Haagse VVD wil meer druk uitoefenen op (onwillige) bijstandstrekker

VVD Martin Wörsdörfer

“Er zijn nog steeds mensen die mijn herhaaldelijke oproepen aan wethouder Kool om mensen die een uitkering ontvangen met stevige prikkels te activeren hard, asociaal of onaardig vinden. Deze week is gebleken dat die oproep hoognodig en uitermate terecht is.”

En weer komen we op het punt, dat je een blog als DenHaagTeKijk op je sloffen bij kan houden. Je hoeft alleen maar een artikel van 5-6 jaar geleden te actualiseren en je bent weer helemaal bij. Hetgeen dus aangeeft dat er eigenlijk, het afgelopen decennium, gewoon niets veranderd is.

Je kan je ook afvragen of je een wethouder, zowel sociale zaken als werkgelegenheid in één portefeuille moet laten houden. Enerzijds een banenmotor aan de gang zien te krijgen en te houden, en anderzijds werkloze mensen die op het sociale minimum zitten, dusdanig tegemoet komen, dat ze niet helemaal op een houtje hoeven te bijten.

Daarnaast is het zo dat de mensen die in die uitkering zitten, niet dusdanig opgeleid zijn, dat ze direct aan het werk zouden kunnen.
Je moet dus wel een onderscheid weten te maken tussen niet kunnen en niet willen.
En die mensen die niet kunnen maar wel willen, zou je dan wat scholing aan kunnen bieden.
Daarnaast moet niet de realiteit uit het oog verloren worden, dat men op 50 plussers niet echt zit te wachten. Dat stigma van oud, ziek en misselijk blijft maar onterecht als een rioolgeur om die mensen heen hangen.
En mensen dwingen die niet willen, daar zit ook geen werkgever op te wachten.
Als we uitgaan van 250.326 huishoudens in Den Haag, hebben we 7,5% (19.000) huishoudens die een WWB uitkering “genieten”

Uitermate zorgelijk is wel, dat die 19.000 huishoudens 15-20% van onze bevolking vertegenwoordigingen. Onze bevolkingsopbouw zit nogal vreemd  in elkaar.
In de kinderrijkste wijken heerst ook de grootste armoe.
We hebben 21% huishoudens(52.570) met kinderen waarvan 8,6% éénoudergezinnen (21.528)

En ook in die situatie is zo goed als niets veranderd, getuige het artikel "Den Haag: een stad van extremen"

We staan ook in de top 10 van de wijken waar volgens Unicef het met de omgeving voor kinderen uitermate slecht gesteld is. Met Moerwijk op de eerste plaats.

Maar terugkomend op het feit dat er 80% uitkeringgerechtigden zouden zijn, die het wel best vinden en geen moeite zouden doen om aan het werk te geraken, wordt dat wel in de hand gewerkt.

Eigenlijk is de Haagse bijstandsgerechtigde nog steeds het beste af.

Uitgaande van een huur van 455 euro en de douceurtjes die je dan ten deel vallen zoals huurtoeslag, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen etc. heb je als Haagse bijstandsgerechtigde geen reden tot klagen.

Vooral als we dat afzetten tegen het besteedbare inkomen van een minimumloner en dan ook nog van iemand die 1.685 euro bruto verdient.
Met die 1.685 euro per maand verdien je bruto 479 euro meer.
Daar hou je echter maar netto 13,81 meer besteedbaar aan over, als je dat vergelijkt met een uitkering.
Dat is dan maar liefst 97,1% wat je eigenlijk aan allerlei kosten staat in te leveren.
Een soort graaibelasting dus.
Nu gaat het er niet om dat een uitkeringsgerechtigde minder zou moeten hebben.
Een uitkering is gebaseerd op 70% van het minimumloon
Er moet dan ook minimaal 30% verschil zitten tussen het  besteedbare inkomen als je werkt ten opzichte van een uitkering.
Maar dat zal wel weer te logisch gedacht zijn.
Vooralsnog hebben we weer wat cijfers op een rijtje gezet om het arbeidsethos op te vijzelen.

Het komt er op het ogenblik op neer, dat wat je bruto meer verdient tussen 1.460 en 1.700 euro, direct af kan staan aan een uitkeringsgerechtigde of minimumloner in de vorm van huur- en zorgtoeslag of in het gunstigste geval zelf nog een beetje terugkrijgt.
Andersom is het dus zo, dat alles wat je meer verdient als minimumloner, direct weer gekort wordt op die toeslagen.
Het is een perfide systeem.
Probeer in die context maar iemand aan het werk te krijgen.

Pas boven de 1.700 euro, ga je er pas écht op vooruit.
En de werkgever die een hardwerkende iets extra's wil geven, komt dan ook bedrogen uit.
Het is idioot dat  elke opslag tussen 1.460 en 1.700 euro geheel in rook opgaat en je werknemer er per saldo niets mee opschiet.
Eigenlijk ben je als werkgever helemaal gek om
bruto meer te betalen, zodat de lagere inkomens hun toeslagen kunnen incasseren.

Er zal dus iets in die heffingsstructuur dienen te veranderen.
Misschien dat ze van de VVD eerst hier hun tanden eens in willen zetten, alvorens te happen in die uitkeringen.

Reageer.....

 

 

 

 

 

Bijstandtrekkers weigeren baan; geen consequenties