Ver. geen harddrugspand bij het Vennespeelplein

 

 

 

PERSBERICHT 

STICHTING HAAGS ISLAMITISCH PLATFORM (SHIP) - februari 2005

                  

SHIP ondersteunt acties ‘Bewonersgroep omwonenden Van der Vennestraat 85’ tegen komst van een gebruikersruimte.

 

De Stichting Haags Islamitisch Platform (SHIP) vindt dat omwonenden Van der Vennestraat 85 door verschillende partijen in de steek is gelaten en zal deze bewonersgroep steunen in hun protest tegen de komst van een gebruikersruimte voor drugsverslaafden.

 

SHIP is van mening dat de locatie die de gemeente Den Haag heeft gekozen – omdat het nu eenmaal een leegstaande pand ter beschikking had - voor deze gebruikersruimte absoluut ongeschikt is. Bij een drugsvoorziening moeten de gebruikers nog steeds hun dagelijkse behoefte ‘scoren’. Dit zal zeker drugsgerelateerde criminaliteit dichter bij de Van der Vennepark brengen. Binnen een straal van 150 meter van de Van der Vennepark dat pal tegenover de beoogde gebruikersruimte ligt, zijn er een aantal basischolen gevestigd. Het park wordt vaak gebruikt door spelende kinderen en andere schoolgaande jongeren. De keuze van de gemeente leidt bovendien tot onduidelijkheden en begripsverwarring bij deze opgroeiende jongeren.

 

SHIP werkt graag mee aan een aanpak waarbij op menswaardige wijze de reïntegratie van verslaafden in de samenleving vorm krijgt. SHIP heeft in het verleden ook actief het draagvlak onder moslims voor een dergelijke ruimte (in een ander buurt) helpen vergroten. Daarnaast heeft SHIP een preventie project, deskundigheidsbevordering van Imams op gebied van verslaving en de toeleiding van verslaafden naar zorg helpen vorm geven. Echter, een leven met drugs als ‘levensstijl’ keurt de SHIP af. De SHIP had graag gezien dat het drugsproject bij een medische faciliteit gehuisvestigd wordt.

 

De buurt was net blij af te zijn van een eerder probleem dat werd veroorzaakt door de rijksoverheid m.b.t. tot Bulgaarse illegalen. Nu worden zij opnieuw opgezadeld met een door een overheidsprobleem waarvan vanwege de experimentele aard van het drugsproject de uitkomsten nog verre van zeker zijn. SHIP vindt dat bij een gedegen belangenafweging de uitkomsten niet anders hadden kunnen zijn dan om tegen de komst van de gebruikersruimte te pleiten. Dat voor het tegenovergestelde wordt gepleit geeft in de ogen van SHIP aan dat de Schilderswijk wordt gebruikt als een afvoerputje waar de resterende problemen wel even kunnen worden gedumpt.

 

Hoewel inmiddels een bouwvergunning voor het inwendig verbouwen van het kantoor Van der Vennestraat 85 tot een gebruikersruimte door de gemeente Den Haag is afgegeven, is de vestiging van het drugsproject nog lang geen gelopen race. De SHIP denkt dat de groeiende bewonersgroep, over een jaar, bij de komende lokale verkiezingen, zich zeker zal herinneren door wie zij zijn gesteund. 

  Home