil maar niet doorbreken als raadslid. Hij is té beleefd, te aardig en vooral te onderdanig tegenover de partijtijgers in zijn PvdA‑fractie.

Hij behandelt voor zijn partij belangrijke zaken als de sloop en vernieuwing van Zuidwest. Dat die operatie inmiddels praktisch stil ligt leidde alleen tot wat bezorgde vragen van Ersoy. Hij zou het de verantwoordelijke wethouder Hilhorst moeilijker mogen maken. Ersoy meent dat hij de Dierenselaan op de politieke agenda heeft gezet. Die krijgt een opknapbeurt. Het wordt tijd dat hij met de rest van de zwijgende PvdA‑fractie een eigen geluid ontwikkelt. Anders blijven we ons afvragen: Ersoy? Wie? Rapportcijfer 4,5

 

Inhoud gaat verloren door opgewonden toon Ingrid Gyömörei, SP

De linksbuiten van de gemeenteraad. Omdat partijgenote Hijmans ziek is, moet Ingrid Gyömörei (SP) alles alleen doen. En dat is nogal veel: zij komt op voor de belangen van kampers, de krakers van de Blauwe Aanslag, hekelt sloop van woningen en duikt diep in de kwestie‑Woningbeheer. Valt in debatten vaak op door haar geagiteerde toon: Agnes Kant in het kwadraat. Daardoor verslapt vaak de aandacht voor de inhoud  van haar boodschap. Voorbeeld: in een radiouitzending vergeleek ze een ambtenaar die bij de verhuizing van het kamp aan de Leyweg betrokken was. met de Gestapo. Kenmerkend is dat dat zij pas na lang aandringen 'sorry' zei. Rapportcijfer 6,5

 

'Achteraf ken je een koe in de kont kijken' Adri Hartman, CDA

Waarom Adri Hartman ooit is gekozen tot fractievoorzitter van het CDA blijft een raadsel. Hij is geen man van gloedvolle, sprankelende betogen. Waarschijnlijk is Hartman vooral gekozen omdat hij er kundig in slaagt meningsverschillen tussen zijn partij en het stadsbestuur tot het minimum te beperken, of anders handig weet te verbergen. Daarbij moet worden aangetekend dat hij immer gemoedelijk overkomt. En dat terwijl de CDA‑fractie ook een paar raadsleden telt die graag eens op een onderwerp zouden willen doorbijten. Favoriete uitspraak: "Ik kom uit de agrarische sector. En daar zeggen ze: achteraf ken je een koe in de kont kijken." Rapportcijfer 6‑

 

Liberale politica blijft vooralsnog onzichtbaar Ageeth van den Heuvel, VVD

'De VVD zal zich inzetten voor scholen, kinderopvang en huisartsen in de buurt. Dat moet zeker snel worden gerealiseerd voor de inwoners in de nieuwe wijken, ook zij hebben recht op goede voorzieningen in de buurt', zegt Ageeth van den Heuvel op de website van de VVD. Hoe zij dat zelf wil bereiken blijft onduidelijk. De liberale politica voert in commissies en gemeenteraad nauwelijks het woord. Misschien komt dat door de wel geslaagde optredens

van andere nieuwkomers, toch moet het haar zelf nu ook zorgen gaan baren. Als medewerkster van de VVD in de Eerste Kamer zou ze kunnen weten hoe erg het is om onzichtbaar te zijn. Rapportcijfer 5

 

De Jong wordt het bijtertje van de raad ,Marjolein de Jong,D66

Marjolein de Jong ontpopt zich steeds meer tot een bijtertje. In de debatten over het verlies van het North Sea Jazz Festival pakte ze wethouder Engering genadeloos aan en niet voor de eerste keer. Ook wethouder Smits weet inmiddels hoe het is als De Jong zich boos maakt. Zij wond zich enorm op over vertraging van de aanleg van een skatebaan op het Malieveld. En dus was Smits gisteren in Rotterdam om een halfpipe te bestuderen. Al die dingen zorgen ervoor dat de fractie van D66 in praktijk meer politieke macht heeft dan op basis van de drie zetels is gerechtvaardigd. De Jong heeft een goed gevoel voor aantrekkelijke onderwerpen. Dat is handig in de politiek. Rapportcijfer 7,5

 

Het volume op 10 en alle nuances uitgeschakeld, Helga Hijmans, SP

De lawaai papegaai van de Haagse raad. Het woord 'nuance' kent fractievoorzitter Helga Hijmans van de SP niet, maar dat is bij die partij natuurlijk een pre. Het demagogische gebulder van Hijmans was wel altijd een aardig tegenwicht tegen de vaak wel heel brave betogen van de vertegenwoordigers van andere partijen. Door ziekte is haar zetel al meer dan een jaar leeg. Hijmans' fractiegenoot Gyömörei heeft het daarom extra druk. Het zou de SP misschien goed doen als ze haar zetel tijdelijk zou opgeven. Nu is zij de enige die wat aan haar raadslidmaatschap heeft en dat is toch niet bepaald helemaal volgens de SP‑lijn. Wel lekker rustig. Rapportcijfer 4

 

Eén schriftelijke vraag in twee jaar Birgit Homan, CDA

Zoek naar Birgit Homan op Google en je komt haar vier keer tegen. Da's te weinig voor een volksvertegenwoordiger van een grote stad die toch al twee jaar een publiek figuur is. Het CDA‑raadslid Homan is serieus en toegewijd, maar ze maakt nog geen verpletterende indruk.

Ook in de analen van de gemeente komt ze weinig voor. Haar enige schiftelijke vraag stelde ze naar aanleding van een bericht in deze krant over landingsplaatsen voor de traumahelicopter. Uit de beantwoording van het gemeentebestuur bleek vervolgens dat de problemen wel meevielen. Ook maakte ze zich druk over bromfietscertificaten, wielklemmen en het Jaar van de Gehandicapten. Rapportcijfer 5,5

 

Scheveningse alleseter heeft respect voor bazen Cees de Jager, PPS

Met en om Cees de Jager van de Politieke Partij Scheveningen kun je lachen. Hij bemoeit zich met alle onderwerpen en is niet te beroerd om zelf oplossingen voor problemen te bedenken. De politieke alleseter brengt zichzelf wel geregeld in problemen. Zo 'lekte' hij nieuws over de tramtunnel en stelde hij vragen over herrie die de grote Scheveningse werkgever Norfolkline produceert. In beide gevallen bood De Jager meteen zijn nederige excuses aan. Hij had weer eens gehandeld voordat hij had nagedacht en voor bazen heeft De Jager zichtbaar respect. Toch is Cees de Jager een echt raadslid, dat met hart en ziel de Scheveningse zaak verdedigt. Rapportcijfer 6,5

 

Bijna onnavolgbare handhaver van tucht Cock Jol, PPS

Zoals elke Scheveningse Jol is Cock Jol ongetwijfeld een nazaat van de roemruchte kapitein 'Houtepoot' Cornelis Jol van de West Indische Compagnie. Bekijk de website van het raadslid van de Politieke Partij Scheveningen en zie dat hij zichzelf ook heel wat kwaliteiten toedicht. In de raad is hij soms onnavolgbaar, zoals onlangs toen hij tegen zijn eigen motie stemde. Maar waar Cock Jol als debater niet echt excelleert, maakt hij veel indruk als commissievoorzitter. Maar wat wil je: hij is de redder van van FC Kranenburg, leraar Duits en broer van ex topvoetballer en proftrainer Martin Jol. Als je dan nog geen orde kunt houden. Rapportcijfer 6,5

 

 

Backbencher die nooit te laat is Adri Kaland, CDA

Adri Kaland van het CDA is echt zo'n Benoordenhoutmeneer. Jurist, lange regenjas, voorkomende manieren en nimmer uit de plooi. Hij werkt dan ook bij de Vereniging van Neder-landse Gemeenten. In Engeland heten minder belangrijke kamerleden backbenchers en die term geldt zeker ook voor Kaland;

Het deert het raadslid niet. Zijn politieke streven, vermeld op de site van het CDA, is al even origineel: een financieel solide beleid en een daadkrachtig economisch beleid. Daar kan werkelijk niemand zich een buil aan vallen. Andere goede eigenschap van Adri Kaland: hij is nog nooit te laat gekomen op een gemeenteraadsvergadering.  Rapportcijfer 5

 

 

De machtspoliticus Henk Kool, Henk Kool PvdA

Henk Kool kan soms pijnlijk eerlijk zijn. Over zijn ambities bijvoorbeeld: hij moet en zal wethouder worden. En over de essentie van politiek: een meerderheid verwerven. Oudjournalist Kool is een politiek dier, maar als raadslid en inmiddels als PvdA‑fractievoorzitter maakt hij geen grote indruk. Hij is heel handig in het vergaren van politieke steun, maar maakt onvoldoende duidelijk welke koers zijn fractie moet varen. De PvdA is dan ook moeilijk om te leiden. Zoveel ego's met zoveel meningen krijg je niet snel op één lijn. Met geslepen staaltjes machtspolitiek houdt Kool zijn fractie onder de duim en zichzelf in het zadel. Dat lukt tot de volgende muiterij. Rapportcijfer 7

 

 

Linkervleugel CDA zorgvuldig beheerd, Titia Lont CDA

De linkervleugel van het CDA in Den Haag wordt zorgvuldig en daadkrachtig beheerd door Titia Lont. Lont heeft een groot gevoel voor politiek en een uitgebreid netwerk. Ze maakt veel tijd vrij voor activiteiten buiten de raadzaal. Zo nam zij een uitgeprocedeerde asielzoekster een nacht in huis. Ze greep naast het fractievoorzitterschap ‑ de fractie wilde toch verder met Hartman –en werd ook net geen burgemeester van Dantumadeel.  Ze beraadt zich nu op haar toekomst. Waarschijnlijk is men te bang dat het CDA onder Lont een té sociaal gezicht krijgt en dat zo de macht van de PvdA te groot wordt. Lont is ook een drammer, die irritatie opwekt. Rapportcijfer 7,5

 

Twaalf jaar actief, nauwelijks bekend Sharief Mohamed, PvdA

Sharief Mohamed is al bijna twaalf jaar actief in de lokale politiek. Hij was lid van het bestuur van de PvdA, speelde een rol in diverse werkgroepen en is nu twee jaar raadslid. "Ik heb interesse voor alles wat de stad aangaat en voor wat zich hier afspeelt", zegt hij over zichzelf. Maar hij heeft net de verkeerde porteufeilles gekregen om in de gemeenteraad echt een grote rol van betekenis te spelen. Mohamed zit in de Rekeningencommissie en de commissie Middelen, Stadsbeheer, Sport en Scheveningen. Mohamed moet zich dringend gaan profileren, want anders blijft zijn aanwezigheid in de gemeenteraad voor vele Hagenaars-zelfs partijgenoten-een geheim. Rapportcijfer 5

 

Jerimi van Laar, WD

Zijn cv klinkt als dat van een VVD'er en Jerimi van Laar is dat dan ook. Hij is lid van Sociëteit de Witte, lid van de reünistenvereniging van de Haagsche Studenten Vereniging. Van Laar is beleidsadviseur bij het ministerie van Justitie en sinds december is hij gemeenteraadslid.

Dat is nog te kort om een oordeel te geven over zijn optreden in de gemeenteraad. Zijn eerste publieke optreden buiten de raad was bij een debat van het Haags Milieucentrum. Tot verbijstering van de toehoorders vertelde hij dat de raad zich onlangs serieus had gebogen over de vraag of er in een konijnenhok van een stadsboerderij één of twee konijnen moeten zitten.

 

Rob van de Laar, VVD Rob van de Laar is een blijvertje.

Hij kwam in 1981 in de gemeenteraad. De lokale politiek moet hem in de loop der jaren veel pijn hebben gedaan, maar Van de Laar blijft maar zitten.

 

Als fractievoorzitter maakte hij geen verpletterende indruk en als wethouder moest hij voortijdig opstappen omdat hij de raad onvoldoende informeerde over een bouwplan in de Laakhaven.

De stafmedewerker van het Centraal Bureau voor de Statistiek ging weer gewoon in de raad zitten. Hij leidt inmiddels een van de belangrijkste raadscommissies en doet dan heel erg zijn best zijn geduld te bewaren als een debat uit de hand dreigt te lopen. Dat lukt soms. Rapportcijfer 5,5

 

Vlaamse Don Quichotte ziet overal windmolens  Jozef Labuche, onafhankelijk

Jozef Labuche kwam twee jaar geleden onverwacht in de gemeenteraad terecht op de vleugels van Leefbaar Den Haag. Niet kort daarna stapte hij wegens ruzie met fractievoorzitter Dufresne uit de partij en sindsdien gaat hij als onafhankelijke eenmansfractie door het leven. Labuche komt uit België en werkte daar bij de Rijkswacht. Eenmaal in Nederland had hij diverse banen. Tegenwoordig stort hij zich vooral op het raadswerk. En ontdekt daarbij naar eigen zeggen

 

vooral veel misstanden en complotten. Zijn explosieve karakter zorgt er voor dat hij er niet in slaagt om die ontdekkingen politiek uit te buiten. Na een vechtpartij zette hij zichzelf tijdelijk op non‑actief. Rapportcijfer 5,5

 

Spin het web van de Haagse politiek, Robert van Lente D66

Robert van Lente is een spin in het web van de Haagse politiek. Voorzitter van de Rekeningen Commissie die een steeds machtiger rol krijgt. Schrijft een dagboek op internet dat door politici en mensen aan de zijlijn veel wordt gelezen vanwege (vermeende) onthullingen. Van Lente deed onlangs nog een poging om lijsttrekker te worden van D66 bij de Europese verkiezingen, maar dat mislukte. Mede door zijn inbreng heeft D66 in de Haagse gemeenteraad veel meer invloed dan op basis van het aantal zetels gerechtvaardigd zou zijn. Jammer dat hij van D66 is. Bij grotere partijen heet iemand van zijn kaliber al snel 'minister-iabel'. Rapportcijfer 7,5

 

Net benoemd, dus nog niets over te zeggen Ton Lutter, CDA

Ton Lutter is donderdag beëdigd als raadslid voor het CDA. Over zijn kwaliteiten valt dus nog niets te zeggen. Hij volgt Joost van de Poll op die onlangs opstapte. Shell-man Van de Poll was ongelukkig in de Haagse raad. Hij maakte vaak duidelijk dat hij de vergaderingen veel te lang vond duren. Lutter onderhandelde namens de Indische gemeenschap over genoegdoening voor oorlogsleed. Hij zal het CDA nieuw leven moeten inblazen. De partij is de laatste tijd nogal passief. Onderling zijn er spanningen en ambitieuze leden als Titia Lont twijfelen of ze nog wel langer hun tijd willen steken in het CDA als er geen carrièreperspectief is.

 

Weer een onzichtbaar lid van de PvdA-fractie EI-Houssine Mouttahid, PvdA

Sommige raadsleden doen er wat langer over om gewend te raken en met anderen wordt het nooit wat. Dat laatste lijkt bij El-Houssine Mouttahid het geval. Na twee jaar heeft hij geen enkel stempel op de PvdA-fractie kunnen drukken, Mouttahid laat de meer ervaren raadsleden te veel bepalen waar hij over mag praten. Ook laat hij hen bij moeilijke onderwerpen het werk overnemen.

Bij de evaluatie van zijn partij was dit raadslid tevreden over zijn eigen optreden. Tot 2006 wil Mouttahid zich inzetten voor meer speelplaatsen, jongerenvoorzieningen en opvang voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Dat gevaar dreigt voor hem bij de volgende verkiezingen. Rapportcijfer 5

 

Teckel en beul van VVD-fractie Anne Mulder, VVD

Geen raadslid kan zo goed verontwaardiging veinzen als Anne Mulder, een volgende rijzende ster bij de VVD. Met Mulder in de zaal wordt een raadsdebat vaak leuk. Hij is nooit  te beroerd om politieke tegenstanders, al of niet lid van de coalitie, aan de schandpaal te nagelen. Mulder heeft wel de makke dat hij zich na het maken van heel veel lawaai over een onderwerp te gemakkelijk weer voegt in de fractiediscipline. De beul van de VVD is daarom nog te vaak de kuitenbijter van de liberalen.

Hij introduceerde het onderzoekend raadslidmaatschap: met een fotocamera de stad in en dan maar misstanden vastleggen. Die zijn altijd weer goed voor schriftelijke vragen. Rapportcijfer 7,5

 

Hoe Schevenings een een Hagenaar kan zijn Evert de Niet, PPS

Spreek met Evert de Niet, de fractievoorzitter van de Politieke Partij Scheveningen, en je weet weer dat Scheveningen Den Haag niet is. De tongval en de kijk op de wereld zijn onmiskenbaar anders. Door de komst van de PPS kreeg Den Haag een wethouder Scheveningen. Die post ging tot dusver altijd naar het CDA, de partij die de meeste stemmers aan de PPS verloor.

De politieke lijn van De Niet is behoudend, zijn stijl van debatteren kortaf. De PPS is onder zijn leiding niet uitgegroeid tot een partij waarmee de VVD een volgend college vormen. Na ruzies met de PvdA verzuchtten de liberalen meer dan eens dat dat jammer is. Rapportcijfer 6

 

Tot in haar vezels loyaal aan de rode familie Tineke van Nimwegen, PvdA

Tineke van Nimwegen is een fenomeen. Onvermoeibaar luistert ze naar Hagenaars met problemen. Soms lijkt ze wel een soort reserve- wethouder van welzijn. In de raadsdebatten kan ze erg vervelend zijn. Dualisme is bepaald niet voor Van Nimwegen uitgevonden.

Zij komt nog uit de PvdA-school waar je je eigen wethouder dient te beschermen, ook al schaadt dat je eigen geloofwaardigheid. Even was ze fractievoorzitter, maar Kool en Baart pleegden na de verkiezingen een succesvolle coup. Van Nimwegen heeft nu de ondankbare taak het PvdAstandpunt te verdedigen

over spuitruimtes voor druggebruikers. Kool en Baart mogen haar dankbaar zijn. Rapportcijfer 6,5

 

De mevrouw die elke week in de krant staat Thessa Oosterholt. VVD

Thessa Oosterholt is de woordvoerder Scheveningen van de VVD-fractie. Ze stelde ooit vragen over de meeuwen die zomaar van de zee de stad in vlogen. De PvdA vond dat belachelijk. Zij is een zeer bevlogen raadslid en mengt zich in de wandelgangen in elke discussie. Ook lijkt ze het politieke spel steeds leuker te vinden. Thessa Oosterholt heeft nog niet heel veel successen op haar naam staan, maar dat hangt ook samen met haar veilige portefeuille.

Ze werkte eerder bij de uitgever van deze krant en nu opereert ze als freelance public-relationsadviseur. Ze verstaat haar vak goed; vrijwel wekelijks haalt ze de Scheveningse Courant. Rapportcijfer 6,5

 

Wim Pijl vindt vaak dat hij gelijk heeft Wim Pijl, CU-SGP

Wim Pijl, fractievoorzitter en enig raadslid van de Christen- Unie-SGP-fractie neemt het raadswerk serieus. Net als zijn voorgangers leest Pijl zijn stukken goed en weet hij altijd waar hij over praat. En als Pijl praat, dan duurt dat vaak lang. Met luide stem en vaak verwijzend naar zichzelf als 'Pijl' geeft hij zijn mening. Toch is hij niet zo’n instituut in de raad als zijn voorgangers. Die wisten ondanks het feit dat ze een eenmansfractie waren een belangrijke positie in de raad in te nemen door altijd de nadruk te leggen op het zorgvuldige bestuur van de stad. Met Pijl is de Christen- Unie-SGP-fractie meer een van de vele kleine raadsfracties geworden.Rapportcijfer 6

 

Een toegewijde echtgenoot in de bankjes Ruud Reijn VVD

Een opvallend kenmerk van Ruud Reijn is dat hij elke raadsvergaderring erg verliefd naar zijn echtgenote zwaait die als medewerkster van de VVD‑fractie altijd aanwezig is. Verder heeft dit raadslid sinds zijn aanstelling in 2002 nog geen enkele indruk achtergelaten. Toen hij

Sander Dekker verving in een debat over gebruikersruimten leek de VVD opeens niet zo heel veel bezwaren meer te hebben. Dekker voert inmiddels weer het woord over dat dossier. De VVD kan zich als grootste raadsfractie natuurlijk een paar backbenchers veroorloven, maar Ruud Reijn zou natuurlijk zelf ook een meer prominente rol binnen de fractie kunnen opeisen. Rapportcijfer 5

 

Niek Roozenburg kan best Burgemeester zijn, Niek Roozenburg Groen Links

Als er iemand in slaagt om een doodsaaie vergadering op een druilerige middag over pakweg de derde begrotingswijziging van de gemeente Den Haag van een luchtige noot te voorzien, is het Niek Roozenburg van GroenLinks. Hij is inmiddels tien jaar lid van de raad en voormalig

lijsttrekker. Roozenburg heeft enorm veel ervaring en daardoor lijkt het soms of hij weldoordachte standpunten achteloos uit zijn mouw schudt. Is nu bezig aan zijn laatste termijn. Hij heeft de traditie ingevoerd om de wethouder financiën elke begrotingsbehandeling een passend cadeautje te geven. Dit jaar waren het babysokjes. Roozenburg zou een goede burgemeester kunnen zijn. Rapportcijfer 7,5

 

Puinruimer van PvdA schurkt tegen de macht, Jan Schuller PvdA

De oud‑vakbondsman Jan Schuller is al veertig jaar lid van de PvdA. En die ervaring gebruikt de partij door hem naar voren te schuiven als woordvoerder als het onderwerp erg heikel wordt voor een eigen wethouder. Zo moest Schuller onder meer het voor wethouder Klijnsma lastige dossier Ondernemend Welzijn tot een goed einde brengen.

