Wet schatkistbankieren is er door
Gemeente Den Haag gaat 1,2 miljard aan reserve inleveren

Provincies en gemeenten worden medeverantwoordelijk voor het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort en verplicht om bij de minister van FinanciŽn te gaan bankieren. 

De Eerste Kamer stemde dinsdag 10 dec. in met twee wetten die dit regelen: de Wet Houdbare OverheidsfinanciŽn (HOF) en de wet verplicht 'schatkistbankieren'.
De Wet HOF is nodig omdat tekorten van gemeenten of provincies door de Europese Commissie in Brussel worden meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat volgens de EU-regels niet meer dan 3 procent mag bedragen. De wet bepaalt dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciŽn. Bij het verplicht schatkistbankieren moeten decentrale overheden geld dat ze over hebben stallen bij het Rijk. Dat verlaagt de staatsschuld met naar schatting 5,6 miljard euro en bovendien voorkomt het dat gemeenten weer massaal geld verliezen op bijvoorbeeld spaarrekeningen in IJsland, zoals tijdens de financiŽle crisis is gebeurd.

We raken straks 1.200 miljoen euro aan opgebouwde reserve kwijt.

Goh, zomaar weer verdwenen van de Haagse website.
Ach, we kennen onze pappenheimers inmiddels wel. 
Hier dus maar even het
spiegeltje

Die 1.200 miljoen mogen we inleveren als we straks verplicht worden om deel te nemen aan het het verplichte schatkistbankieren.
Dan krijgt het rijk zicht in onze reserves.

Dat argument lees je nog nergens, want er wordt een gigantisch mistgordijn met allerlei drogredenen opgetrokken. 

Die valse vlaggen dekken de lading niet.
En denkt u nu heus, dat wij dan nog een rijksbijdrage gaan krijgen, met zoín dik gevulde portemonnee?
We hebben totaal zoín 1,6 miljard aan reserve.
De begroting bedraagt 2,1 miljard.
Als we 20 procent aan effectieve reserve mogen hebben, dan is dat 1.180 miljoen teveel.
Die discussie over de toelaatbare reserve, moet dan nog wel losbarsten, maar we krijgen gewoon de komende jaren, totaal sowieso ťťn miljard minder van het rijk.

Elk weldenkend mens kan met het bovenstaande begrijpen dat we dat geld hoe dan ook kwijtraken.
Laten we het dan goed besteden, inventariseer wat er gedaan moet worden en verstrek opdrachten aan, bij voorkeur, Haagse ondernemers.

En zorg ervoor dat je dwingend oplegt dat ze, bij zoveel mogelijk trajecten, jongeren de kans geven een vak te leren, en een betaalde baan te geven.
Dan komen we ook eens een keertje uit dat dal.
Iedereen praat elkaar maar de put in.
Als we dan toch dat geld kwijt dreigen te raken, investeer het dan in je eigen stad.


In 2007 hadden we al 761 miljoen aan reserve.
Die in 2009 al was
aangegroeid tot 1,25 mijlard euro  en nu dus totaal 1,6 miljard bedraagt. 

En wat heeft Den Haag met die extreme spaarzin nu eigenlijk bereikt?
Dat we die 1.600 miljoen straks gekort gaan worden op de rijksbijdrage.
We moeten gaan schatkistbankieren en dan krijgt het rijk inzicht in onze reserves.
En je kan er natuurlijk op wachten dat ze die onterechte klagers voorlopig niets meer geven vanuit het rijk.
Als we nu 20% van onze jaarbegroting van 2,1 miljard als reserve aanhouden?
Dat is 420 miljoen en dan hebben we nog 1.180 miljoen teveel in kas.
We hebben in Den Haag 250.000 huishoudens.
In wezen heeft elk huishouden voor  4.720 euro aan dood geld in die spaarpot zitten.
Dat kan dus gewoon herverdeeld worden.

 

 

 

 

Credit is toch negatief en debet positief? Of was het nu omgekeerd?