Vestia schandaal, zegen voor de Nederland BV ?

Als Vestia 3 miljard euro moet terugbetalen aan de banken, dan kan dat de gemeente Den Haag veel geld kosten.

Marcel kan waarschijnlijk aansluiten achter de inmiddels lange rij van zakkenvullers zoals Erik Staal en vele anderen.

En hoe meer, hoe liever van dit soort figuren. Des te eerder wordt er ingegrepen.

En nu is het dus afwachten dat Vestia onderuit gaat zodat we het als gemeente voor een prikkie over kunnen nemen van de curator.
Hopelijk dat door overige schandalen van schaamteloos gegraai, andere overnames spoedig mogen volgen. Zoals daar zijn; water en energiebedrijven, ons telefoonnet, tv, waterschappen, provincies die bankieren, OV, de overige woningcorporaties, etc.

Gewoon alles weer in eigen hand.

Geef een dief maar touw genoeg en hij hangt zichzelf wel op.
De Ad Havermans constructie.
Die was voor Den Haag ook zo’n groot succes.

Toen Binnenlandse zaken en Volkshuisvesting met lede ogen moesten toezien hoe Adri Duijvestein en Gerard van Otterloo vechtend over straat rolden over de kosten van het ijspaleis, moedigde Ad eenieder aan zoveel mogelijk geld uit te geven.

In een tijd dat Den Haag 1 miljard gulden structureel tekort kwam, waren de uitgaven dusdanig, dat het leek of het geld tegen de plinten klotste.
En toen ze zodanig verstrikt waren geraakt in hun eigen stroppen werd Den Haag onder curatele gesteld en leek Ad een door de rijksoverheid geplaatste mol te zijn, die héél toevallig afgestudeerd was op art. 12. De onder curatele stelling van gemeenten. En toe Ad het stokje overgaf aan Deetman, kwam er opeens een miljard gulden vrij om de Haagse nood te lenigen.

Nu hebben we 1,4 miljard euro, ruim 3 miljard gulden aan reserve.
3.000 miljoen gulden en toch nog met droge ogen beweren, dat er bezuinigd moet worden. Onder curatele stelling zou niet alleen bij een tekort mogelijk moeten zijn maar ook
bij het onnodig oppotten van ons Haagse belastinggeld.

Nu maar hopen dat ze Vestia daar niet mee gaan redden, maar hun Haagse woningbezit uit die failliete boedel opkopen. Daar wordt dan die huurders écht een dienst mee bewezen. Dan hoeven we dit soort taferelen ook niet meer mee te maken.

Lees de reacties en reageer zelf ook...

 

Ad Havermans burgemeester van Den Haag 1985-1996
In 1984 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de rechtsgeleerdheid, op een proefschrift over Artikel-12 gemeenten.

Jozias van Aartsen
In 1979 trad hij in dienst bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij was tot 1983 hoofd van het bureau secretaris-generaal, tot 1985 plaatsvervangend secretaris-generaal

Deetman
Deetman was tijdens zijn ministerschap ook verantwoordelijk voor de invoering van de zogenaamde HOS-wet (Herziening Onderwijs Salarisstructuur) in 1985.

Roerig jaartje dat 1985

De stadhuis affaire 1989
De ruzie van Adri Duijvestein en Gerard van Otterloo.
Adri had berekend dat alle gemeentelijke diensten in dat nieuwe stadhuis moesten komen. En dat 20 jaar huur van alle toen in gebruik zijnde kantoren het budget vormden voor dat stadhuis. Oftewel 22 miljoen gulden huur totaal per jaar, maal 20 jaar was 440 miljoen gulden. En toen ging het mis. Het leek voor de buitenwacht een ordinaire ruzie tussen twee wethouders, die ze uiteindelijk alle twee de kop kostte omdat ze beiden moesten aftreden. Adri was wethouder stadsvernieling en van Otterloo van volkshuisvesting. En die moest bezuinigen. Hij zat met volkshuisvesting in het gebouw van de drie hoekjes en dat kostte toen dik 2,1 miljoen gulden per jaar. En hij kon dat leeggekomen pand van Azivo aan de Loosduinseweg huren voor 700.000 gulden. Die van Otterloo dacht, ik ga daar naar toe want dat scheelt 1,4 miljoen gulden per jaar en toen ging Adri dwarsliggen want van Otterloo ging dan wel over volkshuisvesting maar niet over de huisvesting van de gemeente. De echte reden was dat hij het budget van Adri verrampeneerde.
1,4 miljoen per jaar bezuinigen op de huisvesting van volkshuisvesting, was in 20 jaar 28 miljoen gulden en dat ging dan van het budget van Adri’s stadhuis af. Dat was de échte reden. De toenmalige directeur generaal van de dienst volkshuisvesting heeft zich er nog mee bemoeid want dat geruzie was de top echt zat. Ze brachten daarnaast zware schade toe aan het imago van de PvdA en derhalve moesten ze alle twee vertrekken.