Vestia; de Griek van de woningcorporaties

Vestia heeft 89.000 huurwoningen.
Dat is slechts 3,7% van de totaal 2,4 miljoen sociale huurwoningen in Nederland.
En daar maakt iedereen zich zo druk om, dat men daar het algehele beleid op af gaat stemmen.
Het wordt ook ge(mis)bruikt om aan te geven dat de huurwoningen en ook de koopwoningen schaars worden.
En wat gebeurt er met de prijs als iets schaars wordt?

Het is net als met de Eurocrisis.
Griekenland, een zeer kleine speler (2% van het Europese BNP) weet een volledige crisis te bewerkstelligen.
Zodat het algehele beleid waar ze onze centen aan gaan besteden, daar op afgestemd gaat worden.

De toezichthouders van die corporaties zouden in 2003 al gewaarschuwd hebben tegen die derivaten.
Maar zoals het er nu naar uitziet, hebben ze die relatief kleine speler gewoon in de frontlinie gezet om voor hun de kastanjes uit het vuur te halen.
Je zou bijna gaan hopen dat Vestia failliet gaat, want dan kunnen we die handel voor een prikkie van die curatoren overnemen.
Inderdaad minimaal 2 curatoren.
De eerste houdt zich bezig met de afwikkeling van het faillissement en de tweede dient gespecialiseerd te zijn in het opsporen van malversaties en het terugdraaien van onoorbare handelingen tijdens de verdachte periode.
De tijd dringt, want hoe langer het duurt, hoe minder kans er is om de zaken terug te draaien en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen.

Laat de bewoners in die straten maar bewonerscollectieven vormen en draag die, over het algemeen slecht onderhouden, woningen maar over.
De “huur” wordt dan gebruikt om een onderhoudsfonds te vormen en dan kan het achterstallig onderhoud worden uitgevoerd en dat brengt dan direct weer werkgelegenheid met zich mee.
Waarom zou je nog langer huren laten betalen, die in die bodemloze schuldenput verdwijnen?
Uiteindelijk heeft de gemeente Den Haag ook al jaren de boel laten versloffen en zich in de luren laten leggen met al die mooie beloften van Vestia.

Maar elk nadeel, heb zijn voordeel.

De reeds vergeven opdrachten worden niet uitgevoerd.
Die werken worden in "onvoltooide staat opgeleverd”
De aannemer heeft recht op 10% van het verschil tussen meer en minder werk.
Nu er geen meer werk is, maar de totale opdracht uit minderwerk bestaat, heeft de aannemer dus recht op 10% van het gehele minderwerk, zijnde 10% van de totale opdracht.
Als je er van uitgaat dat een netto marge van 3-4% gebruikelijk is en zelfs dat niet gehaald wordt, is dit dus een aardige meevaller.
Het zal ons benieuwen hoeveel aannemers en ZZPers hier niet aan denken of het gewoon niet weten. Dus mensen, aan (in) de slag  en claimen.

Nee geen dank, graag gedaan en een prettige vakantie met deze meevaller gewenst.

Reageer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer....