Haagse SP stelt onnodige bezuinigingen aan de kaak

De SP is weer eens woest, laaiend, boos, teleurgesteld enz.
Ze zijn in ieder geval niet blij.
Het zou ook een Godswonder zijn, als dat wel een keer zo zou zijn.
Het gaat echter nog maar om een bedrag van 244,7 miljoen, terwijl er in no-time 980 miljoen euro ge-oormerkt dient te worden, voordat we die kwijtraken.
Maar we zijn op de goede weg.

Zoals met de Rotterdamsebaan  die ons in 2013 nog 1,43 miljoen aan voorbereiding gaat kosten. |
En de uitvoering zelf kost stadsgewest Haaglanden 300 miljoen.
Met totaal 1.088.508 inwoners zou Den Haag dan de helft voor haar rekening moeten nemen.
Dat schiet tenminste op met 150 miljoen.

Dan hebben we al 28 miljoen verlies op de ministeries die we in onze maag hebben laten splitsen. En daar kan je rustig de helft nog bij optellen want we zijn er nog niet.

Voorbereiding Olympische spelen 2028 75.000 per jaar inclusief wat aanpassingen van 2013 tot 2028 is totaal 1,5 miljoen.
Dat mag best wat meer worden, want we komen zo nooit van ons geld af.
En als we het niet dit jaar oormerken, dan zijn we het kwijt, omdat ze vanuit het rijk ons gaan korten vanwege onze reserves, die dan bekend zijn, met het schatkistbankieren

Onnodig bezuinigen.

Maar de SP heeft wel een punt door te stellen dat die bezuinigingen ridicuul zijn.
We weten vanwege die overvvloed niet wat we met ons geld moeten doen en dan toch nog overal knijpen.

Te gek voor woorden dat die raadsleden hun tijd zitten te verdoen met bezuinigingen die nergens voor nodig zijn.
Organisaties korten op hun budget terwijl ze in dat stadhuis elke keer over die berg van 1.400 miljoen euro aan reserve moeten klauteren om de raadszaal binnen te kunnen komen.

Wie houdt nu eigenlijk Den Haag in een onterechte wurggreep?

Ondanks het feit dat we omkomen in de reserves, worden de raadsleden en de wethouders hier in Den Haag consequent afgescheept met te weinig huishoudgeld om de stad te besturen. 
Terwijl achter hun rug, er elk jaar 100 miljoen, aan die al enorme reserve 
van 1,4 miljard wordt toegevoegd.
Waarom werd er in 2011 niet voor gekozen om "maar" 80 miljoen op de spaarrekening te gooien?
Dan hadden we van die 20 miljoen extra, 11,5 miljoen kunnen reserveren voor het openhouden van onze buurthuizen en 1 miljoen om de koopkracht van onze ouderen op peil te houden.
Dan hadden we nog 7,5 miljoen extra te besteden gehad.
En ook in 2012 komt er weer 100 miljoen bij.

Er moet dus iets van een hogere macht zijn, dat ons bestuur in de klem houdt.
Een holding die het échte beleid vaststelt en ons bestuur laat spartelen als een noodlijdende inkooporganisatie met structureel te weinig budget.
En waarom? 
Hoewel het de gewoonte is van dubieuze holdings, om via werkmaatschappijtjes arbeid en materiaal in te kopen en die dan failliet te laten gaan, zijn hier de beweegredenen totaal onduidelijk.
Of het is een vooropgezet plan om alle "linkse hobby's" de nek om te kunnen draaien?

Financiële problemen kosten enorm veel energie die men beter kan besteden.
Temeer daar die problemen door een hogere macht gekunsteld lijken te worden.
Het geld ligt er maar.  
Te renderen zogezegd.
Wat zouden ze nu vangen aan rente in verhouding tot de revenuen, die je hebt om de maatschappelijke onrust enigszins weg te nemen en je stad op orde te houden?
Iets van vertrouwen te herwinnen.
Raadsleden maken de dienst uit, laten ze ons geloven, maar vooralsnog durft er niemand wat van die geldberg af te snoepen.
Waar zou die angst nu toch vandaan komen. Wie tikt ze op hun vingers als ze ook maar naar die geldberg durven te wijzen?

Den Haag raakt 1 miljard, 1.000 miljoen kwijt aan schatkistbankieren.

We raken straks 1.000 miljoen euro van onze opgebouwde reserve kwijt.

Goh, zomaar weer verdwenen van de website.
Zeker ook last van een virusje?
Ach, we kennen onze pappenheimers inmiddels wel. 
Hier dus maar even het
spiegeltje

Die 1.000 miljoen mogen we inleveren als we straks verplicht worden om deel te nemen aan het het verplichte schatkistbankieren, vanaf 2013.
Dan krijgt het rijk zicht in onze reserves.

Dat argument lees je nog nergens, want er wordt een gigantisch mistgordijn met allerlei drogredenen opgetrokken. 

Die valse vlaggen dekken de lading niet.
En denkt u nu heus, dat wij dan nog een rijksbijdrage gaan krijgen, met zo’n dik gevulde portemonnee?
We hebben totaal zo’n 1,4 miljard aan reserve.
De begroting bedraagt 2,1 miljard.
Als we 20 procent aan effectieve reserve mogen hebben, dan is dat 980 miljoen teveel.
Die discussie over de toelaatbare reserve, moet dan nog wel losbarsten, maar we krijgen gewoon de komende jaren, totaal één miljard minder van het rijk.

Elk weldenkend mens kan met het bovenstaande begrijpen dat we dat geld hoe dan ook kwijtraken.
Laten we het dan goed besteden, inventariseer wat er gedaan moet worden en verstrek opdrachten aan, bij voorkeur, Haagse ondernemers.

En zorg ervoor dat je dwingend oplegt dat ze, bij zoveel mogelijk trajecten, jongeren de kans geven een vak te leren, en een betaalde baan te geven.
Dan komen we ook eens een keertje uit dat dal.
Iedereen praat elkaar maar de put in.
Als we dan toch dat geld kwijt dreigen te raken, investeer het dan in je eigen stad.


In 2007 hadden we al 761 miljoen aan reserve.
Die in 2009 al was
aangegroeid tot 1,25 mijlard euro  en nu dus totaal 1,4 miljard bedraagt. 

En wat heeft Den Haag met die extreme spaarzin nu eigenlijk bereikt?
Dat we die 1.400 miljoen straks gekort gaan worden op de rijksbijdrage.
We moeten gaan schatkistbankieren en dan krijgt het rijk inzicht in onze reserves.
En je kan er natuurlijk op wachten dat ze die onterechte klagers voorlopig niets meer geven vanuit het rijk.
Als we nu 20% van onze jaarbegroting van 2,1 miljard als reserve aanhouden?
Dat is 420 miljoen en dan hebben we nog 980 miljoen teveel in kas.
We hebben in Den Haag 250.000 huishoudens.
In wezen heeft elk huishouden voor  3.920 euro aan dood geld in die spaarpot zitten.
Dat kan dus gewoon herverdeeld worden.


Zie ook;

 

 

Reageer....