De enorme ervaring in het politiek‑bestuurlijke circuit maakt Schuller tot de vleesgeworden vergadertijger. Waarbij hij duidelijk moet wennen aan het dualisme. Hij schurkt lekker tegen de macht aan en neemt wethouders vaak in bescherming. Vooral met Schuller als commissievoorzitter hebben PvdA‑wethouders niets te vrezen. Rapportcijfer 6

 

                                                                Siwpersad is de CDA‑link met Surinaams Den Haag  Jozef Siwpersad, CDA

Hindoestanen vormen de grootste groep Haagse allochtonen. Jozef Siwpersad is een belangrijke vertegenwoordiger van deze groep. De historicus Siwpersad weet veel van de geschiedenis van Suriname. Zijn boek 'De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij' geldt als een standaardwerk. De immigratie van Surinamers begon dit jaar 30 jaar geleden, dus er is volop werk voor Jozef. In de raad laat hij een onvervalst CDA‑geluid horen, met veel nadruk op de verantwoordelijkheden van het maatschappelijk middenkader. Geen spannende debater,maar een gedegen raadslid met veel contacten in de Hindoestaanse gemeenschap. Rapportcijfer 6

 

Reinout Stekelenburg opent alleen zijn mond om koffie te drinken, Reinout Stekelenburg Leefbaar Den Haag

Tja. Reinout Willem Jan Stekelenburg. Heeft nog nooit zijn mond opengedaan tijdens welke vergadering dan ook. Of het moest zijn om een kopje koffie te drinken. Er is geen enkele politieke mening van hem bekend. Wel is zeker dat hij vorig jaar een Rolls Royce van een oliesjeik kocht. Die wil hij nog steeds een keer in de parkeergarage van het stadhuis naast de dienstwagen van burgemeester Deetman parkeren. "Dat zou indruk op de burgemeester maken. Dan weet 'ie met wie hij te maken heeft", verklaart partijgenoot Kraft namens hem. Want ook in deze kwestie weigerde Stekelenburg het woord te voeren. Maar misschien is dat juist goed. Rapportcijfer 1

 

 

De waterdrager van Leefbaar Den Haag René Trouvat, Leefbaar Den Haag

Een beetje wielerploeg kent kopmannen en waterdragers. René Trouvat is de waterdrager van Leefbaar Den Haag. Hij is de schaduw van Michel Dufresne. Omdat de laatste inmiddels niet meer door de raadzaal mag lopen tijdensvergaderingen, brengtTrouvat nu mondelinge en schriftelijke boodschappen van de kopman over. Probleem is dat hij zelf nauwelijks het woord voert. Wie een politiek standpunt namens Leefbaar wil horen moet dus niet bij hem zijn. En dienstbaarheid mag in de sport dan geen zonde zijn, de manier waarop Leefbaar Den Haag dat in de politiek doet, is dat wel. Met het vertegenwoordigen van het volk heeft het allemaal niets te maken. Rapportcijfer 3

 

De mooiste stem van de hele gemeenteraad Wil Vonk, CDA

Haar stem. Luister naar haar stem! Dat is echt de mooiste stem van de gemeenteraad. Laag, rustig en betrokken. Wil Vonk, CDA‑gemeenteraadslid, zou zo bij de radio kunnen werken. Als raadslid laat ze ook steeds vaker een eigen horen.

Ze heeft het wethouder Klijnsma al geregeld moeilijk gemaakt in de discussie over het faillissement van Ondernemend Welzijn. Ze deed dat op een integere en niet onaardige wijze. Wat voor haar pleit, is dat deze kwestie haar zelf ook erg aangreep. Wil Vonk is het meest uitgesproken raadslid van het CDA. Jammer alleen dat ook zij vanwege fractiediscipline op belangrijke momenten gas terugneemt. Rapportcijfer 7

 

Hoekig, eerlijk en de beste Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Joris Wijsmuller, nu al voor de tweede termijn fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, is het beste raadslid van Den Haag. Hij is wat je noemt een kritische geest. Voor een eenmansfractie heeft hij veel invloed in de gemeenteraad.

Hij is ook de enige die met succes burgemeester Deetman kan en durft tegen te spreken. Zijn optreden is naturel en gespeend van overdreven ijdelheid. Ook in dat opzicht is hij een voorbeeld voor alle andere raadsleden. Hij kan minder goed wheelen en dealen om een meerderheid achter zijn voorstellen te krijgen.

Voor Wijsmuller is het politieke spelletje dan ook niet zo belangrijk als voor veel andere raadsleden. Rapportcijfer 8,5

 

Pieter van Woensel krijgt precies wat hij wilde,Pieter van Woensel VVD

De dagen van het raadslid Pieter van Woensel zijn geteld. Hij zit daar niet mee, want hij volgt Bas Verkerk op als wethouder economische zaken. Van Woensel groeide in iets meer dan een jaar uit tot een VVD‑fractievoorzitter die er goed de wind onder heeft. Hij geniet van politieke spelletjes en hij houdt er vooral van de PvdA te stangen. Zijn betogen zijn geen demonstraties van originaliteit, maar zijn interrupties getuigen van politieke scherpte. Van Woensel wil al jaren wethouder worden en het is geen geheim dat hij het als een persoonlijke overwinning ziet dat hij dat eerder is geworden dan zijn PvdA‑

collega Kool. Moeilijk was dat overigens niet. Rapportcijfer 7,5

 

De ijdele zwijger van de VVD,  Merdan Yagmur VVD

Merdan Yagmur vertelt graag spannende verhalen. Hij is apetrots als een krant een verhaal maakt naar aanleiding van één van zijn suggesties. Zeker als dat een landelijke krant is. Vreemd genoeg weet hij zijn kennis over 'misstanden' en 'schandalen' niet te gebruiken in de debatten in de raad. Daar komt hij vooral over als een volgzaam en wat saai gemeenteraadslid.

De afgelopen twee jaar heeft Yagmur zich vooral geprofileerd als een goed beleidsmedewerker van de VVD‑fractie. Hij kwam met ideeën waar andere raadsleden mee scoorden. Het is de vraag of dat de lijn is voor een beginnend politicus die overloopt van ambitie. Rapportcijfer 4,5

 

Ook als Albert boos is, klinkt hij heel aardig Albert van der Zalm, D66

D66‑raadslid Albert van der Zalm zou je zo in je familie willen inlijven. Hij is aardig, intelligent en welbespraakt. Ook van het raadslidmaatschap weet hij wat te maken. Van der Zalm voert oppositie zonder zijn stem te verheffen of te beledigen. Alleen al door het stellen van vervelende vragen kan hij zijn tegenstanders laten toegeven dat ze fout zitten. En dan is het de kunst om niet triomfantelijk te worden. Hij kan dat. Hij viel ook op bij de jury van de verkiezing van meest innovatieve politicus van Nederland.

Hij won een aanmoedigingsprijs. Van der Zalm is met zijn laatste termijn bezig, maar hou er maar rekening mee dat hij nog ergens opduikt. Rapportcijfer 8

 

 

Scheveningsche Courant 4 juni 2004 Leefbaar Den Haag trekt zich lot Nubisch bokje Wesley

                                                                           aan                     

Scheveningen- M.Dufresne van Leefbar Den Haag heeft zich het lot  van de Nubisch bok Wesley aan. De bok werd onlangs van het Waaygat verwijderd om in de Schilderswijk opgeleid te worden voor het trekken van een bokkenwagen.Leefbaar Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld over Wesley.Zo wil de partij onder meer weten of de bok tot de trek en lastdieren moet worden gerekend en of de verhuizing wel noodzakelijk was.

 

 

Haagsche Courant Delftse editie   29 mei 2004  Simonne van Gennip | Welkom Beste meneer Verkerk

Welkom in Delft. Ik heb begrepen dat u vroeger toen u wat jonger was heel aardig bokste. Daar is een aantal eigenschappen voor nodig dat u goed in Delft kunt gebruiken. Zoals weten wanneer je weg moet duiken en inschatten wanneer de aanval de beste verdediging is.  Een groot concentratievermogen en altijd in beweging blijven zijn al even belangrijk. Maar misschien is het meest waardevolle wel: eerlijk vechten en nooit onder de gordel slaan. In de politieke arena van Delft is niet iedereen behept met deze kwaliteiten.

 

Voordat u aan uw ambt begint, wil ik u wat achtergrondinformatie verstrekken. Het is voor Delftse begrippen een klein wonder dat uw naam en die van uw concurrenten niet zijn uitgelekt. We hebben hier sinds een aantal jaren de - overigens voor ons soms prettige – traditie van lekken en doorvertellen. Er moest zelfs een keer een rechter aan te pas komen om fractievoorzitter van Leefbaar Delft Martin Stoelinga op de vingers te tikken.

De raad, waarvan u toch de baas wordt, is sowieso geen voorbeeld van harmonie en respect. In het openbaar elkaar voor rotte vis uitmaken of achter eikaars rug om verwijten maken zijn voor sommigen gewone onderdelen van het politieke spel.

Machtsmiddelen inzetten om het debat te vergemakkelijken is evenmin een unicum. Zo werd ooit een raadslid met een meerderheid van stemmen opgelegd zijn mond te houden. Ook een interes-sant staaltje van blokvorming was het persbericht waarin een partij vermanend werd toegesproken. Alle fractievoorzitters -behalve die van de partij in kwestie - legden door middel van het zetten van een handtekening de schuld voor de ophef over de begrafeniskosten voor prins Claus - vlak na het overlijden van koningin Juliana-bij die partij.

Deze, overigens onterechte kritiek, werd niet tegen de 'schuldigen' geuit. Maar wel aan de pers en burger in het niet veel bombarie gepresenteerde persbericht. En dan is er nog het probleem van de dualisering die niet werkt. Vraag een raadslid naar de ideeën van een plan van zijn of haar wethouder in het college, en negen van de tien keer is het antwoord 'geen commentaar.'

Ach, misschien bent u wel wat gewend. In Den Haag, waar u als wethouder deel uitmaakt van het college, gingen twee raadsleden met elkaar op de vuist.

 

Dufresne van Leefbaar Den Haag en Labuche van de gelijknamige eenmansfractie negeerden de regels van fairplay: een toch al zwakke knie en een achillespees werden geraakt. Begrijp het niet verkeerd. Het is niet enkel kommer en kwel. Delft is een leuke stad,met vriendelijke mensen en veel mogelijkheden.

Ik wens u echter toe dat u u tijd kunt steken in zaken die de burger aangaan. In plaats van alle energie op te maken aan het in toom houden van de raad. Want als eerste burger heeft dat de prioriteit. Toch?

 


RTVWest 24 mei 2004 Leefbaar Den Haag: 'Straat naar Wim Kan'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag moet een straat of plein vernoemen naar wijlen Wim Kan. Fractievoorzitter Dufresne van Leefbaar Den Haag vindt dat de cabaretier zo’n eerbetoon langzamerhand wel heeft verdiend. De gemeente zou verder een plaatsje moeten vinden voor het houtendraaihuisje van Wim Kan dat ergens zou zijn opgeslagen. Den Haag zou de naam als cabaretstad van Nederland daarmee waar kunnen maken, aldus Dufresne.

Voor het Kurhaus staat al enige tijd een standbeeld van Wim Kan en zijn levenspartner Corry Vonk. Kan is in Den Haag geboren en was tot op late leeftijd regelmatig te zien op het strand van Scheveningen.
RTVWest 13 mei 2004 Dufresne: 'Deetman is kapitein in badkuip'
 
Den Haag - De Haagse burgemeester Deetman gedraagt zich als een kapitein in zijn eigen badkuip, een soort bovenmeester. Fractievoorzitter Dufresne van Leefbaar Den Haag zegt dat in een reactie op de waarschuwing die hij eerder deze week kreeg na een vechtpartij met een ander raadslid.
Deetman en het bestuur van de gemeenteraad willen dat Dufresne niet meer ongevraagd het woord voert en rondloopt tijdens vergaderingen. Het raadslid zelf vindt deze maatregelen nogal overdreven, maar zegt zich er niet tegen te zullen verzetten.
Volgens Dufresne heeft hij langzamerhand alles wel meegemaakt in de politiek, behalve het schaken van een vrouw van een mederaadslid.

 

 

Telegraaf 13 mei 2004 Deetman wil geld terug van Leefbaar

Van onze Haagse redactie

Den Haag - De fractie van Leefbaar Den Haag moet een paar duizend euro van haar fractiebudget terugstorten in de gemeentekas omdat zij van dat geld ten onrechte draadloze koptelefoons heeft gekocht om vanuit de raadszaal met hun medewerker te communiceren.

Dit schrijft de Haagse burgemeester Deetman aan de gemeenteraad naar aanleiding van het jaarlijkse accountantonderzoek naar de bestedingen van de fracties. Ook tegen de digitale video-camera die de Leefbaren hebben aangeschaft, heeft de burgervader zijn bedenkingen. Over de vraag of de peper dure Ray Ban-zonnebrillen die de leden van Leefbaar Den Haag voor hun representatie denken nodig te hebben en de 150 euro aan stripboeken, die zij bestempelen als vakliteratuur, terechte uitgaven zijn, buigen de gemeentelijke rekenmeesters zich nog.

 

 

 

Reformatorisch Dagblad 12 mei 2004 Deetman geeft Haags raadslid waarschuwing

Regioredactie

Den Haag  - Het Haagse raadslid M. Dufresne van Leefbaar Den Haag heeft gisteren van burgemeester Deetman een waarschuwing gekregen voor de vechtpartij met collega-raadslid J. Labuche eind april.

Dat is gisteren bevestigd door de woordvoerder van de burgemeester. Dufresne staat bekend als het enfant terrible van de Haagse gemeenteraad. Hij jaagt zijn collega's en leden van het college van burgemeester en wethouders geregeld tegen zich in het harnas, onder meer door eindeloze reeksen vragen te stellen en zich niet aan de spreektijden te houden. „Het gedrag van Dufresne vergt een precieze benadering, meer dan een waarschuwing kunnen

we niet geven", aldus de woordvoerder van Deetman. De burgemeester zal later in de week nog een schriftelijke waarschuwing sturen naar het raadslid van Leefbaar Den Haag.

Deetman heeft Dufresne gisteren gezegd dat zijn gedrag niet langer wordt geaccepteerd. Een aantal partijen heeft ook om schorsing van het raadslid gevraagd, maar dat blijkt niet mogelijk. Volgens de woordvoerder van Deetman kan dat niet omdat volksvertegenwoordigers zijn gekozen.

De vechtpartij had plaats in het stadhuis, toen een commissievergadering was geschorst. Labuche stond volgens eigen zeggen met enkele raadsleden te praten, toen Dufresne hem tegen zijn knie trapte. De twee vechtenden zijn vervolgens uit elkaar gehaald en de politie heeft Dufresne aangehouden.

Met zijn optreden haalt Dufresne keer op keer de media. Het begon al direct na de verkiezingen, toen de partij met vier zetels in de gemeenteraad kwam. Binnen de kortste keren was er een interne ruzie met J. Labuche. Die scheidde zich af, waarna Dufresne het voorzitterschap in handen kreeg.

Hij wordt daarbij gesteund door zijn rechterhand, René Trouvat. De derde is een thuisloze, die zich zelden in het debat mengt. Dufresne heeft het afgelopen anderhalf jaar vele malen voor irritaties gezorgd bij collegaraadsleden. Tijdens vergaderingen van de raad en commissies neemt hij onophoudelijk het woord en wat hij te berde brengt, doet volgens waarnemers veelal nauwelijks ter zake. Aan spreektijden houdt hij zich in het geheel niet. Ooit legde hij bij de algemene beschouwingen meer dan twintig moties op tafel.

 

 

 

Metro 12 mei 2004  Raadslid Den Haag krijgt waarschuwing

 

Het Haagse raadslid M. Dufresne van Leefbaar Den Haag heeft gisteren van burgemeester Deetman een waarschuwing gekregen voor de vechtpartij met collega-raadslid J. Labuche eind april.

Dufresne staat bekend als het 'enfant terrible' van de Haagse gemeenteraad. Hij jaagt zijn collega's en leden van het college van burgemeester en wethouders geregeld tegen zich in het harnas door onder meer eindeloze reeksen vragen te stellen en zich niet aan de spreektijden te houden. "Het gedrag van Dufresne vergt een precieze benadering, meer dan een waarschuwing kunnen we niet geven", aldus de woordvoerder van Deetman. Burgemeester Deetman zal later in de week nog een schriftelijke waarschuwing sturen naar het raadslid van Leefbaar Den Haag. (ANP)

 

 

Haagsche Courant 11 mei 2004  Dufresne wordt niet geschorst

door Maarten Brakema

Den Haag  Het Haagse raadslid Michel Dufresne (Leefbaar Den Haag) mag tijdens vergaderingen in het stadhuis niet meer ongevraagd het woord voeren. Ook is het hem niet meer toegestaan om gedurende bijeenkomsten heen en weer te lopen. Als hij met andere raadsleden wil communiceren, moet hij vragen of bodes hun een briefje geven met zijn vragen of opmerkingen. Dat heeft burgemeester Deetman hem gistermiddag tijdens een persoonlijk gesprek meegedeeld.

Deetman wil de fractievoorzitter van Leefbaar Den Haag echter niet schorsen. In Den Haag is namelijk nog nooit een raadslid tijdelijk aan de zijlijn gezet en.de burgemeester gunt Dufresne niet de 'eer' om de eerste te zijn.

De raadsleden Dufresne en Jozef Labuche (van de gelijknamige eenmansfractie) gingen op 23 april met elkaar op de vuist tijdens een schorsing van een commissievergadering in het stadhuis. Dufresne zou Labuche tegen zijn toch al pijnlijke knie hebben geschopt, waarna de laatste zijn opponent te lijf ging. Een bode schakelde de politie in. Zeker acht agenten kwamen naar het stadhuis en hielden Dufresne aan.

Hij werd nog dezelfde middag vrijgelaten en moet vanwege mishandeling een boete van 180 euro betalen Burgemeester Deetman onderzocht vervolgens in zijn hoedanigheid van voorzitter van de gemeenteraad de sanctiemogelijkheden tegen de raadsleden. In theorie zouden zij tot maximaal drie maanden kunnen worden geschorst.

Maar daarvan is hij dus geen voorstander. De officiële woordvoerster van de gemeenteraad zegt niet op de hoogte te zijn van het feit dat Deetman gisteren een onderhoud had met Dufresne. Bovendien zegt zij dat er nog geen officiële beslissing is genomen.

