Ver. geen harddrugspand bij het Vennespeelplein

 

Haagsche Courant
Niemand wil een drugsverslaafde 29-06-2004

door Maja Landeweer

DEN HAAG | Veranderingen in de stad zijn onontkoombaar. De Amerikaanse ambassade zit niet meer op de goede plek. Drugsverslaafden hebben behoefte aan een nieuwe gebruikersruimte. Maar de Hagenaar is mondig en niemand wil die verslaafden of ambassade in zijn achtertuin.

Dit blijkt uit een rondgang van deze krant. Overal mag van de burgers een ambassade of een gebruikersruimte komen, maar 'Not In My Backyard', ofwel het zogenoemde NIMBY-effect: 'niet in mijn (achter)tuin'. Met als gevolg een lawine aan protesten in de Schilderswijk, de beoogde plek voor de drugsverslaafden, en in het Benoordenhout, waar de gemeente een plek voor de ambassade heeft gedacht. De gemeente luistert niet naar de burger, wordt gezegd, maar de gemeente kan geen kant op.

Schilderswijker
Ergens moet de nieuwe gebruikersruimte komen, maar daar hoef je bij de Schilderswijker niet mee aan te komen. Die heeft het al moeilijk genoeg met de bestaande problemen.
"Laat ze die verslaafden maar allemaal naar buiten de stad verplaatsen", vindt het echtpaar Tarik uit de Schilderswijk. "Of anders naar Wassenaar, tussen de rijken."
En de mensen uit het Benoordenhout, die willen sowieso nooit wat. "Ze voelen zich superieur en willen dat graag zo houden. Zelfbehoud staat voorop", is de mening van inwoonster Karola Grünenbaum

 

 

Haagsche Courant
Woede over verslaafdenpand in Schilderswijk 25-06-2004

DEN HAAG | Tot grote woede van de bewoners van de Schilderswijk is de Haagse gemeenteraad gisteravond akkoord gegaan met een gebruikersruimte aan de Van der Vennestraat. VVD, CDA, PvdA en GroenLinks steunden het stadsbestuur. Drie raadsleden van coalitiepartijen stemden tegen: Yagmur (VVD), Ersoy (PvdA) en Lont (CDA).

 
Een van de inspreeksters laat de Haagse gemeenteraad weten dat er volgens haar geen gebruikersruimte aan de Van der Vennestraat moet komen.
(foto Robert van Stuyvenberg)

Vijfentwintig mensen maakten tijdens de verhitte vergadering namens zichzelf of organisaties duidelijk tegen de komst van de gebruikersruimten te zijn.
Een meerderheid in de gemeenteraad liet zich echter overtuigen door het stadsbestuur. Burgemeester Deetman beloofde dat er wordt gestopt met de ruimten zodra er problemen ontstaan. "We denderen niet koste wat kost door." Daarnaast moeten de gebruikersruimten leiden tot een vermindering van overlast door zwaarverslaafden. Als dat niet het geval is, worden de ruimten eveneens gesloten. Wethouder Klijnsma (PvdA, welzijn) benadrukte dat in Den Haag grote steun is voor gebruikersruimten, maar dat mensen in protest komen zodra er één in hun straat wordt geopend.

Vooral de PvdA is de afgelopen weken onder vuur komen te liggen vanwege de steun aan de gebruikersruimte. Veel mensen in de Schilderswijk stemmen traditiegetrouw op die partij en voelen zich nu in de steek gelaten. PvdA-fractievoorzitter Kool erkende dat in zijn partij de afgelopen weken 'heftig' is gediscussieerd. Kool betreurt het dat hij zijn fractie toch niet op één lijn kon krijgen, maar 'respecteert' het besluit van Ersoy wel.

VVD'er Dekker eiste harde garanties van het stadsbestuur voor het moment dat het toch fout gaat. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Van Alphen kan iedere plek in de stad rekenen op verzet.

