Leeglopende Haagse PVDA vormt bedreiging bewonersorganisaties


8 sept. 2015
De afgelopen maanden zijn drie bestuursleden van de Haagse PvdA afgetreden uit onvrede over de koers van de partij.
Volgens betrokkenen zouden de drie - Jos Burgwal, Hans van Daal en Petra van der Vlis - pittige kritiek hebben gehad op de koers van de partij.

De Haagse PvdA heeft nu gedreigd zich weer te gaan bemoeien met de bewonersorganisaties, terwijl ze niks doet aan de terreur van de door henzelf opgerichte welzijnsstasi. Die (welzijns)bende van vier, die al jaren geleden ontmanteld had moeten worden. En eigenlijk nooit opgericht had mogen worden.

Albert-Jan  Pomper, (de voorzitter van het noodlijdende clubje. red.) ‘We hebben een ambitieus plan om de partij weer op de kaart te zetten. We willen veel meer verbinding zoeken met de stad en de organisaties waar we traditioneel ook goede banden mee hádden(?), wijkverenigingen, buurtorganisaties, patiëntenzorgverenigingen, de FNV. En daar gaan we met dit sterke bestuur ook mee verder. We moeten echt meer de stad in. En ons ook bezinnen op de vraag ‘wat is sociaal-democratische progressieve politiek’.

"We willen veel meer verbinding zoeken met de stad en de organisaties waar we traditioneel ook goede banden mee hádden: wijkverenigingen, buurtorganisaties"

Volledig de weg kwijt. Op naar de 0 zetels.
Goede banden hádden. Inderdaad hádden. 15 jaar geleden misschien.
Die snappen echt niet wat er aan frustraties en ingehouden woede speelt bij die bewonersorganisaties, die dat rode gevaar liever kwijt dan rijk zijn met hun
"Bende van Vier".
De Bende van Vier is de benaming voor een groep van organisaties die de meeste welzijnstaken in Den Haag naar zich toe wist te trekken vanaf maart 2002 tot heden. De door partijleidster Jetta Klijnsma opgerichte Haagse "welzijnsstasi" was een groep van radicale nieuwkomers in het welzijnslandschap in Den Haag. (Deze groep werd ook wel de Kerngroep van het grote graaien genoemd).

Het illustere kwartet bestaat uit Boog, Voor, Mooi en Zebra, die die verleden jaar weer “goed” waren voor 48 miljoen aan honderden (deel)subsidies volgens het openbaar subsidieregister. Terwijl de jaren ervoor het om 40 en 44 miljoen ging. En dat ondanks de door het college opgelegde bezuiniging van 7,7% hun budget wél verhoogd werd. Wie het nog begrijpt mag zijn vinger opsteken.
De groep verzette zich fel tegen de meer pragmatische koers van D66 en het CDA
die na de val van de PvdA (2010) werd ingezet.
Algemeen wordt overigens aangenomen dat de nieuwe wethouder (Karsten Klein CDA) nèt op tijd had ingegrepen, want er werden aanwijzingen gevonden dat de Bende van Vier op korte termijn een complete machtsovername had gepland met de hulp van de op te heffen Haagse Koepel waarvan de subsidie in 2012 stopgezet zou worden. Die uit het niets geschapen Koepel parasiteerde al veel te lang op het daardoor gekorte budget van de bewonersorganisaties (bo's) en die wisten een coupé te voorkomen door aan te dringen op het herstel van de situatie voordat die Bende van Vier er als een soort bestuurslaag tussen werd geschoven. 
Veel plannen van de bo's werden gekaapt door de Bende van Vier, die het dan als een eigen project presenteerde en de daarbij behorende financiering claimde. Ook werden de "dissidente" bo's die zich niet wensten te voegen naar de structuur van die Bende van Vier monddood gemaakt door hen de nodige middelen te onthouden. (Van al dat geld, 40-48 miljoen, ziet geen bewonersorganisatie iets. Die mogen blij zijn als de huur betaald kan worden en verder mogen ze het zelf uitzoeken.) Vooral het feit dat de gemeente Den Haag zich voor het karretje van de Bende van Vier liet spannen en de bo's ook niet echt serieus namen kwam de verstandhouding niet ten goede.
Vanwege de aanhoudende kritiek groeide bij de gemeente Den Haag het besef dat die "welzijnsstasi" in zijn geheel ontmanteld diende te worden, maar werd daar tot nu toe nog geen beleid voor ontwikkeld, omdat er nog een PvdA stoorzender aanwezig is in de vorm van Rabin Baldewsingh.
Het is gissen naar de redenen waarom hij die vier nog steeds de hand boven het hoofd houdt. Hoewel er wel een vermoeden is.
Maar de verwachting is wel, dat ook deze geldverslindende, niets toevoegende regent het veld dient te ruimen. Jammer dat die 3 PvdA dissidenten hem niet gelijk mee konden nemen.

Dat de gemeente Den Haag de bo's ook niet echt serieus namen kwam de
verstandhouding niet ten goede.
En nu nog niet.
Het motto 'Meedoen' van het Haagse college van burgemeester en
wethouders komt maar moeilijk van de grond. Het stadsbestuur slaagt er
niet in om een dialoog met de burgers in de stad te starten.

Het is de Partij van de Academici die niks meer heeft met de gewone burger.

 

 Reageer....