Maar de fractiesecretaris van Leefbaar Den Haag, René Trouvat, bevestigt het verhaal over het gesprek. Hij schreef direct na het incident een brief met een verklaring namens de partij aan de  burgemeester en is blij dat dit blijkbaar heeft geholpen. "Het loopt nu allemaal met een sisser af. Het was allemaal een storm in een glas water en dit is een terechte beslissing van de burgemeester", aldus Trouvat. Die er nog wel op wijst dat het behoorlijk moeilijk zal worden voor Dufresne om zijn mond te houden en op zijn plaats te blijven zitten. Het bestuur van de gemeenteraad (het presidium) moet het voorstel van Deetman donderdag nog wel officieel goedkeuren. Ook moeten de commissievoorzitters er morgen mee instemmen. Zij zouden nog anders kunnen beslissen over de straf voor Dufresne, omdat bij veel collega's de irritatie over diens optreden   groot is.

 

RTVWest 11 mei 2004  Leefbaar Den Haag krijgt gele kaart

Den Haag - Het raadslid Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag krijgt een gele kaart voor de vechtpartij met een ander raadslid. Burgemeester Deelman zal later deze week een schriftelijke waarschuwing sturen om hem erop te wijzen dat zijn gedrag niet langer wordt geaccepteerd. Dat heeft hij maandag ook gezegd in een gesprek met Dufresne. Een aantal partijen heeft ook om schorsing van het raadslid gevraagd, maar  dat blijkt juridisch niet mogelijk. Volgens Deetman zou zo'n straf ook te ver gaan, omdat de volksvertegenwoordigers zijn gekozen om het woord te voeren Dufresne moest onlangs geboeid worden weggevoerd nadat hij het raadslid Jozef Labuche tegen zijn geblesseerde knie had geschopt.

 

HaagWestNieuws 10 mei 2004  Herdenkingsbord voor Dreeshuis

Den Haag West - Op zaterdag l mei heeft wethouder Heijnen (PvdA) van Sociale zaken en Onderwijs aan de Beeklaan een herdenkingsbord onthuld over de periode dat dr. W. Drees in de straat woonde en werkte. Het herdenkingsbord is afkomstig van e stichting Berichten uit de Vorige Eeuw. Deze stichting plaatst gestandaardiseerde historische herdenkingsborden in Den Haag. Het herdenkingsbord is een initiatief van de Stichting Willem Drees-lezing. Na afloop van de plechtigheid was er een ontvangst door Vestia Scheveningen in de voormalige huiskamer van Dr. W. Drees.

Van l augustus 1945 tot aan zijn overlijden op 14 mei 1988 woonde Drees aan de Beeklaan 502. Het pand kreeg door zijn prominente bewoner een historische status. Het huis werd op tal van foto's vereeuwigd, diende als achtergrond voor televisiereportages en via de voordeur betraden veel bekende en minder bekende Nederlanders het pand. Maar ook vooraanstaande buitenlandse bezoekers wisten de weg naar de Beeklaan te vinden. Zo is het bezoek dat de Amerikaanse gezant A Harriman voor het Europees Herstel Programma (Marshallhulp) in 1948 aan de Beeklaan bracht, onderdeel geworden van de vaderlandse geschiedenis "In een land waar de premier zo eenvoudig woont, is onze hulp goed besteed."

Na het overlijden van oud-premier Drees werd het pand bewoond door zijn zoon Mr. J.M. (Jan) Drees. Deze overleed op l maart 2002. Sindsdien is de Beeklaan 502 onbewoond gebleven. Pogingen van Henk Kool, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad, om het huis een museale bestemming te geven, mislukten. De familie wees het idee af. Wel werd het pand in eigendom genomen door de woningcorporatie Vestia. Inmiddels heeft Vestia vergevorderde plannen om de Beeklaan 502 een maatschappelijke functie te laten behouden.

Raadslid M. Dufresne van Leefbaar Den Haag heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de toekomstige bestemming. Hij wil onder meer weten of het klopt dat er een antikraker in het huis zit. Ook wil Dufresne van het college weten of er toch een mogelijkheid is om van het pand een Haags Gemeentelijk Willem Drees Museum te maken.

 

RTVWest 5 mei 2004 Den Haag betaalt camera's raadsleden

Den Haag - De raadsleden van Leefbaar Den Haag mogen digitale camera's aanschaffen van gemeenschapsgeld, maar stereo-installaties moeten ze zelf betalen. Dat blijkt uit de jaarrekening van de Haagse fracties. De gemeentelijke accountant heeft de omstreden aankoop van de camera's goedgekeurd omdat de raadsleden daardoor hun controlerende taak beter zouden kunnen uitvoeren. Ook burgemeester Deetman ziet de camera's als vernieuwend, maar hij heeft de partijen wel opgeroepen om sober te zijn bij de aanschaf van dure apparatuur. De eenmansfractie Labuche moet tienduizenden euro's terugstorten in de gemeentekas. Hij had zichzelf in dienst genomen als beleidsmedewerker en die constructie werd door de accountant niet geaccepteerd.


                                    Haagsche Courant 5 mei 2004 Wel vergoeding voor parkeren, niet voor bus

Den Haag- Haagse raadsleden krijgen jaarlijks wel 250 euro voor parkeerkosten, maar een tramabonnement mogen ze van dat geld niet betalen. Dat blijkt uit een advies van burgemeester Deetman. Volgens de jaarrekeningen van de Haagse raadsfracties besteden enkele raadsleden de vergoeding oor vervoerskosten aan woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. De burgemeester meent dat ze op oneigenlijke wijze hun onkostenvergoeding aanvullen. De burgemeester wil ook niet meer dat raadsfracties dure elektronische apparatuur kopen van hun vergoedingen. Vorig jaar ontstond er ophef toen bleek dat de fractie van leefbaar Den Haag een grote stereoinstallatie en een digitale videocamera had aangeschaft. Op een totaal aan uitgaven van 694.000 euro brachten de Haagse fracties voor 47.000 euro onterecht in rekening. Ze moeten dit geld terugbetalen. Het grootste dele van dit geld is gegaan naar het onafhankelijke raadslid J. Labuche dat zichzelf als beleidsmedewerker in dienst had genomen.
Haagsche Courant 30 april 2004 ingezonden brief Haags Straatnieuws

De Haagsche Courant van zaterdag 24 april meldde(niet voor het eerst) dat de gemeenteraadsleden Michel Dufresne (Leefbaar Den Haag) en Jozef Labuche ( Fractie Labuche)'mede aan de wieg stonden van het Haags Straatnieuws'

Ere wie ere toekomt: Dufresne en Labuche maakten van het Basis Beraad Geestelijke Gezondheidszorg een broodnodige luis in de pels van de Haagse GGZ, en zetten de Haagse politiek op haar kop met Leefbaar Den Haag. Maar bij het Haags traatnieuws deden zij niet meer dan in de wieg kijken. Huub Donken zakelijk leider en één van de oprichters van de daklozenkrant :" Ze hebben beiden anderhalve vergadering bijgewoond ver voordat de eerste krant verscheen" Naast Huub Donken werd de kar vooral getrokken door Ton Hessing, toentertijd directeur van de Kessler stichting (wiens idee het was) en Dick Koole van het voormalig dagactiviteitencentrum Sterhuis. Haags Straatnieuws hecht er waarde aan de eer aan hun te laten. Elke Swart | Haags Straatnieuws | e-mail.


Posthoorn 28 april 2004 Julius Pasgeld Geheime stukken

Geheime stukken in de Haagse gemeenteraad lekken tegenwoordig als door een wijdopenstaande kraan. Ter bestrijding van dit ongerief bedachten ambtenaren die daarvoor hebben doorgeleerd onlangs het volgende: Voor geheime stukken werd traditiegetrouw altijd geel papier gebruikt. Als die stukken nou eens op rood papier werden afgedrukt dan zouden ze niet meer kunnen worden gekopieerd (rood wordt zwart bij kopiëren} en dus niet meer worden doorgegeven aan bevriende journalisten.

Een vondst! Verbluffend! Deze geniale inval werd vervolgens in geheime notulen genoteerd. De historie vermeld niet of die notulen nu op geel of alvast op rood papier werden afgedrukt. Maar een feit was wel, dat het nieuws dat geheime stukken voortaan op rood papier werden afgedrukt al meteen op straat lag.

Ten behoeve van de voorzitter van het Haagse Presidium en Michel Dufresne verrichtte ik deze week een klein onderzoekje in een drietal kopieershops. Daarvoor gebruikte ik witte, cyclaamrode en brandweerrode A-viertjes,, leners in de kleuren weidegroen, turquoise, sneeuwwit, donkerpaars, lichtgrijs en antracietzwart en verder letters die in grootte varieerden van tien- tot zestienpunts. Belangrijke bevindingen uit mijn onderzoek zijn:

1 De geheimhouding is het beste gediend met wit papier en een sneeuwwitte letter. Het formaat van de letter maakt daarbij niet uit. Het enige nadeel van deze combinatie is, dat niemand het kan lezen. Noch op het origineel noch op de kopie.

2. Combinaties van bijvoorbeeld rood op rood, zwart op zwart en geel op geel hebben ongeveer hetzelfde effect. Hoewel hier enige voorzichtigheid is geboden. Bij gebruik van een goed kleurenkopieerappamat is het vaak toch mogelijk om bij lichte kleurverschillen met enig gepuzzel letters te traceren op de kopie.

3.Alle andere combinaties, en zeker de door de ambtenaren voorgestelde combinatie rood papier' 'zwarte letter, zijn zelfs door een blind paard te lezen, mits gebruik wordt gemaakt van een kleurenkopieerder.

4. Bij een zwart-witkopieerapparaat ligt dat wat anders. Maar zelfs goede zwart-witkopieerapparaten zijn, mits ingesteld op de lichtste afdruk, in staat om zwarte letters op een rood vel papier leesbaar te kopiëren. De tekst is dan, eventueel met behulp van een vergrootglas, te ontcijferen.

5. Een geheim stuk kan nog zo dik en nog zo rood zijn: de essentie is gemakkelijk op hooguit 10 pagina's (a 50 eurocent per stuk) voor 5 euro zeer leesbaar te kopiëren op een kleurenkopieerder.

Mijn eindconclusie zou ik willen formuleren in de vorm van een paar vragen: Welke getroebleerde prutsers hebben dat van dat rode papier bedacht:1 En wat schuift zulk vermoeiend denkwerk wel niet op het Haagse stadhuis?

Haagsche Courant 27 april 2004 'Aanraking' door Dufresne en 'Schwalbe' van Labuche

door Maarten Brakema

DEN HAAG | Een schop? Nee, natuurlijk was het geen schop, zegt de fractievoorzitter van Leefbaar Den Haag, Michel Dufresne. Hij gaf Jozef Labuche vrijdagmorgen 'een kameraadschappelijke aanraking op een voor hem blessureplek'. En dat leidde tot de inmiddels beruchte vechtpartij in de raadzaal. En Dufresne wil er wel even op wijzen dat ook Labuche zich daarbij niet onbetuigd liet.

Inmiddels lijkt hij de zaak zelf weer flink te relativeren: "'t Is toneel, 't Is toneel. Shakespeare", zegt het raadslid. "C'est la vie." Namens Leefbaar Den Haag stuurde fractiesecretaris René Trouvat gisteren een brief aan het presidium, het bestuur van de gemeenteraad. Op anderhalf A4'tje legt hij uit wat de fractie afgelopen week 'allemaal is overkomen'. Van de gebeurtenissen donderdag - waarbij Dufresne door commissievoorzitter Cock Jol werd weggestuurd uit een vergadering -, tot het opstootje van vrijdag. Het lijkt bijna alsof de fractievoorzitter van Leefbaar Den Haag er zelf geen prominente rol speelde. Volgens de partij was name-lijk sprake van een 'politieke Schwalbe' van Jozef Labuche.

In de lezing van Leefbaar Den Haag gaf Dufresne zijn collega Labuche dus een 'vriendschappe-lijke aanraking' en voegde hem toe dat hij zich beter kon concentreren op zijn blessure dan op de vergadering. 'Waarna Jozef als een dolleman om zich heen begon te slaan, wat in geen enkele relatie stond tot wat hem was overkomen.' Het personeel van het stadhuis zou de zaak vervolgens 'onnodig' hebben 'overschat' en door de komst van acht agenten is die zelfde zaak 'onnodig geëscaleerd', aldus de brief. Dufresne zegt in een toelichting dat hij zich verzette bij zijn aanhouding, omdat zijn hoofd daarbij tegen een raam in het stadhuis werd 'gekwakt' en hij aan het weinige haar dat hij nog heeft, werd getrokken. "Het leek meer een barscène."

Fractiesecretaris Trouvat in een toelichting op de brief: "Ben ik twee dagen niet in het stadhuis, loopt het uit de hand. Maar naar mijn mening wordt het allemaal erg overtrokken. Ik weet wel dat Michel irritant kan zijn en je soms tegen het plafond kan werken. Maar in dit geval denk ik dat men ook Labuche mee had moeten nemen naar het bureau." Gisteren liet Labuche in een verklaring weten dat hij het gedrag van Dufresne voor een groot deel wijt aan diens langjarige consumptie van softdrugs. De andere hoofdrolspeler reageert afwijzend. "Dat is onzin. Grote onzin. Ik ben een uitermate vriendelijk mens." Dat het komt tot een schorsing verwacht Dufresne zelf niet. "Mijn fractie spreekt de hoop uit dat aan dit toneelstuk en spektakel snel een einde komt."
Haagsche Courant 27 april 2004 Commentaar Dufresne en Labuche zijn nu te ver gegaan

Een van de grondbeginselen van een democratie is dat politieke meningsverschillen zonder geweld worden opgelost. Argumenten en nooit fysieke dreiging of geweld moeten tegenstanders van standpunt doen veranderen. De Haagse gemeenteraadsleden Dufresne (Leefbaar Den Haag) en Labuche (van de gelijknamige eenmansfractie) hebben deze regels afgelopen vrijdag geschonden. Zij gingen elkaar te lijf in de raadzaal tijdens een openbare vergadering.

Dufresne schopte Labuche tegen een al gekwetste knie, waarna de laatste zijn belager een paar forse tikken verkocht. De politie werd ingeschakeld en agenten voerden Dufresne geboeid uit het stadhuis. Hij moet nu een boete van 180 euro betalen of zich anders verantwoorden voor de rechter.

Beide raadsleden bewijzen daarmee hun taak niet serieus te nemen. Dufresne en Labuche moeten zich realiseren dat het alleen al vanwege hun functie ongepast is in het openbaar in de raadzaal van de derde stad van Nederland op de vuist te gaan. Dat zij dat toch deden, schaadt niet alleen het aanzien van de stad, maar ook van de democratie. Het vertrouwen in de parlementaire democratie wordt door het gedrag van de twee gemeenteraadsleden aangetast.

Dufresne en in mindere mate Labuche bekleden in de Haagse gemeenteraad al sinds hun entree een bijzondere positie. De eerste slaagt erin zijn collega's op subtiele manier het bloed onder de nagels vandaan te halen met zijn eindeloze interrupties. De tweede is een heethoofd die van het ene moment op het andere erg boos kan worden, waardoor zijn pleidooien vrijwel nooit serieus worden genomen. De andere Haagse raadsleden hebben nog steeds niet het juiste antwoord gevonden op deze methode van werken. Dufresne is enkele keren uit een vergadering verwijderd. Labuche wordt veelal genegeerd. Enige terughoudendheid bij de aanpak van de raadsleden is evenwel op zijn plaats: zij zijn wel door de inwoners van Den Haag gekozen. Anders is het nu zij op de vuist zijn gegaan. De wet maakt het mogelijk raadsleden voor een periode van maximaal drie maanden de toegang tot de vergaderingen te ontzeggen. Het zou goed zijn als Dufresne en Labuche op dwingend advies van de burgemeester de tijd kregen tot het zomerreces eens buiten de raadzaal over hun activiteiten na te denken.


RTWest 26 april 2004 Geen schorsing vechtende raadsleden

Den Haag - De twee Haagse gemeenteraadsleden die vrijdag met elkaar op de vuist gingen, worden voorlopig niet geschorst. Burgemeester Deetman wil eerst juridisch advies inwinnen over de mogelijkheden die de Gemeentewet biedt. Die lijken zeer beperkt te zijn. Schorsing is pas mogelijk als raadsleden bij herhaling de orde verstoren. De PvdA wil dat Deetman nog voor Koninginnedag een gele kaart stuurt naar beide kemphanen. De fractievoorzitter Dufresne van Leefbaar Den Haag en het raadslid Labuche raakten vrijdag slaags na een ruzie over een stemming. Dufresne werd daarop geboeid afgevoerd en kreeg later een boete van 180 euro voor mishandeling opgelegd.
Haagsche Courant 26 april 2004 Jozef Labuche legt raadswerk tijdelijk neer

door Maarten Brakema en Axel Veldhuijzen

Den Haag- Het onafhankelijke Haagse gemeenteraadslid Jozef Labuche treedt tijdelijk terug. Labuche neemt tot hij is genezen van zijn knie- en enkelproblemen geen deel aan raads- en commissievergaderingen. De achtergrond daarvan is dat hij vrijdag tijdens een commissievergadering een schop kreeg van collega-raadslid en voormalig fractiegenoot Michel Dufresne (Leefbaar Den Haag). "De grens, mijn finale grens,. is hiermee bereikt", laat Labuche in een verklaring weten, "Gezien mijn veiligheid op diverse terreinen op het huidige ogenblik niet gegarandeerd wordt en het feit van mijn ernstige blessure en de mentale gevolgen zie ik mij genoodzaakt (...) van de vergaderingen en het stadhuis weg te blijven en een moratorium uit zelfbehoud in te stellen." In de verklaring spreekt Labuche ook van een 'laffe aanval zonder enige verklaring'. Hij stelt dat Dufresne psychische schade heeft opgelopen door jaren gebruik van softdrugs en dat dit een van de redenen voor de aanval moet zijn. De kans is groot dat zowel Dufresne als Labuche enige tijd wordt geschorst als straf voor de vechtpartij in de raadzaal. Verscheidene fractievoorzitters zeggen dat de twee met de vecht-partij een grens hebben overschreden en dat daar op moet worden gereageerd door de rest van de gemeenteraad. Bij de fractievoorzitters bestaat vooral zorg over het imago van de Haagse gemeenteraad.
Haagsche Courant 26 april 2004 Raadsleden wacht schorsing na vechtpartij

door Axel Veldhuijzen

Den Haag - De kans is groot dat de Haagse raadsleden M. Dufresne en J. Labuche enige tijd worden geschorst als straf voor de vechtpartij in de raadzaal, afgelopen vrijdag. De twee raakten tijdens een schorsing van een commissievergadering slaags. Dufresne werd door de politie gearresteerd.

Verscheidene fractievoorzitters zeggen dat de twee met de vechtpartij een grens hebben over-schreden en dat daar op moet worden gereageerd door de rest van de gemeenteraad. Bij de fractievoorzitters bestaat vooral zorg over het imago van de Haagse gemeenteraad. "We hebben het over een stad met ruim 450.000 inwoners en een begroting van twee miljard euro en dan denken deze clowns dat ze zo kunnen handelen. Het is onbestaanbaar en erg schadelijk voor de stad", aldus PvdA-fractievoorzitter Kool.

Hij verwacht dat het presidium van de gemeenteraad vandaag of morgen al maatregelen tegen de twee vechtersbazen zal aankondigen. "Ik heb begrepen dat een schorsing van drie maanden de maximale straf is. Wat mij betreft krijgen ze die ook. Net als op het voetbalveld: als er twee vechten moeten ze er allebei uit. Hoe vervelend het ook is om democratisch gekozen volksvertegenwoordigers te straffen." VVD-fractievoorzitter P. van Woensel is het met Kool eens. "Ik weet niet welke straf moet worden gegeven. Maar ik hoef ze tot het zomerreces niet meer terug te zien."


Haagsche Courant 26 april 2004 'Strikter omgaan met wat die heren uitkramen'
Den Haag- Volgens CDA-fractievoorzitter A. Hartman vraagt Dufresne met zijn treiterende gedrag al jaren om 'een maatregel'. "We leven niet in Spanje of Italië. Daar heb je dat gedrag nog weleens. Het zat er wel aan te komen; Dufresne was weer heel vervelend, de laatste tijd." VVD'er Van Woensel vindt dat de mat partij door burgemeester Deelman en de voorzitters van raadscommissies moet worden aangegrepen om de tergende en vertragende bijdragen van Labuche en Dufresne niet langer te tolereren. "Ik hoorde dat voorzitter Jol bijvoorbeeld wel heel duidelijk is en Dufresne nu al twee keer de vergadering heeft uitgezet. Die lijn moeten we volgen. De raad heeft te lang gedacht dat nege-ren van deze heren de beste omgangsvorm was. Niet dus. Wat mij betreft is burgemeester Deetman tijdens de raadsvergaderingen voortaan ook wat strikter." Een 'spelbedervend' initiatiefvoorstel van Dufresne om de erfpacht af te schaffen moet volgens hem daarom ook als een hamerstuk worden afgedaan. "Dat is een moeilijk en gevoelig onderwerp. Dufresne doet dan zomaar een voorstel om onrust te schoppen, zonder rekenschap af te leggen van de financiële gevolgen. Dat belemmert het werk van de rest van de raad heel erg."