De tegenstanders van de gebruikersruimte wezen vooral op het gebrek aan draagvlak in de Schilderswijk. Zij vinden dat het stadsbestuur niet serieus genoeg heeft gezocht naar een andere, geschikte plek. Hoewel er ook een gebruikersruimte komt aan het Zieken, vlak bij station Hollands Spoor, werd daarover gisteren nauwelijks gesproken.

 

nymby-onterecht

Haagsche Courant
Stadsbestuur schoot tekort bij keuze gebruikersruimten 25-06-2004

De Haagse gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de komst van gebruikersruimten voor drugsverslaafden aan het Zieken en de Van der Vennestraat. Door de ruimtes moet de overlast van verslaafden op straat afnemen. Maar zo ziet de Schilderswijk het niet. Door onhandig opereren maakte de gemeente Den Haag en met name de Haagse PvdA-fractie veel vijanden in de wijk. De gang van zaken heeft de geloofwaardigheid van de gemeentepolitiek geen goed gedaan.

Drugsverslaafden zijn nergens populair. Iedere wijk waar een opvang voor deze groep dreigt te komen, komt in verzet. Dit ‘nimby’-principe (not in my backyard) zorgt ervoor dat een gemeentebestuur het eigenlijk nooit goed kan doen. Het enige dat bestuurders kunnen doen om de schade te beperken is uit te leggen waarom deze plek beter is dan alternatieven. Dat heeft PvdA-wethouder Klijnsma onvoldoende gedaan. Zij heeft goede alternatieve locaties die buurtbewoners, hulpverleners en raadsleden voorstelden, niet serieus beoordeeld. De angst om af te gaan door een eerder genomen beslissing te herzien, was kennelijk te groot.

De tweede fout is gemaakt door PvdA-fractievoorzitter Kool. Hij zegde zijn coalitiegenoten VVD en CDA toe dat zijn fractie unaniem voor het voorstel zou stemmen, op een moment dat hij nog niet wist of de hele PvdA-fractie wel voor zou zijn. Toen dat niet het geval bleek te zijn, moest hij fractieleden die tegen wilden stemmen met onvervalste dreigementen dwingen de partijlijn te volgen. Het is op z’n minst merkwaardig dat PvdA’ers in de Tweede Kamer de vrijheid krijgen tegen de verlengde militaire aanwezigheid in Irak te stemmen, terwijl ze in de Haagse gemeenteraad onder dwang een gebruikersruimte in de Schilderswijk moeten goedkeuren. Deze rücksichtlose machtspolitiek is schadelijk voor Kool en zijn partij.

Uitgerekend rond het Van der Vennepark wonen mondige allochtonen waar de Haagse politiek anders zo trots op is. Dit zijn de mensen die er voor kozen om in deze moeilijke wijk een huis te kopen en hun kinderen op te laten groeien. Dat ze door de Haagse bestuurders worden afgedaan als lastige bewoners op het moment dat ze voor hun belangen opkomen, doet hen geen recht.

 

 

Haagsche Courant
Knallende ruzie binnen Haags CDA
25-06-2004

DEN HAAG | Binnen de gemeenteraadsfractie van het CDA in Den Haag is een enorme ruzie losgebarsten. Aanleiding is het feit dat raadslid Lont gisteren tégen de drugsgebruikersruimte aan de Van der Vennestraat stemde. De rest van de fractie wil dat Lont nu opstapt als vice-fractievoorzitter.

 

 

Haagsche Courant
'Het gaat erom hóe je leeft'
25-06-2004

Toch nog drie gemeenteraadsleden van de coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA stemden gisteren tegen het voorstel van het stadsbestuur om drugs gebruikersruimten te vestigen aan de Van der Vennestraat (Schilderswijk) en het Zieken (Stationsbuurt) in Den Haag.
Iedere coalitiepartij had precies één dissident.


Haagsche Courant

Donderdag 24 juni 2004

Trouw
www.trouw.nl
 
Geen jaknikkende opblaaspop
door Eildert Mulder
2004-06-23

Verzet tegen een gebruikersruimte is een normaal verschijnsel. Maar de argumenten van de bewoners van het Haagse Van der Vennepark gaan verder dan ,,niet in mijn achtertuin. De PvdA eist kadaverdiscipline. Lokale democratie in de bocht.

