Haagse SP; Gemeente en gemeenteraad "faalt" bij aanbesteding thuiszorg

Groot gat PvdA voorstel tussen afgesproken uurvergoeding en te betalen salaris 

Zorg vangt in 2013 maar liefst 110% boven de bruto loonkosten


Met het opnieuw aanbesteden van de thuiszorg in Den Haag tegen een te laag uurtarief, slaat zowel de gemeente als de gemeenteraad de verkeerde weg in volgens de SP.

Het (PvdA) uurloon voor 2013 is alleszins redelijk.
De kritiek betreft echter het salaris wat de (mede)werkers uiteindelijk ontvangen.
Jammer dat die SP weer zo ongenuanceerd staat te gillen.

Werknemers-uurloon zorg blijft staan op prijspeil febr. 2008

Het uurloon in 2008 was een schande, maar dat leek voor die zorg, die zo velen echt belangrijk vinden, nu net géén probleem te zijn voor Bert van Alphen toentertijd
Dat betrof een bedrag van 13,73 inclusief alle bijkomende kosten voor Meavita, die dan ook prompt failliet ging.
Dat uurloon is nu met het PvdA voorstel opgeschroefd naar 23,60.

Volgens de SP zouden de werknemers daar slechts 9,02 van krijgen.
Inclusief werkgeverslasten is dat dan 11,36 per uur. 
Plus 12,24 overhead(?) is 23,60.

Terecht dat de SP de noodklok luidt voor dat uurloon van 9,02.
Maar vanwege het feit dat je ze niet hoort over het verschil van 12,24 dat de organisatie opstrijkt, kan je alleen maar concluderen dat ze niet beseffen, dat niet het (PvdA) uurloon het probleem is, maar wat de organisatie in haar zak steekt, ten nadele van de werknemers.

Het minimumloon is 1456,20 per maand en daar staat 150 uur tegenover.
Met die 9,02 krijgen de mensen maar 1.353,- per maand.
Dat is inclusief vakantiegeld 1.335,- per jaar te weinig.
Ze moeten dus met werken nog een maandloon inleveren.
De opbouw van dat uurloon voor de aanbesteding zal wel zoiets zijn als hieronder staat.
En dat is dan nog steeds hetzelfde prijspeil als in febr. 2008

En juist de PvdA die dat probleem van die te lage lonen toen al signaleerde, heeft er  helemaal niets aan gedaan  
Ze hebben het domweg niet gecorrigeerd. (Niet in 2008)

Terecht dat die contracten opengebroken dienen te worden en er  marktconforme uurlonen betaald moeten worden. In dit geval dus meer dan die armzalige € 13,73 per uur all-in van 2008 waar dan én het personeel én de organisatie van betaald moesten worden. 

Gemiste kans
Men had voor de aanbesteding in het programma van eisen moeten stellen dat het personeel minimaal 130% van het minimumloon dient te krijgen
130% van het minimumloon plus vakantiegeld inclusief werkgeverslasten 
is € 28.292,- voor 1.750 uur per jaar  is € 16,17 per uur. 
Plus 6,5 % voor de organisatie en 6,5% risico van ziekte en 8% inhuren van vakantiekrachten, die door de gemeente wel afgedwongen worden, maakt een opslag van 21%.
Plus 21% btw is € 24,- per uur bruto, die de organisatie in rekening dient te brengen.
  Helaas is die eis van 130% van het minimumloon niet gesteld. 
Een gemiste kans.

_______________________________________________________________________

En dat komt redelijk overeen met het PvdA voorstel.
De basistarieven voor hulp bij het huishouden met ingang van de eerstvolgende contractperiode vast te stellen op:
a. € 20,88 per uur voor door het college geïndiceerde hulp bij het huishouden cat. 1 in natura
b. € 23,60 per uur voor door het college geïndiceerde hulp bij het huishouden cat. 2 in natura

_______________________________________________________________________

Alleen zit er dus tussen dat bruto bedrag en het daadwerkelijke uurloon een veel te groot gat.
Geld dat bij het management blijft hangen?
Het bovenstaande geeft aan dat met een dergelijk uurloon voor de organisatie het personeel 130% van het minimumloon zou moeten verdienen.
Nu zit er 12,24 euro per uur tussen het salaris en de te betalen vergoeding.
110% opslag op de totale loonkosten(?)