Ook E. de Niet, fractievoorzitter van de Politieke Partij Scheveningen, meent dat burgemeester Deetman voortaan tijdens raadsvergaderingen minder tolerant moet zijn. "Wat die heren daar soms uitkramen, is echt heel beledigend. Daar mag de burgemeester echt wel wat strikter mee omgaan."

D66 en GroenLinks vinden schorsingen voor de vechtpartij wat te ver gaan. Groen Links-fractievoorzitter B. van Alphen zegt niet precies te weten wat er met de vechtende duidelijk, maar schorsen gaat te ver."

D66-fractievoorzitter R. van Lente zegt te balen van het incident, omdat dit het imago van de stad natuurlijk geen goed heeft gedaan. "Die mallotige gedragingen zijn natuurlijk erg vervelend. Laten alle voorzitters voortaan wat strikter zijn. Er is nu misschien inderdaad wat te veel van ze getolereerd." Fractievoorzitter J. Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt alle aandacht voor de mat partij overdreven. "De raad moet Dufresne meer negeren, als hij de zaak probeert te frustreren. Schorsen vind ik flauwekul. De raad moet zich gewoon niet zo uit z'n tent laten lokken."
Haagsche Courant 24 april 2004 Haagse raadsleden op de vuist

door Maarten Brakema

Den Haag- De Haagse gemeenteraadsleden Labuche en Dufresne zijn gisteren in de raadszaal van het stadhuis met elkaar op de vuist gegaan. Dufresne (Leefbaar Den Haag) werd na de vechtpartij door de politie aangehouden en geboeid uit het stadhuis afgevoerd.

De aanleiding voor de vechtpartij was een politiek meningsverschil. De politici konden tijdens de betreffende vergadering geen akkoord bereiken over de manier waarop over de toekomst van het Haags welzijnswerk moet worden beslist. Daarom schorste voorzitter Titia Lont de vergadering voor enige momenten.

Op het moment dat de raadsleden bij elkaar gingen staan om te overleggen, gaf Dufresne zijn collega en voormalig fractiegenoot een schop tegen diens al geblesseerde knie. Labuche werd daar door zo boos, dat hij op Dufresne begon in te slaan. De vechtende raadsleden werden uit elkaar gehaald door omstanders en een bode. Daarna werden ze door de bode gesommeerd de zaal te verlaten. Ook werd de politie ingeschakeld. Minstens acht agenten waren binnen korte tijd aanwezig.

Zij rekenden een tegenspartelende Dufresne in. Het raadslid werd vervolgens verhoord en omstreeks kwart over vijf naar huis gestuurd. Hij moet vanwege mishandeling een boete van 180 euro betalen. Doet hij dat niet, dan moet hij alsnog voor de rechter verschijnen. Dufresne kreeg de afgelopen tijd al diverse malen een waarschuwing voor zijn gedrag tijdens vergaderingen in de gemeenteraad en commissies. Donderdag nog werd hij uit een vergadering weggestuurd.

In de gemeentewet staat dat een raadslid dat bij herhaling 'door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert' voor maximaal drie maanden de toegang tot vergaderingen kan worden ontzegd.
Haagsche Courant 24 april 2004 'Jozef! Rustig aan'

door Maarten Brakema

Den Haag- "Jozef! Jozef!! Stoppen." Met grote passen beent J. Ouwejan door de raadzaal van de gemeente Den Haag. Hij werkte onlangs nog nauw samen met onafhankelijk raadslid Jozef Labuche bij het maken van een nota over de toekomst van het welzijnswerk. Deze vrijdag probeert hij Labuche te laten stoppen met het slaan en stompen van collega Michel Dufresne. "Jozef! Rustig aan...". Maar Labuche is door het dolle en blijft inhakken op Dufresne (Leefbaar Den Haag). Al duwend en trekkend, al slaand leggen ze meters af door de zaal. Een vrouwelijke bode komt aangerend en probeert de kemphanen ook uit elkaar te halen. Dufresne is inmiddels zijn bril kwijt, het overhemd van Labuche hangt uit zijn broek. De bode dwingt Dufresne naar de gang van het stadhuis. Labuche mag even bij zijn collega's gaan zitten, maar wordt dan ook door haar gedwongen naar de gang te gaan. Daar hebben zich dan al diverse beveiligingsmedewerkers verzameld.

'Hoogst ongepast', zegt burgemeester Deetman later over deze vechtpartij. "Ik wacht eerst het politieonderzoek af en zal me dan met de voorzitter van het presidium over maatregelen buigen", laat hij weten. De hele tweede helft van de morgen heerst al geen prettige sfeer in de raadzaal. Een debat over skaten duurt veel langer dan gepland en leidt tot grote irritatie bij sommige raadsleden. Het volgende onderwerp, de manier waarop de gemeenteraad gaat praten over de toekomst van het welzijnswerk, veroorzaakt nog een grimmiger sfeer. "Dit soort staaltjes van idioterie moet worden afgeblafd", roept D66-raadslid De Jong op een gegeven moment tegen haar collega Schuller (PvdA). Als blijkt dat de partijen het totaal niet eens kunnen worden over de vraag of de gemeenteraad of de wethouder als eerste aan zet is bij het maken van een plan, schorst voorzitter Titia Lont de vergadering. De vertegenwoordigers van verschillende fracties klitten bij elkaar. De spanning tussen Dufresne en Labuche - toch al nooit vrienden van elkaar - loopt zo hoog op dat het fout gaat. Volgens verschillende getuigen zou Dufresne Labuche tegen de achterkant van zijn knie hebben geschopt. En dat deed pijn, want het raadslid is onlangs gevallen in de douche en beschadigde daarbij zijn knie. "Ik ben pas twee dagen weer op de been." Terwijl de andere raadsleden doen alsof er niets is gebeurd en dus rustig doorruziën, stromen nu ook politiemensen het stadhuis binnen. Eerst twee, later vier, uiteindelijk wel acht. Drie van hen ontfermen zich over Dufresne. Hij wordt aangehouden en moet met zijn gezicht naar de muur gaan staan. Als hij toch wil omkijken, roept een agent: "Draai je hoofd om." Dat én de manier waarop de agenten hem handboeien omdoen, maakt Dufresne weer woest. "Zo gaat Den Haag dus met zijn raadsleden om", sneert hij. Waarna hij begint tegen te stribbelen. Uiteindelijk slagen drie agenten erin hem onder controle te krijgen. Ze slepen de spartelende Dufresne door de gang, de trap af en duwen hem in een politiebusje. Andere politiemensen beginnen dan met het horen van getuigen. Jozef Labuche gaat uiteindelijk ook naar het politiebureau, om aangifte te doen. Eerlijk bekent hij dat ook hij stevige klappen heeft uitgedeeld. "Ik laat 'm dat verdomme niet doen...", briest hij. "Die belachelijkaard."


Haagsche Courant 24 april 2004 Labuche en Dufresne zijn al lange tijd geen vrienden meer
Den Haag- Al in augustus 2002 was duidelijk dat het niet boterde in de fractie van Leefbaar Den Haag. Toen fractievoorzitter Michel Dufresne in die maand een toelichting gaf op zijn uitzonderlijke gedrag en manier van werken, werd hem ook gevraagd cijfers te geven aan zijn eigen ploeg. Jozef Labuche kreeg een zesje. "Hij maakt te veel ruzie", aldus Dufresne destijds. Leefbaar Den Haag was de grote verrassing van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002. In één klap kwam de partij met vier zetels de raad binnenstormen en was daarmee groter dan Groen- Links en D66. Dufresne en Labuche kennen elkaar al veel langer. Het Basis Beraad Geestelijke Gezondheidszorg, een organisatie die opkomt voor de belangen van ex-psychia trische patiënten, werd door hen samen opgericht. Onder de mantel van die club ontplooide het duo tal van activiteiten. Zij stonden mede aan de wieg van het Haags Straatnieuws. Ook richtten zij zich geregeld met meer of minder serieuze brieven tot het gemeentebestuur. Tegelijkertijd maakte Dufresne toen het eerste politieke roddelblad van Den Haag, het Onge-boden Nieuws Het was in die tijd dat hij ook al eens klappen kreeg.

Hij publiceerde namelijk een verhaal over de 'tussenbeense activiteiten' van een toenmalig wethouder. Die was daarvan niet gediend en bezocht hem thuis. Eenmaal in de politiek, duurde de eenheid niet lang. Spoedig kregen de Belg Labuche en Dufresne ruzie en stapte de eerste na veel geharrewar uit de partij om op eigen benen door te gaan in de gemeenteraad. Niet kort daarna doken - toeval of niet - verhalen op dat Labuche betrokken was bij een om-koopschandaal. Burgemeester Deetman deed aangifte, maar na uitgebreid onderzoek kon het Openbaar Ministerie geen bewijs vinden.

Hoewel ze beiden regelmatig elkaar complimenteren met elkaars plannen, voorstellen en interrupties, lopen de spanningen tussen Labuche en Dufresne soms ook hoog op. "Het zijn mensen met een kort lontje", zegt iemand die het duo al jarenlang goed kent. Wat gisteren precies het lontje heeft ontstoken, is niet bekend. Maar dat het een grote explosie tot gevolg had, is wel duidelijk.
Parool 24 april 2004 Raadsleden Den Haag op de vuist

Den Haag- De Haagse gemeenteraadsleden Labuche en Dufresne zijn gisteren tijdens een vergadering in het stadhuis met elkaar op de vuist gegaan.Dufresne ( Leefbaar Den Haag)werd door de politie aangehouden.Aanleiding voor de vechtpartij was een meningsverschil over de toekomst van het welzijnswerk.
De Telegraaf 24 april 2004 Raadsleden op de vuist

Van onze Haagse redactie

Den Haag- Twee Haagse gemeenteraadsleden zijn gisteren tijdens een vergadering met elkaar op de vuist gegaan. Maar liefst zes politieagenten moesten er aan te pas komen om hen uit elkaar te halen. Een van de kemphanen fractievoorzitter Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag, is gearresteerd en en na een verhoor naar huis gestuurd met een proces verbaal wegens mishandeling. De andere vechtersbaas Joseph Labuche, die vorig jaar na een ruzie

Uit Leefbaar Den Haag stapte en nu een eenmansfractie vormt liep een gekeneusde knie op. Aanleiding voor het gevecht was een volkomen onbelangrijke stemming. Toen Labuche anders stemde dan zijn collega's vloog Dufresne hem volgens ooggetuigen aan. In de Haagse Gemeenteraad klinkt de roep om een schorsing van de vechtersbazen.


Nu.nl 23 april 2004 Raadslid Leefbaar Den Haag valt collega aan

DEN HAAG - Raadslid M. Dufresne van Leefbaar Den Haag is vrijdag aangehouden omdat hij een collega-raadslid zou hebben aangevallen. Dat heeft een politiewoordvoerder gezegd. Dufresne, die bekendstaat als het 'enfant terrible' van de Haagse gemeenteraad, zou zijn voormalig partijgenoot J. Labuche tegen diens knie hebben getrapt. Labuche vormt nu een eenmansfractie. Dufresne jaagt zijn collega's en leden van het college van burgemeester en wethouders geregeld tegen zich in het harnas door onder meer eindeloze reeksen vragen te stellen en zich niet aan de spreektijden te houden. Het is onduidelijk wat de reden van de vechtpartij is geweest. "Volgens mij hadden we geen conflict", meldde Labuche. Hij heeft inmiddels bij de politie aangifte gedaan. De vechtpartij had plaats in het stadhuis, toen de ver-gadering van de commissie Welzijn even was geschorst. Labuche stond volgens eigen zeggen met enkele raadsleden te praten, toen Dufresne hem trapte. De twee vechtenden zijn uit elkaar gehaald en de politie hield Dufresne aan.
RTVWest 23 april 2004 Dufresne opgepakt na mishandeling Labuche

DEN HAAG - Fractievoorzitter Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag is vrijdagmiddag door de politie aangehouden wegens mishandeling. Tijdens de schorsing van een commissie-vergadering in het Haagse stadhuis ging hij Jozef Labuche van de Groep Labuche te lijf. De aanleiding is nog onbekend.

Een koffiejuffrouw die alles zag gebeuren waarschuwde de beveiliging, die vervolgens de politie inschakelde. Labuche heeft aangifte gedaan van mishandeling. Dufresne werd overgebracht naar het politiebureau. De gemeente Den Haag wacht het onderzoek van de politie af. Daarna volgt overleg met het presidium over eventuele maatregelen.
Haagsche Courant 23 april 2004 Dufresne moet op het matje komen bij schoolmeester Jol

Door Maarten Brakema

Den Haag- Al brommend, mopperend en zeurend begeeft fractievoorzitter Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag zich naar de uitgang van de raadzaal. "Wat een achtelijk gedoe zeg!" De voorzitter van de vergadering van een gemeenteraadscommissie, Cock Jol (Politieke Partij Scheveningen), heeft hem even daarvoor het woord ontnomen en ook nog eens de toegang tot de vergadering ontzegd. Eigenlijk was er even daarvoor, tegen half elf 's morgens, helemaal niet zoveel bijzonders gebeurd.

Tenminste, in de ogen van mensen vaak vergaderingen van de Haagse gemeenteraad en de commissies bijwonen en dus al bijna immuun zijn geworden voor het gedrag van de fractie-voorzitter van Leefbaar Den Haag. Zoals gebruikelijk onderbreekt Dufresne geregeld -zonder dat hij het woord heeft gevraagd - de vergadering. Verder draait hij wat in zijn stoel en loopt hij soms een rondje door de raadzaal.

Pas als hij Jol wil attenderen op het feit dat wel heel veel collega's de zaal hebben verlaten om een sigaretje te roken of naar de wc te gaan. wordt het de voorzitter te veel. "Ik ontneem u het woord", briest hij tegen Dufresne. Als die zijn bedoelingen nog een keer wil uitleggen, voegt Jol hem toe; "U kunt gaan."

Omdat Dufresne zeker niet van plan is dat ook direct te doen, schorst de voorzitter de vergadering. Dan gaat Dufresne toch maar weg. Een bode komt hem even later zijn spullen brengen. Het is overigens niet de eerste keer dat Jol Dufresne het woord ontneemt. In maart van dit jaar kon hij al eens complimenten incasseren van D66-fractievoorzitter Van Lente vanwege zijn optreden. 'Michel is net een kind. Hij probeert elke nieuwe voorzitter uit en begint aan een potje treiteren waar alleen Dufresne het patent op heeft. Cock Jol raakt steeds meer geïrriteerd. En op een gegeven moment is de maat vol. In zijn eerste vergadering als voorzitter schorst h i j de vergadering en loopt weg en sommeert Dufresne met hem mee te lopen naar de gang. Als een echte leraar. En even later verschijnt Cock weer in de raadzaal, maar zonder Dufresne. En heropent de vergadering. Zonder Dufres-ne. In zi|n eerste vergadering als voorzitter aan Dufresne duidelijk maken waar de grenzen liggen: petje af!', schreef Van Lente toen in zijn dagboek op internet.

Dufresne begrijpt desondanks, zo lijkt het, alle opwinding écht niet. Hij verwijst naar de achtergrond van voorzitter Jol, die docent is op een middelbare school. "Die man is net een onderwijzer. En nog een leraar Duits ook." En hoewel dat de waarheid is, wil Dufresne daarmee hoogstwaarschijnlijk iets heel ernstigs suggereren. Alleen wat ?
Scheveningsche Courant 23 april 2004 Leefbaar Den Haag wil zomerhuisjes op Scheveningen

Scheveningen- Leefbaar Den Haag is voorstander van strandhuisjes op Scheveningen.Ze vraagt aan het college of het mogelijk is om langs de kust deze zomerwoningen te plaatsen. Het beheer zou dan door een zomerkampeervereniging moeten worden uitgevoerd.
De Posthoorn 22 april 2004 Ondergrondse gangen kunnen open?

Den Haag- Stel ondergrondse gangen open voor toeristen.Dat vraagt raadslid Dufresne van Leefbaar Den Haag. Volgens hem lopen er gangen van de kerk aan het Westeinde naar de Grote Kerk, het oude Ziekenhuis Westeinde en de Kloosterkerk.
Haagsche Courant 21 april 2004 Gemeente boos over sluiting NS-loketten

Den Haag - Het Haagse gemeentebestuur heeft zich bij de NS beklaagd over de plannen om te stoppen met de verkoop van internationale treinkaartjes op de Haagse stations CS en Hollands Spoor. De fractie van Leefbaar Den Haag had zich over de sluiting van loketten beklaagd. De gemeente investeert tientallen miljoenen euro's in het gebied rond CS, dat een belangrijk overstapknooppunt moet worden.
Haagsche Courant 20 april 2004 Rijk betaalde kosten begrafenis Claus

Den Haag - De gemeente Den Haag en politie Haaglanden hebben alle kosten vergoed gekregen die zijn gemaakt voor de begrafenis van prins Claus. Het ministerie van Binnenlandse Zaken betaalde de rekeningen per omgaande, antwoordt het gemeentebestuur op vragen van Leefbaar Den Haag.
De Scheveningsche Courant 15 april 2004 Leefbaar Den Haag vraagt om steun voor drijvend theater

Scheveningen- De fractie van Leefbaar Den Haag vraagt aan het college om het plan voor een drijvend theater ter hoogte van het Noorderstrand financieel te steunen.Vanwege geldgebrek gaat het drijvende podium voor het vertellen van verhalen en het houden van voorstellingen in augustus niet door. Voor het initiatief zijn te weinig sponsors. Leefbaar Den Haag vraagt nu aan de gemeente om bij te springen.
HaagWestNieuws 14 april 2004 Initiatiefvoorstel om erfpachtsystheem op te heffen

Den Haag West- De fractie van Leefbaar Den Haag heeft een initiatief voorstel ingediend om de erfpacht af te schaffen. De lokale partij vindt dat er met het erfpachtsysteem sprake is van rechtsongelijkheid.Volgens Leefbaar Den Haag hangt de hoogte van de erfpacht af van de buurt waarin iemand woont. Leefbaar Den Haag wil bij het afschaffen van de erfpacht in eerste instantie niet kijken naar de financiële consequenties. Ze vindt dat het systeem eerst moet verdwijnen en pas dan naar een vervangende financiële regeling moet worden gekeken.Tegen het erfpachtsystheem bestaan bezwaren uit de Bloemenbuurt, Vogelwijk, de Vissenbuurt en de Vruchtenbuurt. Huizenbezitters van wie de erfpacht afloopt, hebben vorig jaar een nieuwe aanbieding gekregen die vele malen hoger ligt.

 

 

 

 

 

Haagsche Courant 3 april 2004 'Na allochtoon ook junk schrappen'

Den Haag- Na het woord allochtoon moet de gemeente Den Haag ook het woord junk niet meer gebruiken in officiële stukken. Dat bepleit de fractie van Leefbaar Den Haag in een initiatiefvoorstel. De fractie vindt het woord junk mensonterend en pleit voor de term verslaafde. Den Haag besloot onlangs het woord allochtoon niet meer te gebruiken omdat het een te negatieve lading zou hebben gekregen.Haagsche Courant 2 april 2004 Extra laag op dak huizen in Bloemenbuurt mag

DEN HAAG | Een extra laag op het dak van je huis bouwen in de Haagse Bloemenbuurt is geen probleem, mits het zorgvuldig gebeurt. Ook moet er gauw een bestemmingsplan komen waarin het gebruik van de ruimte in de wijk vaststaat. Dat is de uitkomst van een bijna vier uur durende vergadering van de raadscommissie stedelijke ontwikkeling, wonen en binnenstad.