,,Zorg jij maar voor hem!'' roept moeder Ilknur. ,,Het is een cadeautje.'' Ze zet haar één jaar oude zoontje Okan pardoes op de tafel, waarachter de Haagse burgemeester Wim Deetman en wethouder welzijnszaken Jetta Klijnsma zitten.

Even is er ontspanning, tijdens de emotionele bijeenkomst van de commissie welzijn van de gemeenteraad, die zich beraadt over een gebruikersruimte voor drugsverslaafden in een oud politiebureau aan het Van der Vennepark in de Schilderswijk. De twee magistraten krijgen de kans om zich van een prettige kant te laten zien, proberen het jochie aan het lachen te krijgen, wat lukt. Maar inmiddels heeft moeder plaatsgenomen achter de inspreekmicrofoon. Ze heeft een minuut om een lavastroom verwijten uit te storten over de wethouder en de burgemeester. Het joch kijkt toe met wijd opengesperde ogen.

Een andere vrouw komt niet uit haar woorden van woede, anderen moeten haar vasthouden. ,,Klijnsma, wat ga jij voor mijn dochter van vier doen?'' stoot ze eruit. ,,Ik ben een allochtone vrouw,'' roept een andere vrouw. ,,Ik vind democratie prachtig. Maar dit is bullshit. Waarom schrijven jullie de kinderen af?'' Een man op de publieke tribune roept woedend: ,,Gaat u mijn schade vergoeden als ik mijn huis niet meer kan verkopen? Ik werk dag en nacht!'' Ook hij raakt door het dolle heen, bewakers voeren hem af. Een vrouw brengt het Terra College in herinnering, waar een leerling, onder invloed van drugs en alcohol, de onderdirecteur doodschoot.

Den Haag is niet de eerste grote stad die gebruikersruimtes opent. Den Haag heeft alle tijd gehad om te leren van fouten van anderen, maar vond niet het tovermiddel om burgers te verzoenen met het onprettige nieuws dat er een gebruikersruimte komt. De stad lijkt evenmin een fijne neus te hebben ontwikkeld om de juiste plek uit te zoeken. Ook een derde talent lijkt te ontbreken: een fout in te zien.

Wat begon als een rel is uitgelopen op een kluwen van prestigegevechten, wat het moeilijk maakt om nog een goed inzicht te krijgen in de argumenten voor en tegen. De voordelen die zijn genoemd, zijn er eigenlijk maar drie. Het eerste is dat de nadelen zullen meevallen, dat zeggen ze althans. Verder oogt het uitgekozen gebouw mooi en geschikt: het is een oud, pittoresk politiebureau met historie. Tenslotte is er op een paar honderd meter een nieuw politiebureau.

Daar staat dan weer tegenover dat er in een straal van een paar honderd meter maar liefst vijf bassischolen staan. Het bureau Heemstraat, dat het park in de hand zou moeten houden, heeft trouwens genoeg andere zaken aan het hoofd. Zo ligt het bij de Haagse Markt, waar je goedkoop kwaliteitsproducten kunt kopen van uiteenlopende soort, waaronder ook valse paspoorten en sofi-nummers.

Gerrit van der Zalm is raadslid voor D66. Na afloop van de commissievergadering geeft hij toe dat hij echt woedend is. ,,Het raakt me,'' zegt hij. ,,Ik vind het schandalig om die mensen af te schilderen als Nimby's.'' Nimby staat voor not in my backyard (niet in mijn achtertuin). Zalm was tot 2000 directeur van een basisschool in de buurt van het Van der Vennepark. Tien jaar geleden zocht hij de publiciteit vanwege de noodtoestand daar: ,,Kinderen werden drugskoeriertjes, verslaafden prikten hun naalden dwars door hun spijkerbroeken, mijn leerlingen liet ik weggegooide naalden verzamelen.''