Daar gaat dan nog wel de btw af, maar dan nog blijft er toch wel heel veel aan die strijkstok hangen.

Het kost ons als gemeente nog meer, omdat er nu nog steeds mensen zijn die vanwege dat hongerloontje, kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen.
Dat komt dus ook nog eens extra op die 23,60.
Dan betaal je eindelijk een marktconform uurloon en dan moet je nog een keer via die kwijtscheldingen een toeslag daarop betalen.
Om het nog maar niet te hebben over de aanvullende uitkeringen als ze minder uren maken en onder de bijstandsnorm vallen.
Nog meer redenen om die looneis te stellen van 130%.

Eigenlijk is die hele aanbesteding overbodig.
Je neemt de jaaropgaven van het verzorgende personeel plus 47,5%.
Dan valt er ook niet exceptioneel te graaien door de directie, want er is gewoon niet meer.
Als ze meer willen hebben, dan kan dat alleen maar door de lonen van het personeel op te schroeven en een klimaat te scheppen dat het reserveringspercentage  van het ziekteverzuim minder aangesproken wordt.

Zie je nu hoe je een stad ook naar behoren kan besturen?
Het is een vak van niks, dat heb je zo onder de knie. 
Ze zijn er, van de PvdA en GroenLinks, er zelf debet aan geweest dat er zoveel maatschappelijke onrust is ontstaan toentertijd in Den Haag, en eigenlijk is de rust in zorgland nooit meer teruggekeerd.
Dat er banenverlies is opgetreden en verzorgend personeel het vak is uitgevlucht heeft met dit soort "aanbestedingen te maken.
Het is en blijft een ondergrondse veenbrand, die nu weer bovengronds komt.

En het meest zorgelijke is dat er sinds 2008 niets is veranderd.
Dat maakt het bijhouden van dit blog ook zo gemakkelijk.
Je neemt een artikel van tig jaar geleden(2003) over een Haagse wantoestand en dat kan je zo weer publiceren op elk moment dat het nodig is.
Daar weet die SP ook niks aan te veranderen.

Je kan dat ijspaleis net zo goed sluiten want er zit totaal geen verbetering in voor de Haagse arbeider.
Er gebeurt in wezen al jaren helemaal niks.
Ja, ons geld er doorheen jagen, dat gaat ze prima af.

Onnodig bezuinigen.

Maar de SP heeft wel een punt door te stellen dat die bezuinigingen ridicuul zijn.
We weten vanwege die overvloed niet wat we met ons geld moeten doen en dan toch nog overal knijpen.

Te gek voor woorden dat die raadsleden hun tijd zitten te verdoen met bezuinigingen die nergens voor nodig zijn.
Organisaties korten op hun budget terwijl ze in dat stadhuis elke keer over die berg van 1.400 miljoen euro aan reserve moeten klauteren om de raadszaal binnen te kunnen komen.

Wie houdt nu eigenlijk Den Haag in een onterechte wurggreep?

Ondanks het feit dat we omkomen in de reserves, worden de raadsleden en de wethouders hier in Den Haag consequent afgescheept met te weinig huishoudgeld om de stad te besturen. 
Terwijl achter hun rug, er elk jaar 100 miljoen, aan die al enorme reserve 
van 1,4 miljard wordt toegevoegd.
Waarom werd er in 2011 niet voor gekozen om "maar" 80 miljoen op de spaarrekening te gooien?
Dan hadden we van die 20 miljoen extra, 11,5 miljoen kunnen reserveren voor het openhouden van onze buurthuizen en 1 miljoen om de koopkracht van onze ouderen op peil te houden.
Dan hadden we nog 7,5 miljoen extra te besteden gehad.
En ook in 2012 komt er weer 100 miljoen bij.