Wethouder Hilhorst (PvdA, wonen) verdedigde gisteren tijdens die vergadering zijn Nota Dakopbouwen Bloemenbuurt Den Haag ten overstaan van een volle tribune met tegenstanders van de nota. PvdA, VVD en CDA zijn in principe voor de nieuwe nota van de wethouder. D66 en de ChristenUnie/ SGP zijn niet pertinent tegen de nota, maar ze zouden graag een besluit van de wethouder zien dat vooruitloopt op het bestemmingsplan dat, volgens Hilhorst, nu in de maak is. Dat voorbereidende besluit zou er moeten komen voor de mensen die alsnog snel een bouwaanvraag om een extra laag op hun huis willen indienen, aldus raadslid W. Pijl van de kleine christelijke partijen.

Hilhorst wil geen voorbereidend besluit nemen, omdat dit nog meer tijd zal nemen in de besluitvorming, maar hij zal wel zorgvuldiger en preciezer de nota herformuleren. Hij wil duidelijker maken wanneer er wel en niet een bovenlaag op het huis gebouwd mag worden. De meningen waren onverdeeld over het feit dat de veertig aanvragen die momenteel bij de gemeente liggen in behandeling moeten worden genomen.

De Politieke Partij Scheveningen en Leefbaar Den Haag zijn in beginsel tegen de nota. Zeven bewoners van de Bloemenbuurt maakten gebruik van hun inspreekrecht namens de boze bewoners. Zij zijn tegen een extra laag op de eengezinswoningen en onder meer het hebben van minder zonlicht in de tuinen, de waarde van de huizen die zouden kunnen dalen en het aangezicht van de Bloemenbuurt waar geen hoogbouw in staat.

De voorstanders voor de nota uit de Bloemenbuurt lieten zich niet zien tijdens de commissievergadering. Het streven is om dit onderwerp definitief te bespreken bij de volgende plenaire raadsvergadering.Haagsche Courant 1 april 2004 Erfpacht: raad komt bewoners niet tegemoet

DEN HAAG | De bewoners van de Vogelwijk en andere delen van Den Haag moeten niet rekenen op lagere tarieven voor erfpacht. De gemeenteraad lijkt er niet veel voor te voelen om grote veranderingen in het huidige systeem aan te brengen. Wel wil de raad dat er oplossingen komen voor mensen die door de hogere erfpacht in financiële problemen komen.

Vooral de coalitiepartijen CDA en PvdA zijn voorstander van het huidige systeem van erfpacht. Beide partijen wezen gisteren tijdens een massaal bezochte vergadering van een gemeenteraadscommissie op de grote voordelen ervan.

CDA-fractieleider Hartman en PvdA-raadslid Bolle vinden erfpacht de ideale manier voor de gemeente om grondpolitiek te bedrijven. Zo kan Den Haag bewoners dwingen een parkeerplaats op hun eigen, erf aan te leggen. Maar ook bij grootschalige bouwplannen komt het goed van pas dat de gemeente de grond nog in eigendom heeft, redeneren de partijen.

De derde coalitiepartij, de VVD, heeft bedenkingen tegen erfpacht. Daarom wil deze partij burgers de mogelijkheid bieden de grond definitief te kopen.

De Politieke Partij Scheveningen, D66 de Haagse Stadspartij en Leefbaar Den Haag willen helemaal af van erfpacht. Volgens fractieleider Wijsmuller van de Haagse Stadspartij levert het alleen maar een overvloed aan regelingen op. D66 vindt dat de eigenaars bij het afsluiten van nieuwe contracten ook daadwerkelijk eigenaar worden van de grond. Fractieleider Van Lente noemde het huidige systeem 'onfatsoenlijk'.

Bewoners

Tijdens de bijeenkomst in het stadhuis maakten ook veel bewoners van wijken waar de erf-pacht nu afloopt hun bezwaren tegen de in hun ogen enorme prijsstijgingen. Sommige eigenaars probeerden de politici duidelijk te maken dat ze pas laat op de hoogte werden gesteld van de nieuwe taxaties. Anderen vinden dat zij de dupe worden van de sterke stijging van de grondprijzen. Hoewel deze raadscommissie gisteren vier uur over de kwestie sprak, kwam verantwoordelijk wethouder Hilhorst (PvdA, wonen) nog niet aan het woord.

Daarom is het ook nog niet'helemaal duidelijk wat uiteindelijk wordt besloten over de toekomst van de erfpacht. Wel drongen veel partijen aan op een regeling die moet voorkomen dat eigenaren van woningen in grote financiële problemen komen door hogere waardebepalingen. Enkele fracties pleitten voor een stapsgewijze verhoging van de tarieven.

Haagsche Courant 1 april 2004 Den Haag boos op Rotterdam om 'North Sea'DEN HAAG | De Haagse wethouder Engering (WD, cultuur) is 'diep teleurgesteld' over het feit dat het North Sea Jazz Festival na 28 jaar definitief van Den Haag (Nederlands Congres Centrum) naar Rotterdam (Ahoy') verhuist. In een 'pittige brief aan de gemeente Rotterdam heeft ze haar ongenoegen over de gang van zaken geuit.

"Het is geen goede situatie, ak twee gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld", zei Engering gisteren in een raadscommissievergadering. In eerdere contacten met de gemeente Rotterdam zou haar zijn verzekerd dat deze stad geen stappen zou ondernemen zolang North Sea Jazz (NSJ) nog in gesprek was met Den Haag. Kort daarna kreeg zij toch signalen dat er een contract voor tien jaar klaarlag. Engering: "Het bestaan van een aanbod uit een andere stad heeft ons bij de onderhandelingen niet geholpen."

Volgens Engering zou de belangrijkste reden voor het vertrek per 2006 naar het Rotterdamse Ahoy' zijn dat Den Haag op den duur niet voldoende groeimogelijkheden kon bieden voor het festival. Organisator Mojo Concerts laat echter in een verklaring weten dat. het aanbod van Den Haag niet voldoet aan de kwaliteitseisen en 'conceptuele randvoorwaarden'. "Het plan houdt te weinig rekening met de noodzakelijke bezoekerscapaciteit, publieksstromen en geluidsoverlast."

Duurder

De gemeente Den Haag overweegt nu om samen met het Nederlands Congres Centrum een nieuw festival te organiseren. Het is niet waarschijnlijk dat hier ook jazzmuziek valt te beluisteren. Juristen van de gemeente hebben wel alvast uitgezocht van wie de naam 'North Sea Jazz Festival' officieel is: die is in handen van organisator Mojo.

Directeur Jos van der Vegt van Ahoy' is opgetogen over de komst van het festival en prijst het optreden van de Rotterdamse burgemeester Opstellen en wethouder Van Sluis. "Zij hebben de organisatoren van meet af aan het signaal gegeven dat ze meer dan welkom waren als het in Den Haag spaak zou lopen. Dankzij een gemeentelijke bijdrage kan North Sea Jazz in Rotter-dam met dezelfde begroting werken. De productie wordt duurder, maar de gemeente legt het verschil bij." Tevens heeft Rotterdam 'immateriële ondersteuning' beloofd. Van der Vegt is ervan overtuigd dat de sfeer van het festival in Ahoy' gewaarborgd blijft. "Wij hebben veel ervaring met het bouwen van sfeer. Denk aan het kerstcircus en het ABN AMROtennistoernooi, waarvoor jaarlijks een gezellig VIP-dorp wordt opgezet."

Haagse gemeenteraadsleden reageerden gistermiddag boos en verbijsterd op het vertrek van het festival. PvdA-fiactieleider Henk Kool noemde het 'ongehoord en ongepast' dat twee steden die zo dicht bij elkaar liggen elkaar beconcurreren met belastinggeld." Leefbaar Den Haag speculeerde op het vertrek van wethouder Engering. "Zij heeft non-alert gereageerd", verklaarde Leefbaar-raadslid Dufresne.RTVWest 26 maart 2004 Den Haag schrapt begrip 'allochtoon'

DEN HAAG - Als een van de eerste gemeenten in Nederland doet Den Haag het begrip allochtoon in de ban. In alle gemeentelijke stukken zal voortaan worden gesproken over Hagenaar, soms met toevoegingen als Turks of Surinaams daarvoor. De gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem ingestemd met het voorstel van de PvdA'er Chandoe om te stoppen met de vele aanduidingen voor migranten. Dit moet leiden tot meer onderling begrip in de multiculturele samenleving.

De fractie van Leefbaar Den Haag kondigde een plan aan om de term junk overal te vervangen door verslaafde.Scheveningsche Courant 24 maart 2004 Vragen over lege ruimte naast stadsdeelkantoor

SCHEVENINGEN - De fractie van Leefbaar Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld over de lege ruimte naast het stadsdeelkantoor Scheveningen Ze vraagt zich af wat met die winkel in de Badhuisstraat gaat gebeuren. Fractievoorzitter Michel Dufresne wil weten waarom de bewuste ruimte door stadsdeelkantoor gehuurd is en al twee jaar leeg staat Hij vraagt zich af welke kosten aan huur gas en licht maandelijks voor de lege ruimte moet worden betaald.

Ook wil Dufresne weten wat de plannen het gebouw zijn en wanneer deze worden uitgevoerd. De gemeente zegt niet bekend te zijn met een lege ruimte. Wel is aan de overkant gelegen ABN AMRO- kantoor ontruimd, maar hierbij gaat het om particulier initiatief.Scheveningsche Courant 18 maart 2004 Wethouder Smits zwijgt over koe Greet

Scheveningen - De verhuizing van koe Greet naar Wanneperveen heeft voor opschudding gezorgd. Tjerk van der Veen van de Stichting Zorgvoordieren legde vorige week woensdag in de raadszaal een emotionele verklaring af zonder daarvoor het woord gekregen te hebben. Wethouder Smits zweeg over koe Greet.

Het artikel van vorige week in deze krant leidde tot emotionele reacties tijdens de evaluatie van het fokbeleid in de commissie WDLY van vorige week woensdag. Daarin stond dat de nieuwe eigenaar, boer Huisman uit het Overijsselse Wanneperveen de Groninger Blaarkop toch wil gebruiken om kalveren te krijgen. Ook is het niet zeker dat Greet tot haar dood in de wei in Wanneperveen zal staan.

Toen Tjerk van der Veen, initiatiefnemer van de Stichting Zorgvoordieren, het artikel onder ogen kreeg, liep hij ongevraagd vanaf de publieke tribune en nam ,zonder toestemming te krijgen van commissievoorzitter Titia Lont, het woord en hield een emotioneel betoog. Daarin verklaarde Van der Veen dat Greet in het Belgische Bettincourt tot aan haar dood in de wei mocht staan en dat er niet meer met haar gefokt zou worden. Ook stelde Van der Veen het gemeentelijke beleid aan de kaak. Volgens afspraken zou pas na de evaluatie van het fokbeleid over het lot van Greet beslist worden. Maar voordat de raadscommissie over het beleid kon discussiëren, was de Groninger Blaarkop al naar Overijssel verhuisd.

Vraagtekens

Cees de Jager (Politieke Partij Scheveningen) zette vraagtekens bij de wijze waarop met koe Greet was omgegaan. Michel Dufresne (Leefbaar Den Haag) vond dat wethouder Smits moet aftreden, zodra koe Greet in het slachthuis belandt. Wethouder Smits wilde niet reageren op de aantijgingen. Hij stelde dat koe Greet de tweehonderd kilometer lange reis goed had doorstaan, het geen weer tot verontwaardiging bij de Stichting Zorgvoordieren leidde.

Volgens de stichting was haar altijd verteld dat Greet niet in goede conditie zou zijn om naar België te worden vervoerd. Een woordvoerder van de wethouder zegt dat de gemeente gehandeld heeft zoals is afgesproken. "In september vorig jaar hebben we afgesproken dat eerst de evaluatie wordt afgewacht. Het college heeft op 17 februari het beleid vastgesteld. Pas toen is een oplossing gezocht voor Greet." De gang van zaken heeft ook kwaad bloed gezet bij de heer Van Drongelen. Voordat hij naar Scheveningen verhuisde was hij woonachtig in Wanneperveen. Van Drongelen bracht de gemeente in contact met Huisman, maar hoorde sindsdien niets meer. De gemeente belooft binnenkort met hem contact op te nemen.Haagsche Courant 17 maart 2004 Gemeente haalt loflied op slacht weg

Den Haag- De gemeente heeft bij stadsboerderij De Schildershoeve een informatiebord weg gehaald dat de slacht van varkens op poëtische wijze beschreef. Op het bord stond dat de beertjes (mannelijke varkens) vrijwel zeker naar de slacht gaan en 'gevuld met specerijen, ieder mens kunnen verblijen'. Het gedicht is bij de laatste aanpassing van de informatieborden ver-wijderd, schrijft het gemeentebestuur op vragen van Leefbaar Den Haag.

De Haagse stadsboerderijen gaan de laatste dagen gebukt onder heftige dierenliefde. Over het lot van de bejaarde Haagse koe Greet worden emotionele debatten gevoerd en bij een debat over het beleid op de stadsboerderijen pleitte een dierenvriend voor het leggen van knuffeldieren in de gemeentelijke konijnenhokken. Dat voorstel wordt overigens niet uitgevoerd.RTVWest 11 maart 2004 Overlast door rookgedrag voor stadhuis

DEN HAAG - De lokale partij Leefbaar Den Haag vindt het een schande dat de gemeente rokers buiten de deur zet. In het stadhuis is nog steeds geen rookruimte: een sigaretje roken kan alleen buiten of op een balkon. Het rookgedrag geeft volgens Leefbaar Den Haag veel overlast voor bezoekers. Bij alle ingangen van het stadhuis stapelen de peuken zich op. Fractievoorzitter Dufresne heeft om de plaatsing van asbakken gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen. In het Haagse stadhuis werken duizenden ambtenaren, waaronder tal van rokers.Haagsche Courant 8 maart 2004 Bezuinigingen echte test voor coalitie

De Haagse raad begint deze week aan de tweede helft van de zittingstermijn. De verkiezingen van 6 maart 2002 waren gedenkwaardig. Nog nooit was de opkomst zo laag. De Haagse politici zeiden meer naar de inwoners te zullen luisteren. De realiteit bleek weerbarstig.

door Axel Veldhuijzen en Maarten Brakema

De laatste raadsverkiezingen lijken alweer heel lang geleden. Pim Fortuyn was net doodgeschoten en de LPF maakte zich op voor een monsterzege bij de Kamerverkiezingen. Nederland leek klaar voor een politieke revolutie. De zwevende kiezer had opeens een uitgesproken alternatief. De uitslag van de Haagse raadsverkiezingen was een voorbode van wat in mei stond te gebeuren.

In Laakkwartier en Ypenburg boekte het volstrekt onbekende Leefbaar Den Haag monsterzeges. Onwetende Haagse stemmers dachten een LPF-achtige partij in de raad te hebben gestemd. Ze hadden zich vergist. Leefbaar Den Haag ontpopte zich als een ruziënd en feestend gezelschap dat nauwelijks serieus is te nemen. De opmerkelijke strapatsen van de nieuwe partij verhulden nog enige tijd dat de al snel opnieuw geformeerde coalitie van PvdA, CDA en VVD geen echte vriendenclub meer was.

De toenmalige VVD-fractievoorzitter Peter Smit ergerde zich zichtbaar aan de PvdA-wethouders en -raadsleden. Hij betichtte hen van het handhaven van een gedoogcultuur, zeker in kwesties waarbij allochtonen betrokken waren. Zijn PvdA-opponent Henk Kool liet ook geen kans passeren om de VVD'ers te tergen.

De sfeer werd slechter en Smit geloofde het op een zeker moment wel. Hij stapte op. Waar de polemiek in de raad eerder regel dan uitzondering werd en er bijna geen raadsvergadering voorbijging zonder VVD-PvdA-botsing, heerste er serene rust in het college van burgemeester en wethouders.

Het enige dat misschien steeds zichtbaarder werd, was dat burgemeester Deetman verreweg de meeste macht had in het gezelschap. Moest hij eerder nog de sterke wethouders Noordanus en Meijer naast zich dulden, in dit college bepaalde hij de gang der dingen. Dat werd ook steeds sterker naarmate zijn wethouders steken lieten vallen. Eerst was er PvdA-wethouder Klijnsma die lelijk met de raad in aanvaring kwam over wat zij had gedaan - of juist niet had gedaan - om het faillissement van de stichting Ondernemend Welzijn te voorkomen. Buitengewoon pijnlijk was het om te zien hoe Klijnsma aan het begin van een voor haar cruciale commissievergadering begon met een voorgelezen verklaring van het college, ledereen in de raad wist dat zij deze tekst gedicteerd had gekregen. Door Deetman.

PvdA-wethouder Hilhorst overkwam hetzelfde toen hij nog niet zo lang geleden onder vuur kwam te liggen over de afwikkeling van de verhuizing van een woonwagenkamp aan de Leyweg. Nadat hij eerst moest toegeven dat hij niet altijd weet had van de handelingen van zijn ambtenaren, kondigde hij plots een streng beleid aan. De tijd van overleg was voorbij. 'De burgemeester gaat zich wat intensiever met het dossier bemoeien', heette het toen opeens op het stadhuis.

De burgers, aan wie na de verkiezingen zo veel beloften waren gedaan, kwamen er inmiddels wat bekaaid af. Het nieuw ingevoerde dualisme betekende vooral meer en langere vergaderingen. De meeste wethouders, opgegroeid in het oude monistische systeem, geloofden van meet af niet in de vernieuwing en deden alsof niets was veranderd. Elke maandag woonden ze daarom ook gewoon de fractievergaderingen bij.

Binnenkort wordt meer duidelijk over de gevolgen van de bezuinigingsdrift van het kabinet voor Den Haag. Spanningen binnen het college hierover zijn bijna onvermijdelijk. De spankracht van een relatie wordt pas echt getest op momenten dat het minder gaat.

Na een aantal openbare aanvaringen tussen PvdA en VVD in de gemeenteraad besloten de fractievoorzitters Kool en Van Woensel tijdens een diner hun conflicten voortaan minder op de spits te drijven. Dit 'pizza-akkoord' geldt nog steeds als een soort niet-aanvalsverdrag tussen beide partijen, ook al omdat PvdA en VVD zich realiseren dat er bijna geen alternatief is voor deze coalitie. Toch lijkt het erop dat de komende twee jaar pas echt interessant worden. De grote beleids- voornemens zijn inmiddels uitgevoerd en het verzwijgen van ergernissen lijkt steeds moeilijker. Voor de toeschouwers, de Hagenaars die over twee jaar nog wel gaan stemmen, kan de plaatselijke politiek daarom alleen maar leuker worden Dit is deel 1 van een serie over de Haagse gemeenteraad halverwege de zittingsperiode.RTVWest 5 maart 2004 Deetman: 'Vragen Leefbaar DenHaag niet gepast'.DEN HAAG - Burgemeester Deetman heeft Leefbaar Den Haag donderdagavond opgeroepen te stoppen met de stortvloed aan schriftelijke vragen. Hij zei het 'niet gepast' te vinden als er telkens vragen komen over onderwerpen die nog in een raadscommissie besproken moeten worden. Deetman vond dat hij soms heel soepel was in de uitvoering van die regel, maar de fractie van Leefbaar Den Haag maakte daar misbruik van.

De oproep van de burgemeester maakte niet zoveel indruk op fractievoorzitter Dufresne van Leefbaar Den Haag. Hij kondigde aan gewoon door te gaan met het stellen van vragen en dan wel 'te zien waar het schip strandt'.De Posthoorn 3maart 2004 Leefbaren: ook gemeentesteun Haagsche Courant

Den Haag- Raadslid Dufresne van Leefbaar Den Haag vraagt het gemeentebestuur om de kosten van de digitale de digitale Haagsche Courant (HC) over te nemen, nu deze krant "geldproblemen heeft en op de internet-uitgaven bezuinigt" Nu kun je er niet langer gratis hele artikelen lezen. Volgens Dufresne is de digitale HC voor veel oud -inwoners van Den Haag de manier om op de hoogte van de stad te blijven. Dufresne verwijst in zijn steunvraag voor de HC naar de gemeentelijke financiering van RTVWest.RTVWest woensdag 3 maart 2004 Leefbaar Den Haag: red de krant

De lokale partij Leefbaar Den Haag heeft het gemeentebestuur opgeroepen om de Haagsche Courant te redden. Volgens fractievoorzitter Dufresne heeft die krant bezuinigd op de internetuitgave, waardoor niet meer hele artikelen te lezen zijn. Veel oud-Hagenaars die in het buitenland wonen zouden daardoor gedupeerd zijn. Leefbaar Den Haag wil dat de gemeente de digitale krant dan maar overneemt. De uitgever van de Haagse Courant maakte vandaag zeer slechte resultaten bekend. Het Wegener concern heeft een verlies geleden van 58 miljoen euro, maar volgens een woordvoerder heeft dat geen gevolgen voor de Haagsche Courant.Posthoorn 3 maart 2004 Omkoping raadsleden onbewezen

DEN HAAG- Het openbaar ministerie in Den Haag zal de zaak tegen een aspirant raadslid van de gemeente Den Haag seponeren. Het aspirant raadslid werd verdacht van poging tot omkoping van (aspirant)raadsleden rond de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2002. Burgemeester Deetman van Den Haag had in januari 2003 aangifte van een mogelijke poging tot omkoping van raadsleden gedaan bij het openbaar ministerie in Den Haag. De burgemeester deed deze aangifte naar aanleiding van geruchten dat (aspirant)raadsleden van de partij Leefbaar Den Haag door een partijgenoot zouden zijn benaderd om tegen betaling hun zetel in de gemeenteraad ter beschikking te stellen. Uit onderzoek door de Rijksrecherche en uit verhoren bij de rechter commissaris is niet vast komen te staan dat de geruchten op waarheid zijn gebaseerd. Derhalve zal de zaak worden geseponeerd.