Van der Zalm is in zijn eigen school met een mes gestoken door een betrapte inbreker. Het viel mee, het wapen schampte bij zijn oksel. Hij overmeesterde de onverlaat en leverde hem af bij het politiebureau. Daar hoorde hij dat hij blij moest zijn dat de man geen aanklacht tegen hem had ingediend. Het werd nog doller, de inbreker moest officieel afstand doen van geroofde spullen. ,,Ik hoop dat hij er nog is,'' zei een agent, toen de handtekening gezet moest worden.

,,Er waren coffeeshops, het was vuurgevaarlijk,'' zegt van der Zalm. ,,Volgens de politie waren er weinig klachten maar die mensen werden bedreigd en daarom deden ze geen aangifte.'' Hij ging in de bouwcommissie zitten en kreeg voor elkaar dat er bij het Van der Vennepark koopwoningen kwamen. Nu is dat beleid gewoon, ook in andere steden: gevarieerd bouwen, zodat mensen die het beter krijgen niet meteen verhuizen. Maar toen was dat nieuw. ,,Iedereen lachte ons uit maar de woningen waren binnen een week verkocht.''

Die nieuwbouw was meer op veiligheid gericht dan de stadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig. Toen was de leuze: bouwen voor de buurt. Eenvoudige huurwoningen met vaak, en dat was de kiem van veel ellende, allemaal kleine hoekjes en nisjes. De latere nieuwbouw is strakker, biedt een onprettiger leefomgeving voor verslaafden. Van der Zalm: ,,En dan zegt de burgemeester dat hij veiligheid heeft gebracht door politie-inzet. Maar de nieuwbouw is de oorzaak, de politie hoefde niet meer te komen.''

De mensen met een koophuis staken hun nek uit. Het is een klap in hun gezicht dat nu juist in hun buurt een gebruikersruimte dreigt te komen. Neem Shirley en Rob Marapin, van het actiecomité tegen de gebruikersruimte. Zij verhuisden zelfs vanuit een buurgemeente naar de Schilderswijk. Familie en kennissen verklaarden hen voor gek. Shirley: ,,Deze buurt heeft iets aparts, dat je om elf uur 's avonds nog een Turkse pizza of een shoarma kunt halen bijvoorbeeld.'' Een paar jaar na haar verhuizing kijkt ze vanuit haar huis uit op de toekomstige gebruikersruimte.

Veel mensen kunnen de hypotheek alleen opbrengen doordat beide partners werken. En dat kan pas wanneer er veiligheid is, want dan kunnen kinderen zonder begeleiding naar school of buiten spelen. Op het plein zitten altijd wel ouders om de boel in de gaten te houden. Maar straks durven ouders hun kinderen niet meer buiten te laten spelen, zeggen tegenstanders. Ook zullen er mannen zijn die hun vrouwen niet meer naar buiten zullen laten gaan.

Gaan de kinderen nu echt weer koerieren, zijn de scootertjes met handelaars in aantocht? Of zou het niet een beetje meevallen? De gemeente put zich uit in beloften en garanties. Van der Zalm: ,,Zelfs als het zou blijken mee te vallen: deze mensen hebben een verschrikkelijk trauma opgelopen in het verleden, je kunt ze dit niet aandoen.''

De redenering van de gemeente luidt: gebruikersruimtes horen thuis in wijken met een drugsprobleem. In de Schilderswijk zijn drugsproblemen, het Van der Vennepark ligt in de Schilderswijk, dus kan daar een gebruikersruimte komen. En die mag niet vijf meter buiten de wijk liggen, merkt Van der Zalm, wiens alternatieven sneuvelden, op. Volgens tegenstanders heeft de Schilderswijk de omvang van een provinciestad en kun je er niet alle buurten over een kam scheren. Van der Zalm: ,,Het Van der Vennepark was tien jaar geleden het perron nul van de Schilderswijk. Nu is het drugsvrij.'' Het ligt wel dichtbij een drugsroute. Van der Zalm: ,,De Hobbemastraat is de A1 van de drugs. Maar de verslaafden slaan niet af naar het van der Vennepark. Dat gaat ze wel doen wanneer je er een restaurant voor ze opent.'' Van der Zalm ergert zich aan de talrijke raadsleden die tegen het actiecomité zeggen dat ook zij de plannen waanzin vinden maar die toch zullen voorstemmen.