Er moet dus iets van een hogere macht zijn, dat ons bestuur in de klem houdt.
Een holding die het échte beleid vaststelt en ons bestuur laat spartelen als een noodlijdende inkooporganisatie met structureel te weinig budget.
En waarom? 
Hoewel het de gewoonte is van dubieuze holdings, om via werkmaatschappijtjes arbeid en materiaal in te kopen en die dan failliet te laten gaan, zijn hier de beweegredenen totaal onduidelijk.
Of het is een vooropgezet plan om alle "linkse hobby's" de nek om te kunnen draaien?

Financiële problemen kosten enorm veel energie die men beter kan besteden.
Temeer daar die problemen door een hogere macht gekunsteld lijken te worden.
Het geld ligt er maar.  
Te renderen zogezegd.
Wat zouden ze nu vangen aan rente in verhouding tot de revenuen, die je hebt om de maatschappelijke onrust enigszins weg te nemen en je stad op orde te houden?
Iets van vertrouwen te herwinnen.
Raadsleden maken de dienst uit, laten ze ons geloven, maar vooralsnog durft er niemand wat van die geldberg af te snoepen.
Waar zou die angst nu toch vandaan komen. Wie tikt ze op hun vingers als ze ook maar naar die geldberg durven te wijzen?

Den Haag raakt 1 miljard, 1.000 miljoen kwijt aan schatkistbankieren.

We raken straks 1.000 miljoen euro van onze opgebouwde reserve kwijt.

Goh, zomaar weer verdwenen van de website.
Zeker ook last van een virusje?
Ach, we kennen onze pappenheimers inmiddels wel. 
Hier dus maar even het
spiegeltje

Die 1.000 miljoen mogen we inleveren als we straks verplicht worden om deel te nemen aan het het verplichte schatkistbankieren, vanaf 2013.
Dan krijgt het rijk zicht in onze reserves.

Dat argument lees je nog nergens, want er wordt een gigantisch mistgordijn met allerlei drogredenen opgetrokken. 

Die valse vlaggen dekken de lading niet.
En denkt u nu heus, dat wij dan nog een rijksbijdrage gaan krijgen, met zo’n dik gevulde portemonnee?
We hebben totaal zo’n 1,4 miljard aan reserve.
De begroting bedraagt 2,1 miljard.
Als we 20 procent aan effectieve reserve mogen hebben, dan is dat 980 miljoen teveel.
Die discussie over de toelaatbare reserve, moet dan nog wel losbarsten, maar we krijgen gewoon de komende jaren, totaal één miljard minder van het rijk.

Elk weldenkend mens kan met het bovenstaande begrijpen dat we dat geld hoe dan ook kwijtraken.
Laten we het dan goed besteden, inventariseer wat er gedaan moet worden en verstrek opdrachten aan, bij voorkeur, Haagse ondernemers.

En zorg ervoor dat je dwingend oplegt dat ze, bij zoveel mogelijk trajecten, jongeren de kans geven een vak te leren, en een betaalde baan te geven.
Dan komen we ook eens een keertje uit dat dal.
Iedereen praat elkaar maar de put in.
Als we dan toch dat geld kwijt dreigen te raken, investeer het dan in je eigen stad.


In 2007 hadden we al 761 miljoen aan reserve.
Die in 2009 al was
aangegroeid tot 1,25 mijlard euro  en nu dus totaal 1,4 miljard bedraagt. 

En wat heeft Den Haag met die extreme spaarzin nu eigenlijk bereikt?
Dat we die 1.400 miljoen straks gekort gaan worden op de rijksbijdrage.
We moeten gaan schatkistbankieren en dan krijgt het rijk inzicht in onze reserves.
En je kan er natuurlijk op wachten dat ze die onterechte klagers voorlopig niets meer geven vanuit het rijk.
Als we nu 20% van onze jaarbegroting van 2,1 miljard als reserve aanhouden?
Dat is 420 miljoen en dan hebben we nog 980 miljoen teveel in kas.
We hebben in Den Haag 250.000 huishoudens.
In wezen heeft elk huishouden voor  3.920 euro aan dood geld in die spaarpot zitten.
Dat kan dus gewoon herverdeeld worden.


Reageer....