Scheveningsche Courant 2maart 2004 Scheveningen Holland Sport betrekken in jubileum ADO

SCHEVENINGEN - Het honderd jarig bestaan van de voetbalclub ADO moet ook een Schevenings tintje krijgen. Dat vindt Michel Dufresne, fractievoorzitter van Leefbaar Den Haag, die daarmee verwijst naar het bestaan van Scheveningen Holland Sport.

Alles Door Oefening is op 2 februari 1905 opgericht en speelt al sinds jaar en dag in het Zuiderpark. Deze amateurclub heeft samen met het roemruchte Scheveningen Holland Sport aan de basis gestaan van FC Den Haag, tegenwoordig ADO Den Haag geheten.

Scheveningen Holland Sport begon zijn profavontuur op Duinzicht, nabij de renbaan Duindigt. Later verhuisde de club, met grote namen als Sjaak Roggeveen, Bertus de Harder, doelman Wim Landman en trainer Cor van der Hart, naar Houtrust. Toen duidelijk werd dat voor twee profclubs in Den Haag geen plaats was, werd aangestuurd op een fusie met ADO. Die kwam er uiteindelijk na zeer moeizame onderhandelingen in 1971. Wethouder Piet Vink (Sport) was de grote man achter het totstandkomen van de fusie, die nog steeds oud zeer oproept bij veel Scheveningen Holland Sportfans.

Michel Dufresne, fractievoorzitter van Leefbaar Den Haag, wil nu dat Scheveningen Holland Sport niet vergeten wordt tijdens het eeuwfeest van ADO. Zo moet het college het bestaan van Scheveningen Holland Sport benadrukken in speeches. Leefbaar Den Haag vindt dat een betaalde voetbalclub op Scheveningen moet terugkeren.Rotterdams Dagblad 26 februari 2004 Geen bewijs omkoping

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen bewijs kunnen vinden voor het gerucht dat aanhangers van Leefbaar Den Haag een aspirant-raadslid van die partij hebben proberen om te kopen. Het betreffende raadslid, René Trouvat, blijft niettemin volhouden dat partijgenoten geld voor zijn zetel hebben geboden. „Ik ben er alleen niet op in gegaan, want mijn prijs ligt op vijftig duizend euro," zei hij gisteren. Volgens het OM is uit het onderzoek van de rijksrecherche noch bij de verhoren van de rechter commissaris gebleken dat de geruchten over de poging tot omkoping op waarheid berusten. De omkoping zou vlak na de raadsverkiezingen in 2002 hebben plaatsgevonden.Het Parool 26 februari 2004 Haags raadslid is omkoopbaar

DEN HAAG - Het openbaar ministerie (OM) heeft geen bewijs kunnen vinden voor het gerucht dat aanhangers van Leefbaar Den Haag hebben geprobeerd een aspirant-raadslid van die partij om te kopen. Het raadslid, René Irouvat, houdt vol dat partijgenoten geld voor zijn zetel hebben geboden. "Ik ben er alleen niet op ingegaan, want mijn prijs is vijftigduizend euro," zei hij gisteren. Volgens het OM is uit het onderzoek van de rijksrecherche noch bij de verhoren van de rechter-commissaris gebleken dat het gerucht op waarheid berust.

Dat gerucht was voor burgemeester Wim Deetman vorig jaar aanleiding aangifte te doen. De poging tot omkoping zou vlak na de raadsverkiezingen in 2002 zijn gedaan. Leefbaar Den Haag haalde toen vier raadszetels. Volgens Trouvat heeft S. Becker, nummer vijf op de lijst, hem vijfduizend euro voor zijn zetel geboden. Trouvat zou in ruil voor het geld afzien van zijn plek, zodat Becker in de gemeenteraad kwam.

Trouvat houdt ook vol dat raadslid Jozef Labuche van het voorstel op de hoogte was. Labuche ontkent dat ten stelligste. Hij wil zijn voormalige partijgenoot voor de rechter dagen. Trouvat zegt nog steeds om te kopen te zijn: "Alles heeft zijn prijs, ook ik. Daar doe ik niet schijnheilig over." Het raadslidmaatschap betekende voor Trouvat een flinke financiële vooruitgang. (GPD)Haagsche Courant 26 februari 2004 OM: Geen bewijs voor omkoping raadsleden

door Axel Veldhuijzen

DEN HAAG | Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen bewijs kunnen vinden voor het gerucht dat aanhangers van Leefbaar Den Haag een aspirant-raadslid van die partij hebben proberen om te kopen. Het betreffende raadslid, René Trouvat, houdt niettemin vol dat partijgenoten geld voor zijn zetel hebben geboden.

De omkoping zou vlak na de raadsverkiezingen in 2002 hebben plaatsgevonden. Leefbaar Den Haag haalde toen onverwacht vier raadszetels. Trouvat heeft altijd volgehouden dat S. Becker, nummer vijf op de lijst van de Leefbaren, hem 5000 euro voor zijn zetel heeft geboden. Trouvat zou in ruil voor het geld afzien van zijn plek, zodat Becker automatisch in de gemeenteraad kwam. Trouvat herhaalde gisteren tegenover deze krant dat Becker hem het gewraakte voorstel deed. Hij houdt ook vol dat het raadslid Jozef Labuche van het voorstel op de hoogte was. Labuche ontkent dit en zegt Trouvat vanwege die beweringen voor het gerecht te zullen dagen.

Volgens een persverklaring van het OM is uit het onderzoek van de rijksrecherche noch bij de verhoren van de rechter-commissaris gebleken dat de geruchten over de poging tot omkoping op waarheid berusten. Die geruchten waren voor burgemeester Deetman vorig jaar aanleiding bij het OM aangifte te doen.

Trouvat en Labuche zeggen blij te zijn met het seponeren van de zaak. "Dit was een storm in een glas water. Voor mij was er geen onderzoek nodig, want ik ben niet op het aanbod ingegaan. Mijn prijs lag op 50.000 euro en dat heb ik Becker destijds ook verteld", aldus Trouvat gisteren.

Hij zegt dat de inmiddels uit Leefbaar Den Haag gestapte Labuche met zijn lichaamstaal kenbaar maakte dat hij van de omkooppoging op de hoogte was.

Trouvat zegt overigens nog steeds om te kopen te zijn: '«Alles heeft zijn prijs, ook ik. Daar doe ik niet schijnheilig over." Het raadslidmaatschap betekende voor Trouvat een flinke financiële vooruitgang. "Daarom ben ik ook niet op het aanbod van Becker ingegaan. Ik berekende snel wat ik hier in vier jaar zou verdienen en dat was veel meer. Volgens eigen zeggen 'pakt hij' nu maandelijks 2000 euro aan vergoedingen 'mee'. Een deel van dat geld heeft hij volgens eigen zeggen omgezet in lijfrentes, 'voor later'.

Labuche ontkent ten stelligste bij enige vorm van omkoping betrokken te zijn geweest. Hij is er van overtuigd dat de kwestie hem al zijn relatie heeft gekost.

Posthoorn 25 februari 2004 120 Daklozen, denkt gemeente

DEN HAAG - De stad telt momenteel een groep van maximaal 120 buitenslapers, stelt de gemeente. Het zijn vooral mannen en een enkele alleenstaande vrouw, geen kinderen. Iedereen zoekt zijn eigen plek, bij het CS bevinden zich 's nachts rond de 20 personen. Daarmee is een vraag van raadslid Titia Lont (CDA) over daklozen rondom het station beantwoord. Zij maakt zich zorgen over hun gezondheid in de winter.

Raadslid Dufresne (Leefbaar Den Haag) vraagt het gemeentebestuur om een plek waar daklozen dag en nacht warm kunnen zitten,'nu moeten sommige buitenlopers de hele dag lopen om warm te blijven.'RTVWest woensdag 25 februari 2004 Zaak omkoping raadsleden geseponeerd


DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie in Den Haag zal de zaak tegen een aspirant raadslid van Leefbaar Den Haag seponeren. Er zijn te weinig bewijzen.
Het aspirant raadslid werd verdacht van omkoping rond de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2002.
Burgemeester Deetman van Den Haag deed vorig jaar aangifte van een mogelijke poging tot omkoping. Raadsleden van de partij zouden zijn benaderd om tegen betaling hun zetel in de gemeenteraad beschikbaar te stellen.www. om. nl 25 februari 2004 Zaak poging omkoping raadsleden wordt geseponeerd

Het openbaar ministerie in Den Haag zal de zaak tegen een aspirant raadslid van de gemeente Den Haag seponeren. Het aspirant raadslid werd verdacht van poging omkoping (aspirant)raadsleden rond de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2002.

Burgemeester Deetman van Den Haag had in januari 2003 aangifte van een mogelijke poging tot omkoping van raadsleden gedaan bij het openbaar ministerie in Den Haag. De burgemeester deed deze aangifte naar aanleiding van geruchten dat (aspirant)raadsleden van de partij Leefbaar Den Haag door een partijgenoot zouden zijn benaderd om tegen betaling hun zetel in de gemeenteraad ter beschikking te stellen.

Uit onderzoek door de Rijksrecherche en uit verhoren bij de rechter-commissaris is niet vast komen te staan dat de geruchten op waarheid zijn gebaseerd. Derhalve zal de zaak worden geseponeerd.http ://www. denhaag .pvda.nl/nieuwsbericht / 92 19 februari 2004 Dufresne slaat toe

Het raadslid de heer M.F. Dufresne heeft op 15 januari 2004 een brief met daarin twee vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

1. Zoals wellicht bekend bij het college is er een nieuwe vorm van internet nieuwsgaring en verspreiding ontstaan waarbij men te kijk kan worden gezet. In de kijkzetterij is recentelijk de burgemeester naar voren gekomen. Op internet, www.pvda.nl/denhaag, valt te zien hoe de burgemeester door de Haagse PvdA te kijk wordt gezet waarbij zelfs het paspoortnummer van de burgemeester te zien is. Hoe kijkt het college aan tegen de te kijkzetting die de Haagse PvdA, waaronder natuurlijk ook de Haagse PvdA gemeenteraadsfractie valt, aan het ondernemen is?

Antwoord: Het college heeft kennis genomen van de onderhavige afbeelding met mededeling op deze website. Overigens zijn het hier vermelde paspoortnummer en de trouwdatum onjuist.

2. Gaat de burgemeester namens het college aangifte doen tegen de Haagse PvdA of doet hij dat niet omdat de PvdA in het Haagse college van b&w zit?

Antwoord: Neen. Het gaat immers niet om een werkelijk gemaakte foto.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, D.M.F. Jongen W.J. Deetman

Waar gaat dit over, zult u zich afvragen? Dat vroeg ik me in eerste instantie ook af, maar na enig peinzen ging me een licht op.

Er stond een stukje op de site waarin de draak werd gestoken met Deetman's 'Piemelgate'. Het stukje was geïllustreerd met een mooie prent van Marnix 'Haagse Harrie' Rueb, waarop burgemeester Deetman en Harrie iedereen een 'Lullag 2004' wensen. De prent is hier nog te zien. (Naar beneden scrollen en niet naar de foto kijken!).

'Iemand' had daar een commentaar bij gezet, waarin ook enige 'persoonlijke gegevens' van Burgemeester Deetman waren opgenomen. Het was een onzinnige bijdrage, maar ik zag er niets kwaads in en heb het laten staan.

Inmiddels heb ik het hele bericht plus reactie verwijderd en ik heb me voorgenomen de site wat strenger te gaan poetsen.

Al met al een hoop gedoe om niks. Dank je Michel! Bij jou zijn de normen en waarden in goede handen.

Blijft de grote vraag waarom ik hier pas - via, via - na meer dan een maand iets over hoor. Eén emailtje en 'het probleem' was allang uit de wereld geholpen.

Willem Minderhout

REACTIES

elke dag een vraag

gepost op: dinsdag 24 februari 2004 - 16:10:32

was dat niet die man die ooit elke dag een paar schriftelijke vragen stelde aan het college?

Dan weet ik wie ik voor me heb.

stephan

Die dus ..

gepost op: dinsdag 24 februari 2004 - 16:25:33

Onder andere de legendarische vraag:

"Heeft u gisteren de krant gelezen? Stond daar nog iets in waarover wij een vraag zouden kunnen stellen?"

Op zich een geniale pastiche op het 'main stream' raadslid, maar hij overdrijft de grap nogal

Willem.

-------------------------------------------------------------------------------

Eerlijk mens

gepost op: woensdag 25 februari 2004 - 09:01:54Ondanks al zijn vragen, heeft Michel zijn hart op de juiste plaats. Dat kan je niet van al die stoelen/banken vullers bij de gemeente zeggen.Vooral al het geblabla van de linkse partijen heeft de burger geen bal aan.Michel, ga zo door. Hou ze wakker, laat ze niet in slaap vallen met ons centjes in hun achterzak.

Schilderachtigewijker

Haagsche Courant 12 februari 2004 Vrijwilligers krijgen geen geld meer

DEN HAAG | Mensen met een bijstandsuitkering die vrijwilligerswerk verrichten, krijgen vanaf dit jaar geen maandelijkse vergoeding meer voor dat werk van de gemeente. De onkos-tenvergoeding van € 45,38 is komen te vervallen met de invoering van de nieuwe Wet werk en bijstand. Als de organisaties waar de vrijwilligers werken de vergoeding willen betalen, zal dat niet met de uitkering worden verrekend. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van Leefbaar Den Haag.Haagsche Courant 12 februari 2004 Deetman boos op organisatie KoninginneNach

DEN HAAG | Het Haags gemeentebestuur is geïrriteerd door de organisatoren van de KoninginneNach. Reden is hun suggestie dat de gemeente niet wil meewerken aan activiteiten op het Plein. Dit terwijl hier geen concerten kunnen plaatsvinden vanwege tekortkomingen van de organisatoren, aldus burgemeester Deetman.

Deetman liet zich gisteren opvallend hard uit over de mensen achter KoninginneNach. "Ieder jaar is het weer bal", zei hij. "Het duurt lang voordat het is georganiseerd en ieder jaar moeten we weer extra subsidie geven." En over de beschuldiging van organisator Verbiest dat de ge-meente te hoge eisen stelt aan optredens op het Plein. "Hierdoor ben ik onaangenaam verrast."

Reden voor het verbod op activiteiten op het Plein is dat er in de Nach van 2002 'onverant-woord' veel mensen waren, waardoor hun veiligheid in het gedrang kwam. De burgemeester heeft daarom geëist dat als hier weer activiteiten zouden worden gehouden, de organisatie zelf voor 'crowd-management' moet zorgen. Maar die kan dat niet betalen. Deetman: "Wij gaan tot het uiterste, maar wel verantwoord."

Evaluatie

Dit bleek gisteren tijdens de bespreking van de evaluatie van grote evenementen door een commissie van de gemeenteraad. Hoewel de raad eigenlijk niets over de evenementen heeft te zeggen en de burgemeester verzekerde dat aan de stapel papier door de organisatoren geen rechten kunnen worden ontleend, overlaadden de politici de burgemeester en wethouder Stolte (CDA, stadsbeheer) met tips en vragen. Zo vroeg raadslid Pijl (ChristenUnie/SGP) zich af waarom op zondag 6 juni nota bene in het christelijke Scheveningen D-Day wordt herdacht. "Men zou de preek niet meer kunnen horen." Waarna hem werd duidelijk gemaakt dat de landing in Normandië (Frankrijk) zich op 6 juni 1944 afspeelde.

Diverse buurtbewoners maken zich zorgen over de terugkeer van het dans- en cultuureve-nement SoundVision. Dat kon afgelopen jaar niet doorgaan wegens gebrek aan politie in de zomer. Dit jaar krijgt het waarschijnlijk wel een vervolg, eind augustus op het Malieveld.

Deetman is nog in onderhandeling met de organisatoren over hoeveel geluid het evenement mag produceren. En zoals het er nu naar uitziet, moet het om elf uur 's avonds afgelopen zijn.

"Al kom je er niet onderuit dat er enige overlast is."

Stierenloop

Raadslid Dufresne (Leefbaar Den Haag) pleitte voor verrijking van de stad met een nieuw evenement: de Haagse stierenloop. Hij wil dat in de straten van het centrum stieren worden losgelaten 'à la Pamplona'. Dufresne: "Dwars door de Grote Marktstraat. Wij gaan wel voorop."

HaagWestNieuws 9 februari 2004 Bewoners Borneostraat Hebben geen invloed op tegelkeuze.

Archipelbuurt- De oude trottoirtegels in de Borneostraat zijn vervangen, omdat ze aan het eind van hun levensduur waren. Dat is het antwoord van het college op schriftelijke vragen van Michel Dufresne. De fractievoorzitter van Leefbaar Den Haag vroeg of de bewoners nog invloed hadden op de keuze van de nieuwe tegels,maar dat is niet het geval. De gemeente laat weten dat ze werkt met vaste bestratingsmateriaal. Oude tegels worden overigens niet weggeooid, maar door de gemeente zoveel mogelijk hergebruikt.Column voor Radio Discus zaterdag 7 februari 2004Hallo geachte luisteraars van Radio Discus. In deze zaterdagse column is het weer tijd voor een column van de Haagse Gemeenteraadsfractie van Leefbaar Den Haag.Wij hebben vernomen dat Radio Discus ook een relatie heeft met Nootdorp en Pijnacker, thans de gemeente Pijnacker- Nootdorp ,vandaar dat wij vandaag onze column in het teken willen laten staan een Haagse gebeurtenis met invloed voor Pijnacker NootdorpSommige dingen horen gewoon bij Den Haag zoals bijvoorbeeld de Haagse Toren. Een ander voorbeeld van typisch bij Den Haag horen is het autosloop bedrijf Pamatex. Wie Pamatex zegt zegt Den Haag. Merkwaardig genoeg is het Haagse College van B en W van mening dat Pamatex maar beter weg kan uit de Haagse Binckhorst en verhuizen naar Pijnacker- Nootdorp.De Gemeenteraad van Pinacker Nootdorp ziet dit uiteraard helemaal niet zitten en heeft een motie aangenomen waarin het college van Pijnacker Nootdorp wordt opgeroepen om er voor te zorgen dat Pamatex niet in Pijnacker Nootdorp terecht komt. Ondanks dit alles probeert het Haagse College het college van Pijnacker Nootdorp onder druk te zetten.

Zo heeft burgemeester Deetman op hoge toon een brief aan het college van B en W van Pijnacker Nootdorp geschreven waarin hij van mening is dat het college maar Pamatex door de strot van de Pijnackerse-Nootdorpse gemeenteraad moet duwen. Daarop heeft de fractie van Leefbaar Den Haag de volgende brief geschreven.