In de commissievergadering zegt Deetman in onnavolgbare bestuurderstaal: ,,Het is niet het oogmerk van het gemeentebestuur om mensen tot een lijdend voorwerp te maken.'' Misschien is het wel een oogmerk om burgers te ontmoedigen. Den Haag wachten ingrijpende operaties, zoals de verbouwing van hele stadsdelen, en dan is burgerprotest bestuurders een gruwel.

Wethouder Klijnsma (PvdA) kan zich bovendien moeilijk nog een zeperd veroorloven nadat ze vorig jaar een geprivatiseerde welzijnsorganisatie op kosten van de gemeente liet failliet gaan. Het verklaart misschien ook de verbetenheid van de fractieleiding van de PvdA. Voor allochtone fractieleden is het Van der Vennepark een drama geworden. Het verzet kwam vooral van hen maar een voor een gaven ze op, na turbulente fractievergaderingen.

Er is één uitzondering: Murat Ersoy. Zijn fractiegenote Tineke van Nimwegen zei woensdag in de commissievergadering dat de PvdA unaniem voor zou stemmen. Voor Ersoy reden om een persbericht te versturen, dat ook op de PvdA-website verscheen, daarvan verdween, zogenaamd omdat de echtheid niet vaststond, en er pas na dagen weer op terugkeerde. Ersoy: ,,Dit is een principiële kwestie. Als ik hier vóór stem dan kunnen ze beter een jaknikkende opblaaspop in de raad zetten.'' Zodat het donderdagavond, als de raad het definitieve besluit neemt, toch nog spannend wordt. Want de andere collegepartijen, de VVD en het CDA, hebben geëist dat de PvdA-fractie unaniem voorstemt en hebben, nu dat niet gebeurt, de handen weer vrij.

Zondagavond schenken de zelfde vrouwen die zo heftig het woord voerden op de commissievergadering, koffie op het van der Vennepark. Nu hun gevallen idolen in de raad het hebben laten afweten willen ze zelf de politiek in. Zoals Cafiye. ,,Ik was laatst met vakantie in Turkije,'' zegt ze. ,,Na een paar weken wilde ik echt weer terug, ik had het gevoel: Nederland is mijn land. Maar nu is dat gevoel een beetje weg.''

Een van de koffiedrinkers is Hans van der Waal. Hij woont hier niet, zijn vrouw en hij zagen toevallig betogers langs hun huis naar het stadhuis lopen. Ze kwamen van het Van der Vennepark, er ontstond contact en sindsdien adviseert Hans hen. Hans kwam in de jaren vijftig als veertienjarige te werken bij Bruynzeel. Hij klom op, later speelde hij een belangrijke rol bij de saneringen in de Rotterdamse haven. Vanwege Wouter Bos is hij weer lid van de PvdA maar hij weet niet voor hoe lang. ,,Ze hebben het wel eens over het autoritaire bedrijfsleven,'' zegt hij. ,,Maar als ik terugdenk aan de oude meneer Bruynzeel, hoe goed die wist wat er op de werkvloer omging. Dit gemeentebestuur wordt geleefd door ambtenaren. En denk je dat een van die ambtenaren zal zeggen: burgemeester, dat doet u verkeerd? Als wij in Rotterdam net zo te werk waren gegaan, dan was de haven ontploft.'' PvdA-fractieleider Henk Kool wil pas praten als de stemming voorbij is

 

Haagsche Courant

zaterdag 19 juni 2004

 

Trouw

zaterdag 10 april 2004

 

 

Archief

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

Deetman 25 juni

nymby onterecht