Aan het college van B & W en de gemeenteraad van Pijnacker en Nootdorp

Den Haag 29 januari 2004

Geachte College en Geachte Raad,Zoals bij u bekend zitten wij in de Haagse Gemeenteraad en na twee jaar vinden wij het nog steeds vreemd hoe het allemaal gaat.Een beetje verbaasd hebben wij middels de media kennis genomen van het gegeven dat onze burgemeester ( Deetman) een brief aan het college van B & W van uw gemeente heeft geschreven.Wij vinden dit ongepast want uw raad heeft een besluit genomen en nou gaat onze burgemee-ster uw college een beetje onder druk zetten.Voor wat het waard is neemt onze fractie afstand van de brief van onze burgemeester aan uw College van B & W.Volgens ons vergeet onze burgemeester een beetje dat uw Raad een gekozen raad is en hij een benoemde burgemeester.Hij is wel aardig onze burgemeester maar soms doet hij wel een beetje vreemd ,ook tegen onze fractie.Met vriendelijke groeten en hoogachting verblijf ik namens de fractie van Leefbaar Den Haag,

R.L. Trouvat

Fractiesecretaris

De volgende dag was in de Haagsche Courant, editie Delft , 30 januari 2004 te lezenHoongelach om brief van Deetman

PIJNACKER NOOTDORP Een boze brief van burgemeester Deetman aan het bestuur van Pijnacker Nootdorp is gisteren met hoongelach begroet tijdens de raadsvergadering van de kleine buurgemeente.

In de brief beklaagt Deetman zich over het feit dat de Pijnacker Nootdorpse raad niet akkoord is gegaan met een overeenkomst tussen de gemeentebesturen van Den Haag en Pijnacker Nootdorp en de provincie Zuid Holland. In de overeenkomst kwamen de bestuursorganen overeen dat het Haagse schroot verwerkingsbedrijf Van Dalen (voorheen Pametex) en enkele autoslopers va bedrijventerrein De Binckhorst naar het toekomstige bedrijventerrein de Grote Drie hoek zouden verhuizen. De overeenkomst werd gesloten onder voorbehoud van goedkeuring van de raden. De Pijnacker Nootdorpse raad achtte de komst van Van Dalen echter onacceptabel.

Behalve om de brief van Deetman, konden de raadsleden ook smakelijk lachen om een ludieke brief van de Haagse raadsfractie Leefbaar Den Haag. Die nam daar in afstand van het standpunt van haar 'aardige, maar beetje vreemde' burgemeester. 'Volgens ons vergeet hij dat uw raad een gekozen raad is en hij een benoemde burgemeester', aldus fractiesecretaris Trouvat.

In de brief doet Deetman een dringend beroep op burgemeester en wethouders om de raad alsnog op andere gedachten te brengen. Burgemeester Buddenberg laat weten zich van de brief niets aan te tre ken en een antwoord van die strekking aan Den Haag te versturen "Ik begrijp niets van deze brief. De raad heeft zich al eerder geschoffeerd gevoeld, en nu krijgen ze een trap na. Ik weet niet wat Deetman hiermee beoogt."Tot zover de Haagsche Courant editie Delft van 30 januari jongstleden. U snapt natuurlijk wel dat de fractie van Leefbaar Den Haag van mening is dat Pamatex gewoon in Den Haag kan blijven en wie weet gaat Pamatex de bananenschil van het huidige Haags college van B en W worden.

Luisteraars bedankt en wellicht tot de volgende column van Leefbaar Den Haag bij deze door ons zeer gewardeerde radio station Radio Discus.Posthoorn 6 februari 2004 Geen Oudkerk, Geen Amalia.

Den Haag- Leefbaar Den Haag heeft geen succes met haar voorstellen voor nieuwe namen.De Gemeenteraad peinst er niet over om de Poeldijksestraat om te dopen in de Rob Oudkerkstraat. Evenmin heeft het hoogste bestuursorgaan behoefte aan een Prinses Amaliazaal in plaats van raadzaal.Haagsche Courant 5 februari 2004 Haagsche Courant Politici kijken elkaar vertrouwelijk in de ogen door Maarten Brakema

DEN HAAG | Het beste was misschien wel dat ze elkaar even zonder nieuwsgierig publiek op de tribunes in de ogen konden kijken. "We hebben elkaar met een glimlach op het gezicht kunnen aanspreken", zegt Boudewijn Boelens, de voorzitter van het presidium (het bestuur) van de gemeenteraad dan ook na afloop van het 'debat voor raadsleden' in theater Concordia.

Daar praatten woensdagavond zo'n 35 van de 45 Haagse lokale politici over verbetering van het functioneren van de raad. "Inderdaad, besloten, want dan kunnen mensen zich vrijer uitspreken. Je kunt elkaar dan nog eens iets subtiels toevoegen." De reden voor de bijeenkomst was dat de politiek de afgelopen tijd veel aandacht had voor 'structuur' bijvoorbeeld de overgang naar het nieuwe dualistische systeem, waarbij wethouders geen onderdeel meer zijn van de raad en weinig voor de 'cultuur'. Hoe ga je met elkaar om? De fractievoorzitters van alle partijen hadden vorig jaar al eens met elkaar gepraat en daarbij bleek dat de gemeenteraad zelfbewuster moet worden en meer discipline in acht dient te nemen.

In een soort Lagerhuisdebat werd hierover nu verder gesproken, onder leiding van communicatieadviseur Ton Planken. Boelens vond het achteraf moeilijk om spijkerharde conclusies te trekken. Behalve dan dat de raad, zoals ook van tevoren al duidelijk was, zich minder met allerlei details moet bezighouden. En 'technische vragen' over voorstellen van het stadsbestuur moeten voortaan in commissies worden besproken en niet en plein public in de raad. De Haagse gemeenteraad telt elf partijen, die tijdens vergaderingen overal het woord over willen voeren. Dat neemt veel tijd in beslag. Toch werd ook gisteren niet besloten dat dit wel iets minder kan. "Daarover is wel discussie geweest, maar er zijn geen vaste afspraken gemaakt", aldus de liberaal Boelens. Volgende week donderdag is er alweer een vergadering van de gemeenteraad, een gewone in het stadhuis; valt er dan al iets te merken van de bijeenkomst van gisteren? Boelens: "Nee, niet direct."

Voor een raadslid heeft de bijeenkomst wel direct iets opgeleverd. Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag slaagt er tijdens veel vergaderingen in de aandacht op zich te vestigen.

Van tevoren had hij verteld dat hij slechts naar dit debat ging voor een handtekening van Ton Planken. Hoewel hij verder ' niets ' had geleerd, had hij die krabbel in ieder geval te pakken.Telstar 4 februari 2004 Boze Haagse brief voor Pijnacker

Pijnacker Nootdorp Het college van BenW heeft een brief ontvangen van de gemeente Den Haag, In de brief wordt het college verzocht de gemeenteraad te vragen om doet besluit om het Haagse schroot verwerkingsbedrijf Van Dalen (voorheen Pametex) niet toe te laten op het bedrijventerrein De Grote Driehoek te heroverwegen.

In Den Haag is met schrik gereageerd op het besluit van de gemeenteraad van Pijnacker Nootdorp om de eerder gesloten intentiéovereenkomst tussen beide gemeenten te verwerpen. Den Haag wil De Binckhorst, waar een aantal schrootbedrijven is gevestigd, een facelift geven. Den Haag is ook van mening dat er zowel mondelinge als schriftelijke afspraken met Nootdorp, dan wel met Pijnacker Nootdorp, over verplaatsing van deze bedrijven naar de Grote driehoek zijn gemaakt.

Leefbaar den Haag

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 januari bracht Jef Burger (LPN) deze kwestie aan de orde en stelde dat de fractie van Leefbaar Den Haag inmiddels op dit schrijven heeft gereageerd. :

In deze brief staat dat de fractie van Leefbaar Den Haag "een beetje verbaasd" kennis heeft genomen van dit schrijven. Wij vinden dit ongepast, uw raad heeft een besluit genomen en nou gaat onze burgemeester uw college een beetje onder druk zetten. Wij nemen afstand van

deze brief. Volgens ons vergeet onze burgemeester dat uw raad gekozen is en hij een benoemde burgemeester. Hij is wel aardig, onze burgemeester, maar soms doet hij wel een beetje vreemd." De raadsleden van Pijnacker Nootdorp reageerden vorige week donderdagavond wat lacherig op dit schrijven.

Verbaasd

Burgemeester Buddenberg zei zich wat te verbazen over de brief van de gemeente Den Haag. "De raad van Pijnacker Nootdorp heeft unaniem een besluit genomen. Wij als college hebben een voorstel gelanceerd voor de Grote Driehoek. De raad dacht daar echter heel anders over' en dat is hun goed recht."

Voordat het antwoord naar Den Haag gaat, zullen de leden van de gemeenteraad deze brief ter inzage krijgen, zo zegde Buddenberg nog toe.Haagsche Courant 2 februari 2004 Politici: minder óver elkaar praten

door Maarten Brakema.

DEN HAAG | De gemeenteraadsleden van Den Haag moeten meer collegiaal opereren en meer 'onderlinge solidariteit' tonen. Ook dient de raad zich ten opzichte van het college van B en W meer 'zelfbewust' op te stellen.

Om dat te bereiken gaan de Haagse raadsleden woensdag met elkaar in conclaaf. Het wordt geen alledaags debat. De politici gaan onder leiding van oud journalist en communicatieadviseur Ton Planken discussiëren in de vorm van een 'Lagerhuisdebat'. Het is een vervolg op de 'retraitedag' die de fractievoorzitters en het bestuur van de gemeenteraad het presidium midden vorig jaar hielden. Daar werd besloten dat de gemeenteraad niet alleen meer collegiaal en assertiever moet worden, maar ook dat de raad meer 'discipline moet betrachten'. De politici moeten zich tijdens vergaderingen ook aan de door henzelf vastgelegde regels houden. Er zijn meer afspraken gemaakt. De communicatie met de burgers moet beter en de manier van vergaderen is aan verandering toe. In commissievergaderingen gaan de raadsleden straks feitelijke vragen stellen en niet meer in raadsvergaderingen. En er is nog een opmerkelijke conclusie: 'Raadsleden zouden buiten vergaderingen om meer mét elkaar dan óver elkaar moeten praten.' Hoewel de afspraken voor het 'Lagerhuisdebat' zijn gemaakt door de fractievoorzitters, blijken niet alle partijen even gelukkig met de opzet ervan. Zo staat in de uitnodiging bijvoorbeeld dat ook alle leden van het college zijn uitgenodigd om als 'waarnemer/toeschouwer' aanwezig te zijn, evenals medewerkers van de griffie en fractiemedewerkers.

Dat lijkt een beetje merkwaardig. Zeker in een tijd van dualisme en wethouders geen raadslid meer zijn. VVD raadslid Anne Mulder: "Ik zit er een beetje mee in mijn maag. Als je het mij vraagt, is dit een goedbedoelde poging om de raad te verbeteren. Dat is ook niet makkelijk." Heeft hij zelf tips voor een beter functioneren van de gemeenteraad? "Door de elf partijen die allemaal aan het woord "moeten komen, gaat de scherpte vaak een beetje uit het debat. Daarom moet het wat korter en bondiger." Het feit dat ook wethouders aanwezig zijn, heeft niet de voorkeur van de liberaal. "Misschien is het beter om de partijvoorzitters van de afdelingen uit te nodigen om te kijken wat die nu van het functioneren van de raadsleden vinden. Dat prikkelt ze misschien."

Hoopvol

GroenLinks fractievoorzitter Bert van Alphen was negen maanden geleden betrokken bij het opstellen van het advies aan de gemeenteraad. Volgens hem was het

oorspronkelijke doel ' te komen tot een goed debat en betere discussies'. Heeft hij er vertrouwen in dat dit straks gaat lukken? "Ik ben een hoopvol mens. Maar het hangt er wel een beetje vanaf of iedereen meedoet", aldus Van Alphen.

Als er iemand is die met enige regelmaat voor chaos tijdens vergaderingen zorgt, is het wel Leefbaar Den Haag raadslid Michel Dufresne. Hij zegt vooral naar het debat te gaan vanwege de aanwezigheid van gespreksleider Ton Planken. Het boek 'Politiek, mensen, macht en mogelijkheden' waarvan deze co auteur is, is de leidraad waarnaar zijn fractie handelt, zegt Dufresne. "Daarom willen wij hem vragen of hij ons exemplaar wil signeren."Haagsche Courant 2 februari 2004 Omkoping 'Ik had geen geld, dus ik kon ook niets aanbieden'

Rechter commissaris Knol hoorde onlangs de verschillende partijen die betrokken zouden zijn bij een poging tot omkoping van Leefbaar Den Haag raadslid René Trouvat. Jozef Labuche is onschuldig, zegt hij. door Maarten Brakema

Gemeenteraadslid Trouvat heeft begin vorig jaar in een interview gezegd dat u en Sander Becker hem 5000 euro boden om zijn plaats in de gemeenteraad op te geven, ten gunste van Becker.

"Dat verhaal is verzonnen. Ik heb Trouvat nooit geld geboden. Ik was op dat moment zelf bezig om een lening te krijgen. Ik had dus helemaal geen geld. En ik weet zeker dat Becker het ook niet heeft gedaan. Hij vond het wel erg jammer dat hij niet in de raad werd gekozen. Maar geld bieden... Hij had dat ook niet. Dit feit heeft zich nooit afgespeeld."

Waarom zou Trouvat dat dan hebben gezegd?

"Dat heb ik ook aan de rechter commissaris verteld: op het moment dat het verhaal de wereld werd in geholpen, waren er problemen binnen Leefbaar Den Haag, waarvan ik toen nog deel uitmaakte. Niet zozeer in de fractie als wel in de partij. Dit was misschien een poging om de aandacht daarvan af te leiden."

Toch is er een onderzoek...

"Ja. Maar ik ben ook opgeroepen als getuige. Niet als verdachte. Bovendien, ik had zelf mede de kandidatenlijst van Leefbaar Den Haag samengesteld. Daar wil je dan toch later geen wijzigingen meer in aanbrengen door omkoping?"

Wat voor gevolgen heeft het verhaal over het feit dat u bij omkoping betrokken zou zijn geweest, gehad?

"Ik word voortdurend in een kwaad daglicht gesteld. Mijn naam wordt ook nog steeds verbonden aan Leefbaar Den Haag, terwijl ik daar juist ben uitgestapt omdat ik serieuze politiek wil bedrijven. Toen de fractie van Leefbaar Den Haag eind 2002 met het plan kwam een Rolls Royce te kopen, belde mijn toenmalige vriendin. 'Nu weer dit artikel', zei ze. Een paar dagen later maakte ze het uit."Haagsche Courant, editie Delft , 30 januari 2004 Hoongelach om brief van Deetman

PIJNACKER NOOTDORP Een boze brief van burgemeester Deetman aan het bestuur van Pijnacker Nootdorp is gisteren met hoongelach begroet tijdens de raadsvergadering van de kleine buurgemeente.

In de brief beklaagt Deetman zich over het feit dat de Pijnacker Nootdorpse raad niet akkoord is gegaan met een overeenkomst tussen de gemeentebesturen van Den Haag en Pijnacker Nootdorp en de provincie Zuid Holland. In de overeenkomst kwamen de bestuursorganen overeen dat het Haagse schroot verwerkingsbedrijf Van Dalen (voorheen Pametex) en enkele autoslopers va bedrijventerrein De Binckhorst naar het toekomstige bedrijventerrein de Grote Drie hoek zouden verhuizen. De overeenkomst werd gesloten onder voorbehoud van goedkeuring van de raden. De Pijnacker Nootdorpse raad achtte de komst van Van Dalen echter onacceptabel.

Behalve om de brief van Deetman, konden de raadsleden ook smakelijk lachen om een ludieke brief van de Haagse raadsfractie Leefbaar Den Haag. Die nam daar in afstand van het standpunt van haar 'aardige, maar beetje vreemde' burgemeester. 'Volgens ons vergeet hij dat uw raad een gekozen raad is en hij een benoemde burgemeester', aldus fractiesecretaris Trouvat.

In de brief doet Deetman een dringend beroep op burgemeester en wethouders om de raad alsnog op andere gedachten te brengen. Burgemeester Buddenberg laat weten zich van de brief niets aan te tre ken en een antwoord van die strekking aan Den Haag te versturen "Ik begrijp niets van deze brief. De raad heeft zich al eerder geschoffeerd gevoeld, en nu krijgen ze een trap na. Ik weet niet wat Deetman hiermee beoogt."Scheveningsche Courant 29 januari 2004 PPS haalt bakzeil met motie over Norfolkline Wil de gemeenteraad de Norfolkline nu wel of niet?

Den Haag Zal de Norfolkline ook na 2009 nog in Scheveningen gevestigd zijn? De Politieke Partij Scheveningen vindt dat dit zo zou moeten zijn en vroeg het college van burgemeester en wethouders deze wens te honoreren. Een motie van de PPS met deze trekking en bedoeld om de gemeente tot daden aan te zetten, bracht, onbedoeld, zowel de wethouder als de gemeenteraad in een lastig parket.

Op de SGP/ChristenUnie na, ontraadde iedere partij in de raad de PPS om deze motie in stemming te brengen. Maar de PPS zette echter stug door en..., zoals te verwachten was, verloor. Het was vooral de PvdA die De Niet het vuur na aan de schenen legde. Fractievoorzitter Henk Kool gaf in het uiterst levendige debat keer op keer het advies aan De Niet om de motie in te trekken. Ook van de andere partijen kreeg de PPS om de oren, tot en met de SP aan toe.

Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag sprak van een zelfdestructieve neiging van de PPS die hij niet begreep. "Het is moedig maar wel een beetje dom! Of zou het misschien zo zijn, dat op deze manier Evert de Niet pootje kan worden gelicht waardoor Dick de Jong de nieuwe fractievoorzitter zou kunnen worden?", aldus een geamuseerde Dufresne.

Het grootste bezwaar dat alle partijen tegen de motie hadden, was dat die het college en de gemeenteraad zou dwingen zich uit te spreken vóór of tégen de aanwezigheid van de Norfolk line in de Scheveningse Haven. Wordt er voor gestemd dan zou wethouder Stolte ervoor moeten zorgen dat tegen elke prijs het ferrybedrijf op Scheveningen blijft.

Zou er tegen gestemd worden dan ontstaat de indruk dat de gemeenteraad Norfolkline het liefst ziet verdwijnen. Het bracht raadslid Marjolein de Jong van D66, de partij die zich altijd al heeft uitgesproken tegen de aanwezigheid van de Norfolkline, tot de bijna triomfantelijke conclusie: als niemand de motie steunt, zou men het dus allemaal met het standpunt van D66 eens moeten zijn.

Toch hield de PPS, ook na afloop van het debat, vol dat dit zeker niet de bedoeling was. De Niet verklaarde juist dat het zijn insteek was om de Norfolkline te behouden voor Schevenin gen. Hij verwoordde in zijn interpellatie waarom de gemeente er voor zou moeten zorgen dat de NorfolkLine moet blijven. "Het gaat om de werkgelegenheid, het belang van de Norfolkline voor de zeehaven die Scheveningen nog steeds heeft."

Slechte politiek

Enige tijd geleden lekte uit dat ook Vlaardingen dingt naar de gunsten van de Norfolkline. Het ferrybedrijf heeft een contract tot 2009 om in de Scheveningse Haven te mogen blijven. Er is afgesproken dat vanaf 2007 over een hernieuwing van het contract gesproken gaat worden. Naar aanleiding van de avances van de stad Vlaardingen, zal wethouder Stolte al dit jaar oriënterende gesprekken met de Norfolkline aangaan. In zijn interpellatie vroeg De Niet waarom de gemeenteraad hierover niet was geïnformeerd. Hij vroeg zich ook af wat het betekent voor de werkgelegenheid in en rond de haven. Ook wilde hij weten wat een eventueel vertrek zou gaan betekenen voor de financiële huishouding van de haven. De Niet kreeg bijna iedereen over zich heen. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stelde dat de motie niet zorgvuldig genoeg was geformuleerd. Thessa Oosterholt (VVD) vond dat De Niet het de medestanders van de Norfolkline op deze manier wel erg moeilijk maakte. Niek Roozenburg van GroenLinks zei de intentie te begrijpen, maar vroeg De Niet zich vooral de moeite van het indienen van de motie te besparen. Fractievoorzitter Adri Hartman van het CDA stelde dat deze motie juist de aanstaande besprekingen zouden kunnen verstoren. Ook Ingrid Gyömörei van de SP was deze mening toegedaan.

De halsstarrige houding van de PPS bracht Kool ertoe de opmerking te maken dat de PPS de motie misschien alleen indiende om de eigen achterban mild te stemmen. Een opstelling die hij slechte politiek noemde. Hij gaf De Niet mee dat hij in dat geval in zijn eigen vlees zou snijden, "omdat u de Norfolkline met deze motie juist in gevaar brengt". Overigens kreeg Kool zelf ook nog onderuit de zak. D66´er De Jong meldde fijntjes dat de PvdA toch in het programma heeft staan dat de Norfolkline weg zou moeten. "Het staat nog altijd op de website van de PvdA", voegde ze er aan toe.

Verantwoordelijk wethouder Stolte bleef er nogal laconiek onder. Hij beaamde dat de bete kenis van de Norfolkline qua werkgelegenheid maar ook in financieel opzicht voor de Scheve ningse Haven groot is. Maar hij gaf hier wel bij aan dat mocht de Norfolkline vertrekken er weer andere ontwikkelingen voor in de plaats kunnen komen. Ook was hij het niet eens met de door De Niet aangedragen suggestie dat de nieuwe Duindorpdam kapitaalsvernietiging zou zijn. De wethouder vindt die investering verantwoord omdat niet alleen Norfolkline van de oeververbinding gebruik maakt. Dat hij de raad niet had geïnformeerd over de ideeën van de Norfolkline was omdat die hem op vertrouwelijke basis waren medegedeeld. Daarbij liet de wethouder weten de oproer rond de zogenaamde verhuizing allemaal nogal voorbarig te vinden. "Voorlopig staat ook voor de Norfolkline nog allerminst vast of een verhuizing wel rendabel is", liet hij de raad weten In de hitte van het debat beet PvdA fractievoorzitter Henk Kool Evert de Niet (PPS) toe dat zijn motie er voor zou kunnen zorgen dat de kop boven de krantenartikelen in De Scheveningsche Courant zou worden: "Gemeenteraad wil Norfolkline weg hebben". Kool voegde daaraan toe. "En dan zal ik die krant inlijsten en tienduizend exemplaren extra laten drukken, tijdens de verkiezingen op Scheveningen uitdelen en uitleggen hoe het komt dat Norfolkline niet meer op Scheveningen is gevestigd.Scheveningsche Courant 29 januari 2004 Fontein voor het Kurhaus werkt in het voorjaar weer

Scheveningen De fontein voor het Kurhaus zal dit voorjaar weer in gebruik worden genomen. Dat laat de gemeente weten op schriftelijke vragen van Leefbaar Den Haag. Volgens de gemeente is voor de fontein een milieuvergunning aangevraagd. De fontein is eigendom van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling ( DSO) en het beheer is in handen van het Organisatiebureau Scheveningen. De gemeente is niet van plan het fontein aan een andere organisatie te schenken. Fractievoorzitter Michel Dufresne deed die suggestie . Zoals bijvoorbeeld het Steinberger Kurhaus voor het beheer en het onderhoud kan zorgen.

De fontein op het Gevers Deynootplein zal niet als muntfontein worden gebruikt.Dufresne opperde dit voorstel,zodat het geld gebruikt voor het onderhoud of geschonken aan een goed doel kan worden. Het blijkt dat euro's snel roesten, het schoonmaken ervan veel geld kost en de beheerskosten van de fontein daardoor aanzienlijk zullen toenemenHaagsche Courant 28 januari 2004 Brusseltrip geen snoepreis

Door Maarten Brakema

DEN HAAG Een snoepreisje wordt het zeker niet. Op 19 en 20 februari brengen een aantal leden van de Haagse gemeenteraad, een delegatie van ambtenaren en een wethouder een bezoek aan Brussel en Luxemburg. Zij praten dan onder meer met europarlementariërs, brengen een bezoek aan het investeringsbureau van de Europese Unie en aan de Europese Rekenkamer. Maar, waarschuwde de voorzitter van de rekeningencommissie, D66'er Van Lente, gisteren zijn collega's: gezien de financiële situatie van Den Haag moeten de raadsleden er niet op rekenen dat ze uitgebreid in de watten worden gelegd. De regels schrijven namelijk voor dat de politici recht hebben op veertig euro 'daggeld' van de gemeente. Toen daarop in de commissie tot enig enthousiast gemurmel opstak, voegde Van Lente daaraan direct een waarschuwing toe. "Het is niet forfaitair. Je mag het alleen uitgeven, als je bonnetjes overhandigt." Daar ging dus direct de doos Belgische pralines die een raadslid voor zijn vriendin in gedachten had, in rook op. Van Lente: "Inderdaad, we doen het alleen volgens de regels."

Waarmee Van Lente ook indirect inging op een gerucht dat al enige tijd in het stadhuis rondzoemt: raadsleden zouden tijdens eerder werkbezoek aan Tilburg 's avonds aan de bar fors hebben ingenomen op kosten van de gemeente. Dit door de drankjes op rekening van de kamer van een van de leden van het college van burgemeester en welhouders te zetten.

Volgens betrokkenen is dit verhaal echter vooral de wereld in geholpen als grap om een collega (lees: Michel Dufresne van Leefbaar Den Haag) die weer eens een vertrouwelijk gesprek afluisterde, in de maling te nemen. Er werd wel besteld op een rekening van een kamer, maar iedereen betaalde het bedrag voor de hem verschuldigde drankjes terug.

De grap had overigens wel succes: tegen iedereen die het horen wilde, verklaarde Michel Dufresne dat een drankgelag was aangericht op kosten van de gemeente Den Haag.

Vandaar ook de opmerking van Van Lente dat de dienstreis slechts op een beperkt aantal momenten uit de hand kan lopen, waaronder 's avonds na de gesprekken, aan de bar. Maar, zo wees hij zijn collega's erop: voor die kosten moet het raadslid dus zelf zijn eigen creditcard of portemonnee met euro's trekken.Haagsche Courant 28 januari 2004 Leefbaar Den Haag: Verhuis DeBatterij

DEN HAAG Het debatcentrum DeBatterij moet van de voormalige brandweerkazerne aan de Prinsestraat verhuizen naar een grotere locatie in de Wagenstraat. Daar is onlangs een pand leeg komen te staan vanwege de verhuizing van het Sterhuis naar een groter pand in diezelfde straat. Dat bepleit Leefbaar Den Haag in vragen aan het gemeentebestuurDe Stadskrant 24 januari 2004 B en W willen drugsgebruikersruimte in de Van der Vennestraat

Den Haag In het voormalige politiebureau aan de Van der Vennestraat 85 komt aan het eind van dit jaar een opvangvoorziening voor harddruggebruikers. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Doel is dat de drugsoverlast in de Schilderswijk afneemt. Later komen er nog twee van zulke voorzieningen bij op plaatsen in de stad waar bewoners overlast hebben van drugsverslaafden. Het college beraadt zich nog op geschikte locaties.

Psycho medisch centrum Parnassia maakt het pand aan de Van der Vennestraat de komende tijd geschikt voor de opvang van verslaafden. Zij kunnen daar dan eind dit jaar overdag terecht. In de ruimte komt een douche, wasmachine en spuitruimten. "De verslaafden uit de buurt zijn straks door de komst van de ruimte van de straat. Ze kunnen op verhaal komen en na verloop van tijd welllicht doorstromen naar een ander hulpverleningsprogramma van Parnassia", aldus wethouder Klijnsma (volksgezondheid).

Pasjes

In de gebruikersruimte kunnen dagelijks dertig tot veertig verslaafden terecht om hun middelen te gebruiken. Alleen verslaafde dak en thuislozen uit de omgeving komen in aanmerking. Met een speciaal pasje, dat ze kunnen ophalen bij psycho medisch centrum Parnassia krijgen ze dan toegang tot de gebruikersruimte. Verpleegkundigen zijn snel oproepbaar indien medische zorg is vereist. En de politie is er binnen tien minuten indien zich incidenten voordoen. "Het is niet de bedoeling dat de gebruikersruimte een aanzuigende werking heeft op verslaafden uit andere delen van de stad of zelfs van buiten de stad. Daarom werken we met het pasjessysteem. In gebruikersruimten in andere steden werkt dat goed", aldus Deetman.

Voorwaarden

Omwonenden zijn niet zo enthousiast over de komst van de gebruikersruimte. "Ze begrijpen wel dat er iets moet gebeuren om de drugsoverlast aan te pakken", heeft Klijnsma de afgelopen maanden gemerkt tijdens een intensief contact met de omwonenden van het Van der Vennepark. "De gebruikersruimte komt er onder strenge voorwaarden", zegt burgemeester Deetman. "De drugsoverlast in de Schilderswijk moet afnemen en omwonenden mogen geen last hebben van de gebruikersruimte, ook niet een beetje. Maar met een intensief politietoezicht, het bureau is nabij, verwacht ik dat dat goed zal gaan". Uitleggen

In de periode van 23 oktober tot en met 18 november heeft in de wijk veelvuldig overleg plaatsgevonden over de komst van de gebruikersruimte. Gemeente, Parnassia en politie hebben op tientallen plaatsen en momenten overleg gevoerd met Schilderswijkers, bedrijven en instellingen uit de wijk. Ook hebben wijkbewoners en raadsleden een bezoek gebracht aan een vergelijkbare opvangvoorziening in Apeldoorn. In totaal is met een paar honderd mensen gesproken. "Bij sommigen bestaat het beeld dat alle verslaafde mensen op één plek samenkomen. Ik heb de afgelopen tijd uitgelegd dat het gaat om een hele beperkte groep mensen. Ik begrijp goed dat ze er zo over denken. We willen continu uitleggen wat er precies gebeurt in zo'n gebruikersruimte, zodat mensen weten waarover het gaat en het daardoor ook begrijpen", aldus wethouder Klijnsma.

Beheerscommissie

Iedereen die iets te zeggen heeft over de gebruikersruimte kan dat doen bij de beheerscommissie. Daarin zijn gemeente, hulpverleners, politie, omwonenden, Parnassia, scholen en moskeeën uit de buurt vertegenwoordigd. Alles wat zich voordoet wordt naar alle vertegenwoordigers uit de commissie teruggekoppeld en onmiddellijk aangepakt. "De commissie is heel belangrijk. Ik roep omwonenden op daarin te participeren. De commissie zou gedragen moeten worden door de wijk zelf. Pas dan ga je de meerwaarde ervan zien", zegt Klijnsma. Extra commissievergadering

Na 23 januari 2004 vergadert de raadscommissie Sociale zaken, Zorg, Werkgelegenheid en Integratie (SZWI) voor de tweede keer over de drugsgebruikersruimte in de Van der Vennestraat. De meeste politieke partijen hebben eerder tijdens de vergadering van de commissie SZWI op 14 januari om extra informatie gevraagd aan wethouder Klijnsma. Andere partijen namen al een standpunt in. Zo zijn Leefbaar Den Haag, PPS, CDA en D66 tegen de komst van de drugsgebruikersruimte in de Van der Vennestraat. Zij willen dat de wethouder een alternatieve locatie aanwijst.Haagsche Courant 23 januari 2004 Raad doet geen uitspraak over Norfolkline

DEN HAAG | De Haagse gemeenteraad voelt er niets voor om nu al te verklaren dat de Norfolkline ook na 2009 in Scheveningen moet blijven. De meeste partijen vinden dat ze daarmee de onderhandelingspositie van het stadsbestuur in gesprekken met de rederij ondergraven.

De Politieke Partij Scheveningen (PPS) en ChristenUnie SGP vroegen de gemeenteraad gisteravond om een motie aan te nemen die de wens uitsprak dat de activiteiten van de Norfolkline ook na 2009 voor de zeehaven behouden moeten blijven. Dit moest een steuntje in de rug zijn van wethouder Stolte (CDA, Scheveningen) die gesprekken voert met de rederij. De Norfolkline is nu nog in de badplaats gevestigd, maar overweegt de activiteiten naar Vlaardingen te verplaatsen.

Het contract met de gemeente Den Haag loopt nog tot 2009, de onderhandelingen over de periode daarna beginnen m 2007. PPS en de kleine christelijke partij stellen dat door een eventueel vertrek veel arbeidsplaatsen verloren gaan en dat Scheveningen verwordt tot een haven voor alleen plezierjachten. Vrijwel alle andere partijen smeekten PPS fractievoorzitter De Niet bijna om de motie niet in te dienen. Zij wezen erop dat die het met zou halen en het afwijzen ervan zou een negatief signaal zijn voor de reder. "U brengt met deze motie de Norfolkline juist in gevaar. U snijdt in uw eigen vlees", aldus PvdA leider Kool. "Dit zullen we u tot de verkiezingen nadragen."

De partijen in de raad die het voorstel van PPS en Chnsten Unie SGP niet steunen, hebben daarvoor verschillende argumenten. De PvdA en D66 willen in principe van de Norfolkline af Het CDA en de VVD vrezen dat met de motie de onderhandelingspositie van het college wordt aangetast. Wethouder Stolte raadde de partijen ook at het voorstel in te dienen. Maar De Niet liet zich niet overtuigen.

Waarna zijn motie slechts steun kreeg van mede indiener ChristenUnie SGP en Leefbaar Den Haag. Stolte verklaarde al in oktober vorig jaar van de directeur van de Norfolkline in vertrouwen te hebben gehoord, dat de rederij aan het nadenken was over de toekomst en dat een (deels) vertrek naar Vlaardingen tot de mogelijkheden hoorde. In Scheveningen werken 360 mensen voor de reder. Uit een enigszins gedateerd onderzoek blijkt dat de vestiging indirect vijftig a tachtig arbeidsplaatsen oplevert. De Norfolkline draagt wel voor een belangrijk deel bij aan de inkomsten van de haven. Volgens Stolte staat een verplaatsing nog niet definitief vast.Haagsche Courant 23 januari 2004 Overname welzijnswerk in orde ook na twijfel

De stichtingen die verantwoordelijk worden voor het welzijnswerk in de Schilderswijk, Laak en Ypenburg zijn bestuurlijk in orde, aldus wethouder Klijnsma (PvdA welzijn). "Ik hecht eraan, zeggen dat die organisaties ordelijke stukken hebben." De rechtmatigheid van de statuten wordt echter in twijfel getrokken door de fractie van Leefbaar Den Haag in de Haagse gemeenteraad. Dat geldt ook voor woordvoerder Hendriks van Nieuw Palet, een organisatie die ook delen van het failliete Ondernemend Welzijn had willen overnemen Volgens Hendriks zijn de statuten onrechtmatig. De problemen met de statuten vloeien voort uit de crisis bij On dernemend Welzijn. De organisatie - verantwoordelijk voor het welzijnswerk in de Schilderswijk Laak en Ypenburg- ging begin december failliet. De curator ging vervolgens op zoek naar overname partners Ondanks opnieuw felle tegen stand van de oppositiefracties in in de raad ging een meerderheid toch officieel akkoord met het opsplitsen van de failliete boedel van Ondernemend Welzijn in drie delen.RTVWest 23 januari 2004 Geen Rob Oudkerkstraat in Den Haag

'DEN HAAG - Leefbaar Den Haag heeft voorgesteld de Poeldijksestraat m de rosse buurt om te dopen m Rob Oudkerkstraat De partij kreeg daarvoor gisteravond geen steun bij andere partijen De gemeenteraad stemde wel m met naamswijziging van de straat in Wolterbeekstraat. Den Haag wil daarmee alle herinneringen aan de raamprostitutie uitwissen. Leefbaar Den Haag probeerde verder een 'zogeheten pierewaai-motie m te dienen waarin stond dat Haagse wethouders gelukkig geen hoerenlopers zijn. Toen burgemeester Deetman weigerde de motie te behandelen, is die ook weer snel ingetrokken.HaagsWestNieuws 19 januari 2004 Parkeerboetes Borneostraat worden niet ingetrokken

Archipelbuurt- Automobilisten die in de Borneostraat op de bon zijn geslingerd, moeten hun prent betalen. Dat is het antwoord van de gemeente op schriftelijke vragen van Leefbaar Den Haag.

Deze partij had aangekaart dat in de Borneostraat vanwege openbrekingen problemen waren ontstaan. Volgens Leefbaar Den Haag waren de werkzaamheden niet goed met de bewoners gecommuniceerd, waardoor ze wegens fout parkeren onterecht bekeurd werden. De partij vond dat de bewoners van de Borneostraat nu als criminelen werden bestempeld en vroeg om kwijtschelding, zoals op het Noordeinde tijdens Prinsjesdag is gebeurd. De gemeente laat echter weten dat met de bewoners goed is gecommuniceerd en dat de boetes gehandhaafd blijven.Haagsche Courant 15 januari 2004 Raad akkoord met opsplitsen welzijn

DEN HAAG | Het welzijnswerk in Laak, de Schilderswijk en Ypenburg wordt definitief overgenomen door nieuwe organisaties. Een meerderheid in de Haagse politiek gaat akkoord met de plannen van wethouder Klijnsma, bleek gisteravond na een lange vergadering.

Een nieuwe verdeling van het welzijnswerk in de drie wijken was nodig nadat de organisatie die hier verantwoordelijk voor was - Ondernemend Welzijn -begin december failliet werd verklaard.

Coalitiepartij CDA heeft echter 'zeer grote twijfels' over de toekomst van het welzijnswerk in de Schilderswijk. Hiervoor wordt een nieuwe organisatie opgericht die valt onder de vleugels van Welzijnsorganisatie Centrum (WOC). Uit een rapport van de gemeentelijke accountantsdienst blijkt dat WOC organisatorisch en financieel niet al te best functioneert. Wethouder Klijnsma verklaarde dat ook het stadsbestuur aanvankelijk zorgen had over WOC.

Maar zij heeft na de analyse van de gemeentelijke accountants direct een gesprek gevoerd met de directeur en het bestuur. Die verzekerden haar dat allerlei maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. Zo wórdt het bestuur versterkt en komt er een 'plan van aanpak'. De gemeente gaat de vorderingen tweemaandelijks inspecteren. Klijnsma: "Ik heb vertrouwen in de organisatie."

Dat én het idee dat als niet zou worden ingestemd met de plannen de werknemers van het voormalige Ondernemend Welzijn op straat zouden staan, was doorslaggevend voor het CDA om in te stemmen met de plannen.

D66, GroenLinks en Leefbaar Den Haag waren echter niet te vermurwen en bleven tegen. GroenLinks is voorstander van een zelfstandig doorgaan van het welzijnswerk in de Schilderswijk. D66-raadslid Van der Zalm verklaarde een déjavu-gevoel te krijgen bij de plannen van de wethouder. Het lijkt hem veel op de geschiedenis van Ondernemend Welzijn, dat ook door een fusie tot stand kwam. VVD, PvdA, de Haagse Stadspartij, SGP/ChristenUnie en de SP namen wel genoegen met de verklaringen van de wethouder, zij het soms ook met moeite.

De overname van het welzijnswerk in Laak door de welzijnsorganisatie Escamp en dat in Ypenburg door Haagse Hout bleken vrijwel onomstreden in de gemeenteraad. In de toekomst moet nog een aantal punten worden opgehelderd.

Zo is de rechtspositie van de werknemers nog steeds niet helder en bestaan eveneens vragen over de statuten van de nieuwe organisaties. Uit de meest recente gegevens blijk dat door de nieuwe constructie 44 arbeidsplaatsen verloren gaan.Scheveningsche Courant 14 januari 2004 Gemeente koopt Pier niet terug

SCHEVENINGEN - De gemeente Den Haag is niet van plan om de Pier van het Van der Valkconcern over te nemen. Ze beschouwt de exploitatie van de Pier niet als een van haar kerntaken. Dat laat ze weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van Leefbaar Den Haag. Deze partij was ter ore gekomen dat de Pier in de verkoop staat, maar dat hiervoor geen koper is gevonden Leefbaar Den Haag vroeg zich af of de gemeente misschien interesse had.

HaagWestNieuws 7 januari 2004 Politiegebouw Archimedesstraat mogelijk centrum Nederlands - Indische gemeenschap

Duinoord- Voor het politiebureau aan de Archimedesstraat bestaat belangstelling van de Nederlands-Indische gemeenschap. Ze wil, volgens de fractie van Leefbaar Den Haag, het gebouw in gebruik nemen als ontmoetings- en opleidingscentrum. Het pand aan de Archimedesstraat komt vrij, omdat de politie nog dit jaar verhuist naar het nieuwe stadsdeelkantoor Segbroek op de hoek van de Weimerstraat en de Valkenboslaan..

 


De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
http://www.denhaag.nl/disclaimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

titia-lont 1 ruzie

PvdA scoort, maar niet bij raadsverkiezingen